Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Dây nhảy AMP Patch Cord Lan Cat 5E, Loại ( 4 Feet/1.2 Mét) / 1859239-4 / 1859241-4 / 1859243-4

Dây nhảy AMP Patch Cord Lan Cat 5E, Loại ( 4 Feet/1.2 Mét) / 1859239-4 / 1859241-4 / 1859243-4

Dây nhảy AMP Patch Cord Lan Cat 5E, Loại ( 4 Feet/1.2 Mét)

P/N: 1859239-4 / 1859241-4 / 1859243-4

Giá: 50,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Dây nhảy AMP Patch Cord Lan Cat 5E, Loại ( 5 Feet/ 1.5 Mét) / 1859239-5/ 1859241-5/ 1859243-5

Dây nhảy AMP Patch Cord Lan Cat 5E, Loại ( 5 Feet/ 1.5 Mét) / 1859239-5/ 1859241-5/ 1859243-5

Dây nhảy AMP Patch Cord Lan Cat 5E, Loại ( 5 Feet/ 1.5 Mét)

P/N: 1859239-5/ 1859241-5/ 1859243-5

Giá: 55,000 VNĐ
Bảo hành: 0 tháng

Dây nhảy Patch Cord AMP Cat 5E, Loại ( 7 Feet/ 2.0 Mét) - P/N: 1859239-7 / 1859241-7 / 1859243-7

Dây nhảy Patch Cord AMP Cat 5E, Loại ( 7 Feet/ 2.0 Mét) - P/N: 1859239-7 / 1859241-7 / 1859243-7

Dây nhảy Patch Cord AMP Cat 5E, Loại ( 7 Feet/ 2.0 Mét)

P/N: 1859239-7 / 1859241-7 / 1859243-7

Giá: 60,000 VNĐ
Bảo hành: 0 tháng

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (5 Feet / 1.5M) - 1859247-5 / 1859249-5 / 18592451-5

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (5 Feet / 1.5M) - 1859247-5 / 1859249-5 / 18592451-5

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (5 Feet / 1.5M)

P/N: 1859247-5 / 1859249-5 / 18592451-5 

Hàng chính hãng AMP, CO, CQ

Giá: 65,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Dây nhảy AMP Patch Cord Lan Cat 5E, Loại ( 10 Feet/ 3.0 Mét) / 1-1859239-0 / 1-1859241-0 / 1-1859243-0

Dây nhảy AMP Patch Cord Lan Cat 5E, Loại ( 10 Feet/ 3.0 Mét) / 1-1859239-0 / 1-1859241-0 / 1-1859243-0

Dây nhảy AMP Patch Cord Lan Cat 5E, Loại ( 10 Feet/ 3.0 Mét)

P/N: 1-1859239-0 / 1-1859241-0 / 1-1859243-0

Giá: 70,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (7 Feet / 2.0M) - 1859247-7 / 1859249-7 / 1859251-7

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (7 Feet / 2.0M)  - 1859247-7 / 1859249-7 / 1859251-7

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (7 Feet / 2.0M)  

P/N: 1859247-7 / 1859249-7 / 1859251-7 

Hàng chính hãng AMP,  CO, CQ

Giá: 75,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Dây nhảy Patch Cord Lan Cat 5E, Loại ( 16 Feet/ 5.0 Mét) / 1-1859239-6/ 1-1859241-6/ 1-1859243-6

Dây nhảy Patch Cord Lan Cat 5E, Loại ( 16 Feet/ 5.0 Mét) / 1-1859239-6/ 1-1859241-6/ 1-1859243-6

Dây nhảy Patch Cord Lan Cat 5E, Loại ( 16 Feet/ 5.0 Mét)

P/N: 1-1859239-6/ 1-1859241-6/ 1-1859243-6

Giá: 85,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (10 Feet / 3.0M) - 1-1859247-0 / 1-1859249-0 / 1-1859251-0

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (10 Feet / 3.0M)  -  1-1859247-0 / 1-1859249-0 / 1-1859251-0

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (10 Feet / 3.0M)  

P/N: 1-1859247-0 / 1-1859249-0 / 1-1859251-0

Hàng chính hãng AMP, CO, CQ

Giá: 85,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (16 Feet / 5.0M) - 1-1859247-6 / 1-1859249-6 / 1-1859251-6

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (16 Feet / 5.0M) - 1-1859247-6 / 1-1859249-6 / 1-1859251-6

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (16 Feet / 5.0M)

P/N: 1-1859247-6 / 1-1859249-6 / 1-1859251-6

Hàng chính hãng APM, CO, CQ

Giá: 110,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (33 Feet / 10M) - 3-1859247-3 / 3-1859249-3 / 3-1859251-3

Dây nhảy AMP/ COMMSCOPE Patch cord LAN CAT 6E (33 Feet / 10M) - 3-1859247-3 / 3-1859249-3 / 3-1859251-3

Dây nhảy AMP Patch cord LAN CAT 6E (33 Feet / 10M)

P/N: 3-1859247-3 / 3-1859249-3 / 3-1859251-3

Hàng chính hãng AMP / COMMSCOPE

Giá: 160,000 VNĐ
Bảo hành: 0 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ