Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Cisco ASA5505-BUN-K9

Cisco ASA5505-BUN-K9
ASA 5505 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, 3DES/AES
Giá: 7,223,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cisco ASA5505-50-BUN-K9

Cisco ASA5505-50-BUN-K9
ASA 5505 Appliance with SW, 50 Users, 8 ports, 3DES/AES
Giá: 10,252,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cisco ASA5505-UL-BUN-K9

Cisco ASA5505-UL-BUN-K9
ASA 5505 Appliance with SW, UL Users, 8 ports, 3DES/AES
Giá: 11,999,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router Cisco ASA5505-SEC-BUN-K9

Router Cisco ASA5505-SEC-BUN-K9
ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA,3DES/AES
Giá: 20,504,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router Cisco ASA5512-K9

Router Cisco ASA5512-K9
ASA 5512-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
Giá: 48,231,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cisco ASA5510-BUN-K9

Cisco ASA5510-BUN-K9

ASA 5510 Security Appliance with SW, 5FE,3DES/AES, Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition Bundles

Hàng chính hãng, đủ CO, CQ

Giá: 48,697,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cisco ASA5512-K9

Cisco ASA5512-K9

Cisco ASA 5500 Edition Bundle ASA5512-K9 ASA 5512-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

Giá: 48,930,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router Cisco ASA5512-IPS-K9

Router Cisco ASA5512-IPS-K9
ASA 5512-X with IPS, SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
Giá: 54,988,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router Cisco ASA5512-SSD120-K9

Router Cisco ASA5512-SSD120-K9
NGFW ASA 5512-X w/ SW,6GE Data,1GE Mgmt,AC,3DES/AES,SSD 120G
Giá: 55,454,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall Cisco ASA5515-K9

Firewall Cisco ASA5515-K9

Cisco ASA 5500 Edition Bundle ASA5515-K9 ASA 5515-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

Giá: 60,813,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router Cisco ASA5515-SSD120-K9

Router Cisco ASA5515-SSD120-K9
NGFW ASA 5515-X w/ SW,6GE Data,1GE Mgmt,AC,3DES/AES,SSD 120G
Giá: 66,987,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router Cisco ASA5515-IPS-K9

Router Cisco ASA5515-IPS-K9
ASA 5515-X with IPS, SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
Giá: 104,034,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router Cisco ASA5525-K9

Router Cisco ASA5525-K9
ASA 5525-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
Giá: 107,646,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router Cisco ASA5525-SSD120-K9

Router Cisco ASA5525-SSD120-K9
NGFW ASA 5515-X w/ SW,8GE Data,1GE Mgmt,AC,3DES/AES,SSD 120G
Giá: 114,869,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router Cisco ASA5525-IPS-K9

Router Cisco ASA5525-IPS-K9
ASA 5525-X with IPS, SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
Giá: 176,148,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router Cisco ASA5545-K9

Router Cisco ASA5545-K9
ASA 5545-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
Giá: 215,292,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router Cisco ASA5555-K9

Router Cisco ASA5555-K9
ASA 5555-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
Giá: 305,812,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router Cisco ASA5545-IPS-K9

Router Cisco ASA5545-IPS-K9
ASA 5545-X with IPS, SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
Giá: 336,685,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router Cisco ASA5555-IPS-K9

Router Cisco ASA5555-IPS-K9
ASA 5555-X with IPS, SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
Giá: 660,555,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ