Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 1x Intel Xeon 8C Bronze 3106 1.7Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5"/ PERC H330/ 2x 550W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 1x Intel Xeon 8C Bronze 3106 1.7Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5

- CPU: 1x Intel Xeon 8C Bronze 3106 1.7Ghz, 11MB
- RAM: 16GB DDR4-2400T ECC RDIMM 
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 2.5" HS)
- DVD: DVDRW
- RAID: PERC H330 Raid 0,1,5,10
- NIC: Dual-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 550Watts HS Redundant

- Rail kit: Thanh đỡ V Inox

Hàng nhập khẩu từ Mỹ, mới 95%

Giá: 34,484,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 1x Intel Xeon Silver 4110 2.1Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5"/ PERC H330/ 2x 550W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 1x Intel Xeon Silver 4110 2.1Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5

- CPU: 1x Intel Xeon 8C Silver 4110 2.1Ghz, 11MB
- RAM: 1x 16GB DDR4-2400T ECC RDIMM 
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 2.5" HS)
- DVD: Option
- RAID: Dell PERC H330 Raid 0,1,5,10
- NIC: Dual-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 550Watts HS Redundant

- Rail kit: Thanh đỡ V Inox

Hàng nhập khẩu từ Mỹ, mới 98%

Giá: 34,950,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 1x Intel Xeon Gold 6130 2.1Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5"/ PERC H330/ 2x 550W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 1x Intel Xeon Gold 6130 2.1Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5

- CPU: 1x Intel Xeon 16C Gold 6130 2.1Ghz, 22MB
- RAM: 1x RAM 16GB DDR4-2400T ECC RDIMM 
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 2.5" HS)
- DVD: Option
- RAID: Dell PERC H330 Raid 0,1,5,10
- NIC: Dual-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 550Watts HS Redundant

- Rail kit: Thanh đỡ V Inox

Hàng nhập khẩu từ Mỹ, mới 98%

Giá: 36,115,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 1x Intel Xeon Gold 6138 2.0Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5"/ PERC H330/ 2x 550W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 1x Intel Xeon Gold 6138 2.0Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5

- CPU: 1x Intel Xeon 20C Gold 6138 2.0Ghz, 27.5MB
- RAM: 1x RAM 16GB DDR4-2400T ECC RDIMM 
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 2.5" HS)
- DVD: Option
- RAID: Dell PERC H330 Raid 0,1,5,10
- NIC: Dual-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 550Watts HS Redundant

- Rail kit: Thanh đỡ V Inox

Hàng nhập khẩu từ Mỹ, mới 98%

Giá: 36,581,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 1x Intel Xeon Gold 6148 2.4Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5"/ PERC H330/ 2x 550W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 1x Intel Xeon Gold 6148 2.4Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5

- CPU: 1x Intel Xeon 20C Gold 6138 2.0Ghz, 27.5MB
- RAM: 1x RAM 16GB DDR4-2400T ECC RDIMM 
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 2.5" HS)
- DVD: Option
- RAID: Dell PERC H330 Raid 0,1,5,10
- NIC: Dual-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 550Watts HS Redundant

- Rail kit: Thanh đỡ V Inox

Hàng nhập khẩu từ Mỹ, mới 98%

Giá: 37,047,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 2x Intel Xeon Gold 6130 2.1Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5"/ PERC H330/ 2x 550W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 2x Intel Xeon Gold 6130 2.1Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5

- CPU: 2x Intel Xeon 16C Gold 6130 2.1Ghz, 22MB
- RAM: 2x RAM 16GB DDR4-2400T ECC RDIMM 
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 2.5" HS)
- DVD: Option
- RAID: Dell PERC H330 Raid 0,1,5,10
- NIC: Dual-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 550Watts HS Redundant

- Rail kit: Thanh đỡ V Inox

Hàng nhập khẩu từ Mỹ, mới 98%

Giá: 38,911,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 2x Intel Xeon Gold 6138 2.0Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5"/ PERC H330/ 2x 550W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 2x Intel Xeon Gold 6138 2.0Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 2.5

- CPU: 2x Intel Xeon 20C Gold 6138 2.0Ghz, 27.5MB
- RAM: 2x RAM 16GB DDR4-2400T ECC RDIMM 
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 2.5" HS)
- DVD: Option
- RAID: Dell PERC H330 Raid 0,1,5,10
- NIC: Dual-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 550Watts HS Redundant

- Rail kit: Thanh đỡ V Inox

Hàng nhập khẩu từ Mỹ, mới 98%

Giá: 39,843,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 2x Intel Xeon Gold 6148 2.4Ghz/ RAM 32GB /8x HDD 2.5"/ PERC H330/ 2x 550W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge R440 ( 2x Intel Xeon Gold 6148 2.4Ghz/ RAM 32GB /8x HDD 2.5

- CPU: 2x Intel Xeon 20C Gold 6148 2.4Ghz, 27.5MB
- RAM: 2x RAM 16GB DDR4-2400T ECC RDIMM 
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 2.5" HS)
- DVD: Option
- RAID: Dell PERC H330 Raid 0,1,5,10
- NIC: Dual-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 2x 550Watts HS Redundant

- Rail kit: Thanh đỡ V Inox

Hàng nhập khẩu từ Mỹ, mới 98%

Giá: 40,775,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ