Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Thiết bị chuyển mạch 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24FP-4G-L

Thiết bị chuyển mạch 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24FP-4G-L

Thiết bị chuyển mạch 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24FP-4G-L

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24P-4G-L

Thiết bị chuyển mạch 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24P-4G-L

Thiết bị chuyển mạch 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24P-4G-L  

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks - C1000-16FP-2G-L

Thiết bị chuyển mạch 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks - C1000-16FP-2G-L

Thiết bị chuyển mạch 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks  Modell: C1000-16FP-2G-L

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks - C1000-16P-2G-L

Thiết bị chuyển mạch 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks - C1000-16P-2G-L

Thiết bị chuyển mạch 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks  Model: C1000-16P-2G-L

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 8-port GE, Partial PoE, Desktop, Ext PS - CBS110-8PP-D-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 8-port GE, Partial PoE, Desktop, Ext PS - CBS110-8PP-D-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 8-port GE, Partial PoE, Desktop, Ext PS 

Model: CBS110-8PP-D-EU

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 2,912,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 16-port GE, Partial PoE with 64W power budget - CBS110-16PP-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 16-port GE, Partial PoE with 64W power budget - CBS110-16PP-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS110 Unmanaged 16-port GE, Partial PoE with 64W power budget

Model: CBS110-16PP-EU

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 4,846,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-port PoE+ (support 60W PoE Port) 10/100Mbps with 62W power budget + 2-port Combo Mini-GBIT Managed Switch - SF352-08P-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-port PoE+ (support 60W PoE Port) 10/100Mbps with 62W power budget + 2-port Combo Mini-GBIT Managed Switch - SF352-08P-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-port PoE+ (support 60W PoE Port) 10/100Mbps with 62W power budget + 2-port Combo Mini-GBIT Managed Switch

Model: SF352-08P-K9

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 5,568,700 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo - CBS250-8P-E-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo - CBS250-8P-E-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo

Model: CBS250-8P-E-2G-EU

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 5,638,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 8-port GE, Full PoE, Ext PS, 2x1G Combo - CBS250-8FP-E-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 8-port GE, Full PoE, Ext PS, 2x1G Combo - CBS250-8FP-E-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 8-port GE, Full PoE, Ext PS, 2x1G Combo

Model: CBS250-8FP-E-2G-EU

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 6,058,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-port Gigabit PoE+ (support 60W PoE Port) with 62W power budget - SG350-10P-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-port Gigabit PoE+ (support 60W PoE Port) with 62W power budget - SG350-10P-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-port Gigabit PoE+ (support 60W PoE Port) with 62W power budget

Model: SG350-10P-K9 

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 6,384,200 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS110 Unmanaged 24-port GE, Partial PoE, 2x1G SFP Shared - CBS110-24PP-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS110 Unmanaged 24-port GE, Partial PoE, 2x1G SFP Shared - CBS110-24PP-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS110 Unmanaged 24-port GE, Partial PoE, 2x1G SFP Shared

Model: CBS110-24PP-EU

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 6,500,700 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo - CBS350-8P-E-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo - CBS350-8P-E-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo

Model: CBS350-8P-E-2G-EU

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 6,663,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch 8 10/100 Maximum PoE+ ports with 124W power budget + 2-Port Gigabit Switch - SF302-08MPP-K9

Thiết bị chuyển mạch 8 10/100 Maximum PoE+ ports with 124W power budget + 2-Port Gigabit Switch - SF302-08MPP-K9

Thiết bị chuyển mạch 8 10/100 Maximum PoE+ ports with 124W power budget + 2-Port Gigabit Switch  Model: SF302-08MPP-K9

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 8,038,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 8-port GE, Full PoE, Ext PS, 2x1G Combo - CBS350-8FP-E-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 8-port GE, Full PoE, Ext PS, 2x1G Combo - CBS350-8FP-E-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 8-port GE, Full PoE, Ext PS, 2x1G Combo

Model:CBS350-8FP-E-2G-EU

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 8,038,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-port Gigabit PoE+ (support 60W PoE Port) with 124W power budget, PoE passthrough - SG350-10MP-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-port Gigabit PoE+ (support 60W PoE Port) with 124W power budget, PoE passthrough - SG350-10MP-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-port Gigabit PoE+ (support 60W PoE Port) with 124W power budget, PoE passthrough

Model: SG350-10MP-K9 

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 8,201,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 16-port GE, PoE, 2x1G SFP - CBS250-16P-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 16-port GE, PoE, 2x1G SFP - CBS250-16P-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 16-port GE, PoE, 2x1G SFP

Model: CBS250-16P-2G-EU

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 8,830,700 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch 24-port Gigabit PoE+ with 180 W power budget + 2 Gigabit RJ45/SFP combo port Smart Switch - SG220-26P-K9

Thiết bị chuyển mạch 24-port Gigabit PoE+ with 180 W power budget + 2 Gigabit RJ45/SFP combo port Smart Switch - SG220-26P-K9

Thiết bị chuyển mạch 24-port Gigabit PoE+ with 180 W power budget + 2 Gigabit RJ45/SFP combo port Smart Switch - SG220-26P-K9

Giá: 9,716,100 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 16-port GE, PoE, 2x1G SFP - CBS350-16P-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 16-port GE, PoE, 2x1G SFP - CBS350-16P-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 16-port GE, PoE, 2x1G SFP

Model: CBS350-16P-2G-EU

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 10,508,300 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 24-port GE, PoE, 4x1G SFP - CBS250-24P-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 24-port GE, PoE, 4x1G SFP - CBS250-24P-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 24-port GE, PoE, 4x1G SFP

Model: CBS250-24P-4G-EU

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 10,508,300 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24 Gigabit PoE+ ports with 195W power budget + 2 Gigabit copper/SFP combo ports Smart Switch - SG250-26P-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24 Gigabit PoE+ ports with 195W power budget + 2 Gigabit copper/SFP combo ports Smart Switch - SG250-26P-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24 Gigabit PoE+ ports with 195W power budget + 2 Gigabit copper/SFP combo ports Smart Switch

Model: SG250-26P-K9  

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 11,510,200 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 24-port GE, PoE, 4x1G SFP - CBS350-24P-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 24-port GE, PoE, 4x1G SFP - CBS350-24P-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 24-port GE, PoE, 4x1G SFP

Model: CBS350-24P-4G-EU

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 12,209,200 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port PoE+ (support 60W PoE Port) Gigabit with 195W power budget + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports Managed Switch - SG350-28P-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port PoE+ (support 60W PoE Port) Gigabit with 195W power budget + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports Managed Switch - SG350-28P-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port PoE+ (support 60W PoE Port) Gigabit with 195W power budget + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports Managed Switch

Model: SG350-28P-K9

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 12,302,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port PoE+, 10/100Mbps with 185W power budget (support 60W PoE Port) + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports Managed Switch - SF350-24P-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port PoE+, 10/100Mbps with 185W power budget (support 60W PoE Port) + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports Managed Switch - SF350-24P-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port PoE+, 10/100Mbps with 185W power budget (support 60W PoE Port) + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports Managed Switch

Model: SF350-24P-K9

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 14,306,200 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 16-port GE, Full PoE, 2x1G SFP - CBS350-16FP-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 16-port GE, Full PoE, 2x1G SFP - CBS350-16FP-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 16-port GE, Full PoE, 2x1G SFP - CBS350-16FP-2G-EU

Giá: 15,611,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP - CBS250-24FP-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP - CBS250-24FP-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP

Model: CBS250-24FP-4G-EU

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 15,611,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 48-port GE, Partial PoE, 4x1G SFP - CBS250-48PP-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 48-port GE, Partial PoE, 4x1G SFP - CBS250-48PP-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 48-port GE, Partial PoE, 4x1G SFP

Model: CBS250-48PP-4G-EU

hàng chính hãng có CO,CQ

Giá: 16,706,100 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port PoE+ (support 60W PoE Port) Gigabit with 382W power budget + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports Managed Switch - SG350-28MP-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port PoE+ (support 60W PoE Port) Gigabit with 382W power budget + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports Managed Switch - SG350-28MP-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port PoE+ (support 60W PoE Port) Gigabit with 382W power budget + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports Managed Switch - SG350-28MP-K9 

Giá: 16,706,100 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP - CBS350-24FP-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP - CBS350-24FP-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP

Model: CBS350-24FP-4G-EU

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 17,009,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 48-port PoE+, 10/100Mbps with 382W power budget (support 60W PoE Port)

Thiết bị chuyển mạch Cisco 48-port PoE+, 10/100Mbps with 382W power budget (support 60W PoE Port)

Thiết bị chuyển mạch Cisco 48-port PoE+, 10/100Mbps with 382W power budget (support 60W PoE Port) + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports Managed Switch

Model: SF350-48P-K9

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 17,218,700 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 50-port Gigabit PoE Smart Switch - SG220-50P

Thiết bị chuyển mạch Cisco 50-port Gigabit PoE Smart Switch - SG220-50P

Thiết bị chuyển mạch Cisco 50-port Gigabit PoE Smart Switch 

Model: SG220-50P 

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 19,012,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 48-port GE, PoE, 4x1G SFP - CBS250-48P-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 48-port GE, PoE, 4x1G SFP - CBS250-48P-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 48-port GE, PoE, 4x1G SFP - CBS250-48P-4G-EU

Giá: 20,504,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 48 Gigabit PoE+ ports with 375W power budget ports + 2 Gigabit copper/SFP combo ports Smart Switch - SG250-50P-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 48 Gigabit PoE+ ports with 375W power budget ports + 2 Gigabit copper/SFP combo ports Smart Switch - SG250-50P-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 48 Gigabit PoE+ ports with 375W power budget ports + 2 Gigabit copper/SFP combo ports Smart Switch

Model: SG250-50P-K9

Hàng chính hãng, có CO,CQ 

Giá: 23,905,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 48-port PoE+ (support 60W PoE Port) Gigabit with 375W power budget + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports Managed Switch - SG350-52P-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 48-port PoE+ (support 60W PoE Port) Gigabit with 375W power budget + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports Managed Switch - SG350-52P-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 48-port PoE+ (support 60W PoE Port) Gigabit with 375W power budget + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports Managed Switch

Model: SG350-52P-K9

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 24,301,900 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 48-port GE, PoE, 4x10G SFP+ - CBS250-48P-4X-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 48-port GE, PoE, 4x10G SFP+ - CBS250-48P-4X-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 48-port GE, PoE, 4x10G SFP+ - CBS250-48P-4X-EU

Giá: 25,210,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 48-port GE, PoE, 4x1G SFP - CBS350-48P-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 48-port GE, PoE, 4x1G SFP - CBS350-48P-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 48-port GE, PoE, 4x1G SFP

Model: CBS350-48P-4G-EU

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 32,620,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 48-port PoE+ (support 60W PoE Port) Gigabit with 740W power budget + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports Managed Switch - SG350-52MP-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 48-port PoE+ (support 60W PoE Port) Gigabit with 740W power budget + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports Managed Switch - SG350-52MP-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 48-port PoE+ (support 60W PoE Port) Gigabit with 740W power budget + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports Managed Switch

Model: SG350-52MP-K9

Hàng chính hãng, cso CO,CQ

Giá: 39,307,100 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ