Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

RAM 512MB PC2-3200 DDR2 ECC

RAM 512MB PC2-3200 DDR2 ECC
RAM 512MB PC2-3200 DDR2 ECC

Giá: 233,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ram 512MB PC2-5300F FBDIM ECC REG

Ram 512MB PC2-5300F FBDIM ECC REG

Ram 512MB PC2-5300F FBDIM ECC REG

Giá: 279,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 1GB PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered

RAM 1GB PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered

RAM 1GB PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered Bus 667Mhz

Giá: 396,100 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ram Kit 1GB (2x512MB) PC2-3200 ECC REG

Ram Kit 1GB (2x512MB) PC2-3200 ECC REG

Ram Kit 1GB (2x512MB) PC2-3200 ECC REG

Giá: 466,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 1GB DDRAM PC2-3200 ECC REG

RAM 1GB DDRAM PC2-3200 ECC REG

RAM 1GB DDRAM PC2-3200 ECC REG

Giá: 466,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM 1.0GB PC2-5300P ECC REGISTER - P/N: 38L6041

IBM 1.0GB PC2-5300P ECC REGISTER - P/N: 38L6041

IBM 1.0GB PC2-5300P ECC REGISTER BUS 667Mhz

P/N: 38L6041

Giá: 466,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 512MB PC2-5300E ECC UNBUFFERED Bus 667Mhz

RAM 512MB PC2-5300E ECC UNBUFFERED Bus 667Mhz

RAM 512MB PC2-5300E ECC UNBUFFERED Bus 667Mhz ( Non Reg)

Giá: 466,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 2GB PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered

RAM 2GB PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered

RAM 2GB PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered Bus 667Mhz

Giá: 582,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM Kit HP 2GB (2x1GB) PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered

RAM Kit HP 2GB (2x1GB) PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered

RAM Kit HP 2GB (2x1GB) PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 2GB PC2-3200 ECC DDRAM REG

RAM 2GB PC2-3200 ECC DDRAM REG

RAM 2GB PC2-3200 ECC DDRAM REG

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 1GB PC2-6400E ECC UNBUFFERED Bus 800Mhz

RAM 1GB PC2-6400E ECC UNBUFFERED Bus 800Mhz

RAM 1GB PC2-6400E ECC UNBUFFERED Bus 800Mhz  (Non REG)

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 1GB PC2-5300E ECC UNBUFFERED Bus 667Mhz

RAM 1GB PC2-5300E ECC UNBUFFERED Bus 667Mhz

RAM 1GB PC2-5300E ECC UNBUFFERED Bus 667Mhz (Non Reg)

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ram Hynix / Samsung / MT 1GB PC2-4200E ECC Bus 533Mhz

Ram Hynix / Samsung / MT 1GB PC2-4200E ECC Bus 533Mhz

Ram Hynix / Samsung / MT 1GB PC2-4200E ECC Bus 533Mhz

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Kit RAM 2GB (2x1GB) PC2-3200 ECC DDRAM REG

Kit RAM 2GB (2x1GB) PC2-3200 ECC DDRAM REG

Kit RAM 2GB (2x1GB) PC2-3200 ECC DDRAM REG

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 2GB PC2-5300E ECC UNBUFFERED Bus 667Mhz

RAM 2GB PC2-5300E ECC UNBUFFERED Bus 667Mhz

RAM 2GB PC2-5300E ECC UNBUFFERED Bus 667Mhz (Non Reg)

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 2GB PC2-6400E ECC UNBUFFERED Bus 800Mhz

RAM 2GB PC2-6400E ECC UNBUFFERED Bus 800Mhz

RAM 2GB PC2-6400E ECC UNBUFFERED Bus 800Mhz (Non Reg)

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM HP 2GB (2x1GB) PC2-5300F (Kit) P/N: 397411-b21

RAM HP 2GB (2x1GB) PC2-5300F (Kit) P/N: 397411-b21

RAM HP 2GB (2x1GB) PC2-5300F (Kit)

P/N: 397411-b21

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM HP 4GB (2x2G) PC2-3200 REG (Kit)- P/N: 343057-B21

RAM HP 4GB (2x2G) PC2-3200 REG (Kit)- P/N: 343057-B21

RAM HP 4GB (2x2G) PC2-3200 REG (Kit)

P/N: 343057-B21

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM HP 2GB (2x1GB) PC2-3200 REG (Kit) - P/N: 343056-B21

RAM HP 2GB (2x1GB) PC2-3200 REG (Kit) - P/N: 343056-B21

RAM HP 2GB (2x1GB) PC2-3200 REG (Kit)

P/N: 343056-B21

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM IBM 2GB (2x1G) PC2-3200 REG (Kit) P/N: 73P2866

RAM IBM 2GB (2x1G) PC2-3200 REG (Kit) P/N: 73P2866

RAM IBM 2GB (2x1G) PC2-3200 REG (Kit)

P/N: 73P2866

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Kit IBM 2GB (2X1GB) PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered - P/N: 39M5785 / 39M5784

Kit IBM 2GB (2X1GB) PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered - P/N: 39M5785 / 39M5784

Kit IBM 2GB (2X1GB) PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered

P/N: 39M5785 / 39M5784

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Kit IBM 4GB (2X2GB) PC2-5300FB ECC 240 PIN FULLY BUFFERED - P/N: 39M5791 / 39M5790

Kit IBM 4GB (2X2GB) PC2-5300FB ECC 240 PIN FULLY BUFFERED - P/N: 39M5791 / 39M5790

Kit IBM 4GB (2X2GB) PC2-5300FB ECC 240 PIN FULLY BUFFERED

P/N: 39M5791 / 39M5790

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM HP 4GB (2x2GB) PC2-5300F (Kit) P/N: 397413-B21

RAM HP 4GB (2x2GB) PC2-5300F (Kit) P/N: 397413-B21

RAM HP 4GB (2x2GB) PC2-5300F (Kit)

P/N: 397413-B21

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 4GB PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered

RAM 4GB PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered

RAM 4GB PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM IBM 2GB (2x1GB) PC2-5300E (Kit) P/N: 41Y2729

RAM IBM 2GB (2x1GB) PC2-5300E (Kit)  P/N: 41Y2729

RAM IBM 2GB (2x1GB) PC2-5300E (Kit) 

P/N: 41Y2729

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM IBM 4GB (2x2GB) PC2-3200 REG (Kit) P/N: 39M5812

RAM IBM 4GB (2x2GB) PC2-3200 REG (Kit) P/N: 39M5812

RAM IBM 4GB (2x2GB) PC2-3200 REG (Kit)

P/N: 39M5812

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ram 4GB PC2-5300P ECC REGISTER BUS 667Mhz

Ram 4GB PC2-5300P ECC REGISTER BUS 667Mhz

Ram 4GB PC2-5300P ECC REGISTER BUS 667Mhz

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Kit HP 4GB (2X2GB) PC2-5300FB ECC 240 PIN FULLY BUFFERED - P/N: 461828-S21

Kit HP 4GB (2X2GB) PC2-5300FB ECC 240 PIN FULLY BUFFERED - P/N: 461828-S21

Kit HP 4GB (2X2GB) PC2-5300FB ECC 240 PIN FULLY BUFFERED

P/N: 461828-S21

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ram 4G PC2-3200 ECC REG 400Mhz

Ram 4G PC2-3200 ECC REG 400Mhz

Ram 4G PC2-3200 ECC REG 400Mhz

Giá: 1,514,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM IBM 4GB (2x2GB) PC2-5300E (Kit) P/N: 41Y2732

RAM IBM 4GB (2x2GB) PC2-5300E (Kit) P/N: 41Y2732

RAM IBM 4GB (2x2GB) PC2-5300E (Kit)

P/N: 41Y2732

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ram Kit 2GB (2x1GB) PC2-4200E ECC Bus 533Mhz

Ram Kit 2GB (2x1GB) PC2-4200E ECC Bus 533Mhz

Ram Kit 2GB (2x1GB) PC2-4200E ECC Bus 533Mhz

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

KIT 4GB (2X2GB) 400MHZ PC2-3200 CL3 ECC REGISTERED DDR2 SDRAM DIMM

KIT 4GB (2X2GB) 400MHZ PC2-3200 CL3 ECC REGISTERED DDR2 SDRAM DIMM

KIT 4GB (2X2GB) 400MHZ PC2-3200 CL3 ECC REGISTERED DDR2 SDRAM DIMM

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

KIT IBM 4GB (2X2GB) 400MHZ PC2-3200 CL3 ECC REGISTERED DDR2 SDRAM DIMM. P/N: 73P2867

KIT IBM 4GB (2X2GB) 400MHZ PC2-3200 CL3 ECC REGISTERED DDR2 SDRAM DIMM. P/N: 73P2867

KIT IBM 4GB (2X2GB) 400MHZ PC2-3200 CL3 ECC REGISTERED DDR2 SDRAM DIMM. P/N: 73P2867

Giá: 1,747,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP 8GB (2X4GB) DDR2-5300 Fully Buffered Memory - P/N: 397415-B21

HP 8GB (2X4GB) DDR2-5300 Fully Buffered Memory - P/N: 397415-B21

HP 8GB (2X4GB) DDR2-5300 Fully Buffered Memory Bus 667Mhz

P/N: 397415-B21

Giá: 1,747,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM 8GB (2x4GB) 667MHz FSB PC2-5300F ECC DDR2 FBDIMM Kit - P/N: 39M5797

IBM 8GB (2x4GB) 667MHz FSB PC2-5300F ECC DDR2 FBDIMM Kit - P/N: 39M5797

IBM 8GB (2x4GB DIMM) 667MHz FSB PC2-5300F ECC DDR2 FBDIMM Kit

P/N: 39M5797

Compatibitility: HS21, HS21 XM, X3400, X3450, X3500, X3550,  X3650

Giá: 1,747,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 4GB PC2-6400P ECC REGISTER Bus 800Mhz

RAM 4GB PC2-6400P ECC REGISTER Bus 800Mhz

RAM 4GB PC2-6400P ECC REGISTER Bus 800Mhz

Giá: 2,446,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP 8GB (4x 2GB) DDR2 PC2-4200 ECC Register Memory Kit for rx3600 rx6600 - P/N: AB565A / AH253A

HP 8GB (4x 2GB) DDR2 PC2-4200 ECC Register Memory Kit for rx3600 rx6600 - P/N: AB565A / AH253A

HP 8GB (4x 2GB) DDR2 PC2-4200 ECC Register Memory Kit for rx3600 rx6600 BL870c

P/N: AB565A / AH253A

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ram Kit 8GB (2x4GB) PC2-3200 ECC REG

Ram Kit 8GB (2x4GB) PC2-3200 ECC REG

Ram Kit 8GB (2x4GB) PC2-3200 ECC REG

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Kit IBM 8GB (2X4GB) PC2-5300P ECC REGISTER BUS 667Mhz - P/N: 41Y2768

Kit IBM 8GB (2X4GB) PC2-5300P ECC REGISTER BUS 667Mhz - P/N: 41Y2768

IBM-8GB(2X4GB) 667MHZ PC2-5300 240-PIN DIMM CL5 ECC REGISTERED LP DDR2 SDRAM GENUINE IBM MEMORY FOR (41Y2768) - IBM X3850 M2, X3950 M2

 

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ