Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Intel® Xeon® Processor E5603 (4M Cache, 1.60 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5603 (4M Cache, 1.60 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5603 (4M Cache, 1.60 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

Giá: 3,541,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor X5650 (12M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor X5650 (12M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor X5650 (12M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Giá: 4,660,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5607 (8M Cache, 2.26 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5607 (8M Cache, 2.26 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5607 (8M Cache, 2.26 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

Giá: 4,706,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5620 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5620 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5620 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

Giá: 7,059,900 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor X5647 (12M Cache, 2.93 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor X5647 (12M Cache, 2.93 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor X5647 (12M Cache, 2.93 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

Giá: 14,119,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5640 (12M Cache, 2.66 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI

Intel® Xeon® Processor E5640 (12M Cache, 2.66 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI

Intel® Xeon® Processor E5640 (12M Cache, 2.66 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI

Giá: 16,473,100 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Six Core Processor E5649, 2.53GHz, 12M QPI 5.86 GT

Intel® Xeon® Six Core Processor E5649, 2.53GHz, 12M QPI 5.86 GT

Intel® Xeon® Six Core Processor E5649, 2.53GHz, 12M QPI 5.86 GT

Giá: 18,826,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Six Core Processor X5660, 2.8GHz, 12M QPI 6.40 GT

Intel® Xeon® Six Core Processor X5660, 2.8GHz, 12M QPI 6.40 GT

Intel® Xeon® Six Core Processor X5660, 2.8GHz, 12M QPI 6.40 GT

Giá: 23,533,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel Xeon DP X5667 Quad Core 3.06GHz 6.4 GT/s /12MB L3 Cache

Intel Xeon DP X5667 Quad Core 3.06GHz 6.4 GT/s /12MB L3 Cache

Intel Xeon DP X5667 Quad Core 3.06GHz 6.4 GT/s /12MB L3 Cache

Giá: 23,533,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Six Core Processor X5680, 3.33GHz, 12M QPI 6.40 GT

Intel® Xeon® Six Core Processor X5680, 3.33GHz, 12M QPI 6.40 GT

Intel® Xeon® Six Core Processor X5680, 3.33GHz, 12M QPI 6.40 GT

Giá: 23,533,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Six Core Processor X5670, 2.93GHz, 12M QPI 6.40 GT

Intel® Xeon® Six Core Processor X5670, 2.93GHz, 12M QPI 6.40 GT

Intel® Xeon® Six Core Processor X5670, 2.93GHz, 12M QPI 6.40 GT

Giá: 23,533,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor X5675 (12M Cache, 3.06 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor X5675 (12M Cache, 3.06 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor X5675 (12M Cache, 3.06 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Giá: 35,299,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor X5690 (12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor X5690 (12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor X5690 (12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Giá: 37,629,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Quốc Việt
0903860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật
0988428779Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ