Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Tủ Open Rack 27U (HDR27O)

Tủ Open Rack 27U (HDR27O)

- Tủ Open Rack 27U

- Mã hàng: HDR27O

- Kích thước: H1200xW540 (mm)
- Khung tiêu chuẩn 1.2-1.5mm định dạng U

Giá: 1,050,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Tủ Open Rack 32U (HDR32O)

Tủ Open Rack 32U (HDR32O)

- Tủ Open Rack 32U

- Mã hàng: HDR32O

- Kích thước: H1420W540 (mm)
- Khung tiêu chuẩn 1.2-1.5mm định dạng U

Giá: 1,250,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Tủ Open Rack 36U (HDR36O)

Tủ Open Rack 36U (HDR36O)

- Tủ Open Rack 36U

- Mã hàng: HDR36O

- Kích thước: H1600W540 (mm)
- Khung tiêu chuẩn 1.2-1.5mm định dạng U

Giá: 1,450,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Tủ Open Rack 42U (HDR42O)

Tủ Open Rack 42U (HDR42O)

- Tủ Open Rack 42U

- Mã hàng: HDR42O

- Kích thước: H1800xW540 (mm)
- Khung tiêu chuẩn 1.2-1.5mm định dạng U

Giá: 1,650,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Tủ Open Rack 45U (HDR45O)

Tủ Open Rack 45U (HDR45O)

- Tủ Open Rack 45U

- Mã hàng: HDR45O

- Kích thước: H2000xW540 (mm)
- Khung tiêu chuẩn 1.2-1.5mm định dạng U

Giá: 1,850,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Tủ Open Rack 48U (HDR48O)

Tủ Open Rack 48U (HDR48O)

- Tủ Open Rack 48U

- Mã hàng: HDR48O

- Kích thước: H2200xW540 (mm)
- Khung tiêu chuẩn 1.2-1.5mm định dạng U

Giá: 2,050,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Quốc Việt
0903860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật
0988428779Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ