Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Intel Xeon Processor E5-2609 (10M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Intel Xeon Processor E5-2609  (10M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Intel Xeon Processor E5-2609  (10M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2620 (15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2620 (15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2620 (15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel Xeon Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)

Intel Xeon Processor E5-2609 v3  (15M Cache, 1.90 GHz)

Intel Xeon Processor E5-2609 v3  (15M Cache, 1.90 GHz)

Giá: 5,359,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel Xeon Processor E5-2650 (20M Cache, 2.00 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel Xeon Processor E5-2650 (20M Cache, 2.00 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel Xeon Processor E5-2650 (20M Cache, 2.00 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Giá: 6,291,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel Xeon Processor E5-2670 (20M Cache, 2.60 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel Xeon Processor E5-2670 (20M Cache, 2.60 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel Xeon Processor E5-2670 (20M Cache, 2.60 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Giá: 6,990,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel Xeon Processor E5-2620 v2 (15M Cache, 2.10 GHz)

Intel Xeon Processor E5-2620 v2  (15M Cache, 2.10 GHz)

Intel Xeon Processor E5-2620 v2  (15M Cache, 2.10 GHz)

Giá: 7,922,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel Xeon Processor E5-2680 (20M Cache, 2.70 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel Xeon Processor E5-2680 (20M Cache, 2.70 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel Xeon Processor E5-2680 (20M Cache, 2.70 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Giá: 8,155,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ vi xử lý Intel Xeon 6 Core E5-2630 v2 (15M Cache, 2.60 GHz)

Bộ vi xử lý Intel Xeon 6 Core E5-2630 v2  (15M Cache, 2.60 GHz)

Bộ vi xử lý Intel Xeon 6 Core E5-2630 v2  (15M Cache, 2.60 GHz)

Giá: 8,155,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2630 (15M Cache, 2.30 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2630 (15M Cache, 2.30 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Intel® Xeon® Processor E5-2630 (15M Cache, 2.30 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Giá: 14,912,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2630L (15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2630L (15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2630L (15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Giá: 16,077,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2637 (5M Cache, 3.00 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2637 (5M Cache, 3.00 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2637 (5M Cache, 3.00 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Giá: 21,669,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2640 (15M Cache, 2.50 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2640 (15M Cache, 2.50 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2640 (15M Cache, 2.50 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Giá: 21,669,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2643 (10M Cache, 3.30 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2643 (10M Cache, 3.30 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2643 (10M Cache, 3.30 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Giá: 21,669,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2650L (20M Cache, 1.80 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2650L (20M Cache, 1.80 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2650L (20M Cache, 1.80 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Giá: 27,144,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2648L (20M, 1.80 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2648L (20M, 1.80 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2648L (20M, 1.80 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)

Giá: 29,008,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2658 (20M, 2.10 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2658 (20M, 2.10 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2658 (20M, 2.10 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)

Giá: 31,921,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2660 (20M Cache, 2.20 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2660 (20M Cache, 2.20 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2660 (20M Cache, 2.20 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Giá: 32,666,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2665 (20M Cache, 2.40 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2665 (20M Cache, 2.40 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2665 (20M Cache, 2.40 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Giá: 35,462,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2667 (15M Cache, 2.90 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2667 (15M Cache, 2.90 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2667 (15M Cache, 2.90 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Giá: 38,212,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2687W (20M Cache, 3.10 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2687W (20M Cache, 3.10 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2687W (20M Cache, 3.10 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Giá: 46,483,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2690 (20M Cache, 2.90 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2690 (20M Cache, 2.90 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2690 (20M Cache, 2.90 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Giá: 50,794,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Quốc Việt
0903860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật
0988428779Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ