Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Máy chủ IBM System X3850 X6 ( 4x Intel Xeon E7-8880 V4 2.2Ghz/ Ram 128GB/ Serveraid M5210/ 4x 900watt)

Máy chủ IBM System X3850 X6 ( 4x Intel Xeon E7-8880 V4 2.2Ghz/ Ram 128GB/ Serveraid M5210/ 4x 900watt)

- CPU: 4x Intel Xeon 22 Core E7-8880 V4 2.2Ghz, 55M 
- RAM: 128GB (4x 32GB) DDR4 PC4-2400T RDIMM ECC 
- HDD: Option ( sp 8x HDD 2.5")
- DVD: Option
- RAID: ServeRaid M5210 1GB RAID (0,1,5,10,50) 
- NIC: Quad port 1GB Gigabit Ethernet
- Power Supply: 4x 900Watts PS Hotswap

Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ, mới 98%

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ IBM System X3850 X6 ( 4x Intel Xeon E7-8890 V4 2.2Ghz/ Ram 128GB/ Serveraid M5210/ 4x 900watt)

Máy chủ IBM System X3850 X6 ( 4x Intel Xeon E7-8890 V4 2.2Ghz/ Ram 128GB/ Serveraid M5210/ 4x 900watt)

- CPU: 4x Intel Xeon 24 Core E7-8890 V4 2.2Ghz, 60M 
- RAM: 128GB (4x 32GB) DDR4 PC4-2400T RDIMM ECC 
- HDD: Option ( sp 8x HDD 2.5")
- DVD: Option
- RAID: ServeRaid M5210 1GB RAID (0,1,5,10,50) 
- NIC: Quad port 1GB Gigabit Ethernet
- Power Supply: 4x 900Watts PS Hotswap

Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ, mới 98%

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ IBM System X3850 X6 ( 4x Intel Xeon E7-8860 V4 2.2Ghz/ Ram 128GB/ Serveraid M5210/ 4x 900watt)

Máy chủ IBM System X3850 X6 ( 4x Intel Xeon E7-8860 V4 2.2Ghz/ Ram 128GB/ Serveraid M5210/ 4x 900watt)

- CPU: 4x Intel Xeon 18 Core E7-8860 V4 2.2Ghz, 40M 
- RAM: 128GB (4x 32GB) DDR4 PC4-2400T RDIMM ECC 
- HDD: Option ( sp 8x HDD 2.5")
- DVD: Option
- RAID: ServeRaid M5210 1GB RAID (0,1,5,10,50) 
- NIC: Quad port 1GB Gigabit Ethernet
- Power Supply: 4x 900Watts PS Hotswap

Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ, mới 98%

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ IBM System X3850 X6 ( 4x Intel Xeon E7-4850 V4 2.1Ghz/ Ram 128GB/ Serveraid M5210/ 4x 900watt)

Máy chủ IBM System X3850 X6 ( 4x Intel Xeon E7-4850 V4 2.1Ghz/ Ram 128GB/ Serveraid M5210/ 4x 900watt)

- CPU: 4x Intel Xeon 14 Core E7-4850 V4 2.1Ghz, 40M 
- RAM: 128GB (4x 32GB) DDR4 PC4-2400T RDIMM ECC 
- HDD: Option ( sp 8x HDD 2.5")
- DVD: Option
- RAID: ServeRaid M5210 1GB RAID (0,1,5,10,50) 
- NIC: Quad port 1GB Gigabit Ethernet
- Power Supply: 4x 900Watts PS Hotswap

Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ, mới 98%

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ IBM System X3850 X6 ( 4x Intel Xeon E7-4830 V4 2.0Ghz/ Ram 128GB/ Serveraid M5210/ 4x 900watt)

Máy chủ IBM System X3850 X6 ( 4x Intel Xeon E7-4830 V4 2.0Ghz/ Ram 128GB/ Serveraid M5210/ 4x 900watt)

- CPU: 4x Intel Xeon 14 Core E7-4830 V4 2.0Ghz, 35M 
- RAM: 128GB (4x 32GB) DDR4 PC4-2400T RDIMM ECC 
- HDD: Option ( sp 8x HDD 2.5")
- DVD: Option
- RAID: ServeRaid M5210 1GB RAID (0,1,5,10,50) 
- NIC: Quad port 1GB Gigabit Ethernet
- Power Supply: 4x 900Watts PS Hotswap

Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ, mới 98%

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ IBM System X3850 X6 ( 4x Intel Xeon E7-4830 V3 2.1Ghz/ Ram 128GB/ Serveraid M5210/ 4x 900watt)

Máy chủ IBM System X3850 X6 ( 4x Intel Xeon E7-4830 V3 2.1Ghz/ Ram 128GB/ Serveraid M5210/ 4x 900watt)

- CPU: 4x Intel Xeon 12 Core E7-4830 V3 2.1Ghz, 30M 
- RAM: 128GB (4x 32GB) DDR4 PC4-2400T RDIMM ECC 
- HDD: Option ( sp 8x HDD 2.5")
- DVD: Option
- RAID: ServeRaid M5210 1GB RAID (0,1,5,10,50) 
- NIC: Quad port 1GB Gigabit Ethernet
- Power Supply: 4x 900Watts PS Hotswap

Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ, mới 98%

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ IBM System X3850 X6 ( 4x Intel Xeon E7-4820 V3 1.9Ghz/ Ram 128GB/ Serveraid M5210/ 4x 900watt)

Máy chủ IBM System X3850 X6 ( 4x Intel Xeon E7-4820 V3 1.9Ghz/ Ram 128GB/ Serveraid M5210/ 4x 900watt)

- CPU: 4x Intel Xeon 10 Core E7-4820 V3 1.9Ghz, 25M 
- RAM: 128GB (4x 32GB) DDR4 PC4-2400T RDIMM ECC 
- HDD: Option ( sp 8x HDD 2.5")
- DVD: Option
- RAID: ServeRaid M5210 1GB RAID (0,1,5,10,50) 
- NIC: Quad port 1GB Gigabit Ethernet
- Power Supply: 4x 900Watts PS Hotswap

Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ, mới 98%

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ IBM System X3850 X6 ( 4x Intel 8 Core E7-4809 V3 2.0Ghz/ Ram 128GB/ Serveraid M5210/ 4x 900watt)

Máy chủ IBM System X3850 X6 ( 4x Intel 8 Core E7-4809 V3 2.0Ghz/ Ram 128GB/ Serveraid M5210/ 4x 900watt)

- CPU: 4x Intel Xeon 8 Core E7-4809 V3 2.0Ghz, 20M 
- RAM: 128GB (4x 32GB) DDR4 PC4-2400T RDIMM ECC 
- HDD: Option ( sp 8x HDD 2.5")
- DVD: Option
- RAID: ServeRaid M5210 1GB RAID (0,1,5,10,50) 
- NIC: Quad port 1GB Gigabit Ethernet
- Power Supply: 4x 900Watts PS Hotswap

Hàng nhập trực tiếp từ Mỹ, mới 98%

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ IBM System X3850 X5 - 7143B1A

Máy chủ IBM System X3850 X5 - 7143B1A

CPU: 2 x Intel Xeon 6C E7-4807 130W 1.86GHz
RAM: 2x 4GB RAM DDR3 ECC REG RDIMM
HDD: Option (support HDD SAS/SATA 2.5" hotswap)
DVD: Option
RAID: RAID Onboard Raid 0, 1 
Power: 1x 1975W HS 2/2 Hotswap 

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 145,625,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ IBM System x3850 X5 - 7143B2A

Máy chủ IBM System x3850 X5 - 7143B2A

CPU: 2 x Intel Xeon 8C E7-4820 130W 2.0GHz
RAM: 4x 4GB RAM DDR3 PC8500/1024GB 18MB L3 Cache
HDD: Option (support HDD SAS/SATA 2.5" hotswap)
DVD: Option
RAID: RAID M1015 Raid 0, 1 ,10 std optional Raid 5,6,50,60
Power: 2x 1975W HS 2/2 Hotswap Redundant

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 207,952,500 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ IBM System x3850 X5 - 7143B3A

Máy chủ IBM System x3850 X5 - 7143B3A

CPU: 2 x Intel Xeon 8C E7-4830 105W 2.13GHz
RAM: 4x4GB RAM DDR3 PC8500 ECC REG
HDD: Option (support HDD SAS/SATA 2.5" hotswap)
DVD: Option
RAID: RAID M1015 Raid 0, 1 ,10 std optional Raid 5,6,50,60
Power: 2x1975W HS 2/2 Hotswap Redundant

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 318,045,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ IBM System x3850 X5 - 7143C2A

Máy chủ IBM System x3850 X5 - 7143C2A

CPU: 2x Xeon E7-8860 10C 2.26GHz 30MB 1066 MHz
RAM: 4x 4GB RAM DDR3 PC8500/1024GB 18MB L3 Cache
HDD: Option (support HDD SAS/SATA 2.5" hotswap)
DVD: Option
RAID: RAID M1015 Raid 0, 1 ,10 std optional Raid 5,6,50,60
Power: 2x1975W HS 2/2 Hotswap Redundant

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 440,370,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ IBM System x3850 X5 - 7143C3A

Máy chủ IBM System x3850 X5 - 7143C3A

CPU: 2x Xeon E7-8870 10C 2.4GHz 30MB 1066 MHz
RAM: 4x 4GB RAM DDR3 PC8500/1024GB 18MB L3 Cache
HDD: Option (support HDD SAS/SATA 2.5" hotswap)
DVD: Option
RAID: RAID M1015 Raid 0, 1 ,10 std optional Raid 5,6,50,60
Power: 2x1975W HS 2/2 Hotswap Redundant

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 455,049,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ