Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Bộ lưu điện UPS Emerson PSA600-BX 600VA / 360W

Bộ lưu điện UPS Emerson PSA600-BX 600VA / 360W

Liebert PSA ITON 230V AVR

Giá: 1,001,900 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson PSA500MT3-230 500VA / 350W

Bộ lưu điện UPS Emerson PSA500MT3-230 500VA / 350W

Liebert PSA 230V AVR USB Multilink® Software

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

RMKIT18­32 - Rail kit

RMKIT18­32 - Rail kit

Rackmount Kit for GXT3 (thanh Railkit, hổ trợ khi gắn vào tủ rack)

Model: RMKIT18­32

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson PSA650MT3-230 650VA / 390W

Bộ lưu điện UPS Emerson PSA650MT3-230 650VA / 390W

Liebert PSA 230V AVR USB Multilink® Software

Giá: 1,794,100 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson PSA1000-BX 1000VA / 600W

Bộ lưu điện UPS Emerson PSA1000-BX 1000VA / 600W

Liebert PSA ITON 230V AVR

Giá: 2,842,600 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson PSA1000MT3-230U 1000 VA / 600W

Bộ lưu điện UPS Emerson PSA1000MT3-230U 1000 VA / 600W

Liebert PSA 230V AVR USB Multilink® Software

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson PSA1500MT3-230U 1500VA / 900W

Bộ lưu điện UPS Emerson PSA1500MT3-230U 1500VA / 900W

Liebert PSA 230V AVR USB Multilink® Software

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Management Card DP801

Management Card DP801

SNMP Management Card for GXT-MTPLUS

Model: DP801

Giá: 5,708,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

IS-WEBRT3 Card

IS-WEBRT3 Card

WEBCARD for Liebert PSI and PSI-XR models

Model: IS-WEBRT3

Giá: 6,407,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT1000-MTPlus230 1000VA / 800W

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT1000-MTPlus230 1000VA / 800W

GXT-MT PLUS (On-Line Double Conversion UPS)

Giá: 6,524,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson PS1000RT3-230 1000VA / 900W

Bộ lưu điện UPS Emerson PS1000RT3-230 1000VA / 900W

Liebert PSI 230V 2U pF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software (có sẵn thanh Railkit)

Giá: 8,900,600 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson PS1500RT3-230 1500VA / 1350W

Bộ lưu điện UPS Emerson PS1500RT3-230 1500VA / 1350W

Liebert PSI 230V 2U pF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software (có sẵn thanh Railkit)

Giá: 10,252,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

PSRT3-24VBXP Battery

PSRT3-24VBXP Battery

Extended Battery Babinet for PSI XR 1000VA/1500VA 2U (có sẵn thanh Railkit)

Model: PSRT3-24VBXP

Giá: 10,252,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

PSRT3-48VBXP Battery

PSRT3-48VBXP Battery

Extended Battery Babinet for PSI XR 2200VA/3000VA 2U (có sẵn thanh Railkit)

Model: PSRT3-48VBXP

Giá: 10,601,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

GXT3-48VBATT Battery

GXT3-48VBATT Battery

Cabinet Acqui gắn kèm tăng thời gian lưu điện cho UPS GXT3 1000VA, 1500VA, 2000VA
 - Kiểu dáng: 2U

- Model: GXT3-48VBATT

Giá: 10,951,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT2000-MTPlus230 2000VA / 1600W

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT2000-MTPlus230 2000VA / 1600W

GXT-MT PLUS (On-Line Double Conversion UPS)

Giá: 10,951,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson PS1000RT3-230XR 1000VA / 900W

Bộ lưu điện UPS Emerson PS1000RT3-230XR 1000VA / 900W

Liebert PSI XR UPS (Pure Sine Wave pf 0.9 Extended Run) - AVR

Giá: 11,440,300 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện UPS Emerson Liebert GXT4-1000RT230 1000VA/ 900Watt

Bộ Lưu Điện UPS Emerson Liebert GXT4-1000RT230 1000VA/ 900Watt

Liebert GXT4 1000VA/900W; 230VAC Rack/Tower UPS with 2U Rackmount Form Factor

Giá: 13,048,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson PS1500RT3-230XR 1500VA / 1350W

Bộ lưu điện UPS Emerson PS1500RT3-230XR 1500VA / 1350W

Liebert PSI XR UPS (Pure Sine Wave pf 0.9 Extended Run) - AVR

Giá: 14,259,600 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT3000-MTPlus230 3000VA / 2400W

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT3000-MTPlus230 3000VA / 2400W

GXT-MT PLUS (On-Line Double Conversion UPS)

Giá: 14,679,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

GXT3-72VBATT Battery

GXT3-72VBATT Battery

Cabinet Acqui gắn kèm tăng thời gian lưu điện cho UPS GXT3 3000VA
 - Kiểu dáng: 2U

- Model: GXT3-72VBATT

Giá: 15,145,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson PS2200RT3-230 2200VA / 1980W

Bộ lưu điện UPS Emerson PS2200RT3-230 2200VA / 1980W

Liebert PSI 230V 2U pF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software (có sẵn thanh Railkit)

Giá: 15,611,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT3-1500RT230 1500VA / 1350W

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT3-1500RT230 1500VA / 1350W

UPS Emerson Liebert GXT3 - RT230 (TRUE ONLINE)

Giá: 17,941,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson PS3000RT3-230 3000VA /2700W

Bộ lưu điện UPS Emerson PS3000RT3-230 3000VA /2700W

Liebert PSI 230V 2U pF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software (có sẵn thanh Railkit)

Giá: 18,174,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện UPS Emerson Liebert GXT4-2000RT230 2000VA/ 1800Watt

Bộ Lưu Điện UPS Emerson Liebert GXT4-2000RT230 2000VA/ 1800Watt

Liebert GXT4 2000VA/1800W; 230VAC Rack/Tower UPS with 2U Rackmount Form Factor

Giá: 19,805,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson PS2200RT3-230XR 2200VA / 1980W

Bộ lưu điện UPS Emerson PS2200RT3-230XR 2200VA / 1980W

Liebert PSI XR UPS (Pure Sine Wave pf 0.9 Extended Run) - AVR

Giá: 20,550,600 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

GXT3­240VBATTCE Battery

GXT3­240VBATTCE Battery

Cabinet Acqui gắn kèm tăng thời gian lưu điện cho GXT3­5000RT230/GXT3­6000RT230

Model: GXT3­240VBATTCE

Giá: 21,902,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson PS3000RT3-230XR 3000VA /2700W

Bộ lưu điện UPS Emerson PS3000RT3-230XR 3000VA /2700W

Liebert PSI XR UPS (Pure Sine Wave pf 0.9 Extended Run) - AVR

Giá: 23,766,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT3-2000RT230 2000VA / 1800W

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT3-2000RT230 2000VA / 1800W

UPS Emerson Liebert GXT3 - RT230 (TRUE ONLINE)

Giá: 23,766,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

GXT3­240RTVBATT Battery

GXT3­240RTVBATT Battery

Cabinet Acqui gắn kèm tăng thời gian lưu điện cho UPS GXT3­10000RT230

Model: GXT3­240RTVBATT

Giá: 27,494,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT3-3000RT230 3000VA / 2700W

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT3-3000RT230 3000VA / 2700W

UPS Emerson Liebert GXT3 - RT230 (TRUE ONLINE)

Giá: 28,193,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT3-5000RT230 5000VA / 4000W

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT3-5000RT230 5000VA / 4000W

UPS Emerson Liebert GXT3 - RT230 (TRUE ONLINE)

Giá: 37,699,400 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT3-6000RT230 6000VA / 4800W

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT3-6000RT230 6000VA / 4800W

UPS Emerson Liebert GXT3 - RT230 (TRUE ONLINE)

Giá: 38,911,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT4-5000RT230 5000VA / 4000W

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT4-5000RT230 5000VA / 4000W

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT4-5000RT230

- Công nghệ: On-line double conversion 
- Hệ số công xuất: 0.8 
- công xuất thực : 5000VA/4000W 
- Maintenance Bypass Switch bundled 
- Điện áp vào: 220/230/240VAC 
- Tần số nguồn vào: 40-70 Hz 
- Điện áp ra: 220/230/240VAC 
- Tần số nguồn ra: 50 Hz 
- Ngưởi sử dụng có thể thay thế nóng battery (hot-swappable) 
- Phần mềm: Liebert multilink (quản lý năng lượng và Auto shutdown). 
- Kiểu dáng: Rack 5U (Rack 6U) Or Tower. 
- Phụ kiện: CD Software, RS232 cable, 1x Input Port, 6 x Output Port, Rack mount handels, Tower stand, 

- T&C tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

* Có khả năng gắn thêm battery để tăng thời gian lưu điện

Giá: 40,775,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

GXT3­240TBATTCE Battery

GXT3­240TBATTCE Battery

Cabinet Acqui gắn kèm tăng thời gian lưu điện cho UPS GXT3­10000T230 or GXT3­10000T220

Model: GXT3­240TBATTCE

Giá: 50,561,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT3-10000RT230 10000VA / 9000W

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT3-10000RT230 10000VA / 9000W

UPS Emerson Liebert GXT3 - RT230 (TRUE ONLINE)

Giá: 57,784,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT3­10000T230 10000VA / 9000W

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT3­10000T230 10000VA / 9000W

UPS Emerson Liebert GXT3 - RT230 (TRUE ONLINE)

Giá: 79,686,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT3­10000T220 10000VA / 9000W

Bộ lưu điện UPS Emerson GXT3­10000T220 10000VA / 9000W

UPS Emerson Liebert GXT3 - RT230 (TRUE ONLINE)

Giá: 95,297,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện Emerson Liebert ITA 20KVA/18KW UPS 400V long backup model ( 01200782 )

Bộ lưu điện Emerson Liebert ITA 20KVA/18KW UPS 400V long backup model ( 01200782 )

Emerson Liebert ITA 20KVA/18KW UPS 400V long backup model (01200782)
- Công nghệ: On-line Double Conversion.
- Điện áp vào/ra: 3 phase (400V) tuỳ chỉnh.
- Tần số nguồn vào: 45-55Hz
- Phần mềm: quản lý năng lượng và Auto shutdown
- Kiểu dáng: Rack hoặc Tower
- Cổng giao diện: USB/Intellislot (Dry Contact/SNMP Card/Modbus Card/RS485 Card)
* Có khả năng đấu nối tối đa 4 (3+1) UPS theo dạng module để tăng công suất
* Có khả năng gắn thêm battery để tăng thời gian lưu điện

Ghi chú : Loại (Long Back-up) chuyên dùng để thiết kế thời gian lưu điện theo yêu cầu của khách hàng.

Giá: 99,258,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ