Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Ổ cứng HDD IBM 36.4gb 15k SAS 3.5" 3GBps fru# 39R7346/ 26K5840/ 40K1042

Ổ cứng HDD IBM 36.4gb 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD IBM 36.4gb 15k SAS 3.5" 3GBps fru# 39R7346/ 26K5840/ 40K1042

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 73GB SAS 3.5'' 15k - P/N: 40K1043 / 39R7348 / 26K5841/ 43W7481

Ổ cứng HDD IBM 73GB SAS 3.5'' 15k  - P/N: 40K1043 / 39R7348 / 26K5841/ 43W7481

HDD IBM 73GB SAS 3.5'' 15k 

P/N: 40K1043 / 39R7348 / 26K5841/ 43W7481

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 73gb 15k SAS 3.5" fru# 10N7200/ 10N7199/ 10N7230/ 42R4233/ ST373455SS

Ổ cứng HDD IBM 73gb 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD IBM 73gb 15k SAS 3.5" fru# 10N7200/ 10N7199/ 10N7230/ 42R4233/ ST373455SS

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD sas IBM 73gb 10k 3.5" HS fru# 39R7340/ 26K5837/ 40K1039

Ổ cứng HDD sas IBM 73gb 10k 3.5

Ổ cứng HDD sas IBM 73gb 10k 3.5" HS fru# 39R7340/ 26K5837/ 40K1039

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD sas IBM 73gb 15k 3.5" HS fru# 39R7360/ 26K5847/ 40K1049

Ổ cứng HDD sas IBM 73gb 15k 3.5

Ổ cứng HDD sas IBM 73gb 15k 3.5" HS fru# 39R7360/ 26K5847/ 40K1049

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 250GB 7.2k SATA 3.5" Simple Swap fru# 39M4511/ 42C0463/ 39M4508/ WD2502ABYS

Ổ cứng HDD IBM 250GB 7.2k SATA 3.5

Ổ cứng HDD IBM 250GB 7.2k SATA 3.5" Simple Swap fru# 39M4511/ 42C0463/ 39M4508/ WD2502ABYS

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 160GB 7.2k SATA 3.5" Simple Swap fru# 39M4507/ 42C0462/ 39M4504

Ổ cứng HDD IBM 160GB 7.2k SATA 3.5

Ổ cứng HDD IBM 160GB 7.2k SATA 3.5" Simple Swap fru# 39M4507/ 42C0462/ 39M4504

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 146TB 10k SAS 3.5" fru# 39R7342/ 26k5838/ 40K1040/ ST3146755SS

Ổ cứng HDD IBM 146TB 10k SAS 3.5

Ổ cứng HDD IBM 146TB 10k SAS 3.5" fru#  39R7342/ 26k5838/ 40K1040/ ST3146755SS

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Lenovo 146gb 15k SAS 3.5" HS fru# 45J9658/ 45J9674/ 45J6211

Ổ cứng HDD Lenovo 146gb 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Lenovo 146gb 15k SAS 3.5" HS fru# 45J9658/ 45J9674/ 45J6211

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ô cứng IBM 500GB 7200 RPM 3.5" Simple-Swap SATA HDD - 39M4514/ 39M4517/ 42C0468

Ô cứng IBM 500GB 7200 RPM 3.5

Ô cứng IBM 500GB 7200 RPM 3.5" Simple-Swap SATA HDD

P/N: 39M4514/ 39M4517/ 42C0468

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM Hot-Swap SATA 500GB 7200RPM - P/N: 39M4530/ 39M4533/ 42C0469

Ổ cứng IBM Hot-Swap SATA 500GB 7200RPM - P/N: 39M4530/ 39M4533/ 42C0469

Ổ cứng IBM Hot-Swap SATA 500GB 7200RPM

P/N: 39M4530/ 39M4533/ 42C0469

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 146TB 15k SAS 3.5" fru# 39R7350/ 43W7488/ 43W7482/ 26K5842/ 40K1044

Ổ cứng HDD IBM 146TB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD IBM 146TB 15k SAS 3.5" fru# 39R7350/ 43W7488/ 43W7482/ 26K5842/ 40K1044

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 500GB 7.2k SATA 3.5" Simple Swap fru# 00W1141/ 00W1145/ 39M4514

Ổ cứng HDD IBM 500GB 7.2k SATA 3.5

Ổ cứng HDD IBM 500GB 7.2k SATA 3.5" Simple Swap fru# 00W1141/ 00W1145/ 39M4514

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 146G SAS 3.5'' 15k - P/N: 40K1044

Ổ cứng HDD IBM 146G SAS 3.5'' 15k - P/N: 40K1044

HDD IBM 146G SAS 3.5'' 15k

P/N: 40K1044

Giá: 2,679,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 500GB 7.2K 6G 3.5 SATA NL G2HS - 81Y9786/ 81Y9787/ 81Y3862

Ổ cứng IBM 500GB 7.2K 6G 3.5 SATA NL G2HS - 81Y9786/ 81Y9787/ 81Y3862

Ổ cứng IBM 500GB 7.2K 6G 3.5 SATA NL G2HS - 81Y9786/ 81Y9787/ 81Y3862 

Giá: 2,679,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 1TB 7.2K SATA 3.5in Simple-Swap HDD - 43W7622

Ổ cứng IBM 1TB 7.2K SATA 3.5in Simple-Swap HDD - 43W7622

Ổ cứng IBM 1TB 7.2K SATA 3.5in Simple-Swap HDD

P/N: 43W7622

Giá: 2,912,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 1TB 7200rpm 6MBps NL SATA 3.5" HDD - 81Y9790/ 81Y9791/ 81Y3863

Ổ cứng HDD IBM 1TB 7200rpm 6MBps NL SATA 3.5

Ổ cứng HDD IBM 1TB 7200rpm 6MBps NL SATA 3.5" HDD -  81Y9790/ 81Y9791/ 81Y3863 

Giá: 2,912,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 1TB 3.5in 7.2K SATA HDD Hotswap - P/N: 43W7626

Ổ cứng IBM 1TB 3.5in 7.2K  SATA HDD Hotswap - P/N: 43W7626

IBM 1TB 3.5in 7.2K  SATA HDD Hotswap

P/N: 43W7626

Giá: 2,912,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM Lenovo 1TB 7.2k SATA 3.5" Simple Swap fru# 81Y9807/ 81Y9806

Ổ cứng HDD IBM Lenovo 1TB 7.2k SATA 3.5

Ổ cứng HDD IBM Lenovo 1TB 7.2k SATA 3.5" Simple Swap fru# 81Y9807/ 81Y9806

Giá: 2,912,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 750GB 7.2k SATA 3.5" fru# 43W7579/ 43W7576/ 43W7576

Ổ cứng HDD IBM 750GB 7.2k SATA 3.5

Ổ cứng HDD IBM 750GB 7.2k SATA 3.5" fru# 43W7579/ 43W7576/ 43W7576

Giá: 2,912,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 1TB 7.2k SAS 3.5" 6Gbps fru# 49Y1880/ 49Y1879/ 49Y1876/ ST1000NM0023

Ổ cứng HDD IBM 1TB 7.2k SAS 3.5

Ổ cứng HDD IBM 1TB 7.2k SAS 3.5" 6Gbps fru# 49Y1880/ 49Y1879/ 49Y1876/ ST1000NM0023

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 139GB 15k SAS 3.5" for pSeries fru# 42R6691/ 42R6685

Ổ cứng HDD IBM 139GB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD IBM 139GB 15k SAS 3.5" for pSeries fru# 42R6691/ 42R6685

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 1TB 7.2k SAS 3.5" 6Gbps fru# 42D0549/ 42C0280/ 42D0547

Ổ cứng HDD IBM 1TB 7.2k SAS 3.5

Ổ cứng HDD IBM 1TB 7.2k SAS 3.5" 6Gbps fru# 42D0549/ 42C0280/ 42D0547

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 1TB 7.2k SAS 3.5" 6Gbps fru# 42D0778/ 42D0777/ ST31000424SS

Ổ cứng HDD IBM 1TB 7.2k SAS 3.5

Ổ cứng HDD IBM 1TB 7.2k SAS 3.5" 6Gbps fru# 42D0778/ 42D0777/ ST31000424SS

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 146G SAS 3.5'' 10k (P/N: 40K1040)

Ổ cứng HDD IBM 146G SAS 3.5'' 10k (P/N: 40K1040)

HDD IBM 146G Hot swap 3.5'' SAS 10k P/N: 40K1040

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 139GB 15k SAS 3.5" for pSeries fru# 42R6691/ 44V6852

Ổ cứng HDD IBM 139GB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD IBM 139GB 15k SAS 3.5" for pSeries fru# 42R6691/ 44V6852

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 139GB 15k SAS 3.5" for pSeries fru# 42R6691/ 44V4435/ ST3146356SS

Ổ cứng HDD IBM 139GB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD IBM 139GB 15k SAS 3.5" for pSeries fru# 42R6691/ 44V4435/ ST3146356SS

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 146TB 15k SAS 3.5" for pSeries fru# 10N7232/ 42R4234/ HUS153014VLS300

Ổ cứng HDD IBM 146TB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD IBM 146TB 15k SAS 3.5" for pSeries fru# 10N7232/ 42R4234/ HUS153014VLS300

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 146TB 15k SAS 3.5" for pSeries fru# 10N7204/ 10N7203/ ST3146855SS

Ổ cứng HDD IBM 146TB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD IBM 146TB 15k SAS 3.5" for pSeries fru#  10N7204/ 10N7203/ ST3146855SS

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 300G SAS 3.5'' 15k - P/N: 43X0802 / 44W2234 / 43X0805 / 42C0242

Ổ cứng HDD IBM 300G SAS 3.5'' 15k - P/N: 43X0802 / 44W2234 / 43X0805 / 42C0242

HDD IBM 300G SAS 3.5'' 15k

P/N: 43X0802 / 44W2234 / 43X0805 / 42C0242

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 500GB 7.2k SATA-FC 3.5" fru# 23R6227/ HUA721050KLA330

Ổ cứng HDD IBM 500GB 7.2k SATA-FC 3.5

Ổ cứng HDD IBM 500GB 7.2k SATA-FC 3.5" fru# 23R6227/ HUA721050KLA330

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 400GB 7.2k SATA-FC 3.5" fru# 39M4575/ 39M0178/ 39M4574/ 39M4570/ ST3400832NS

Ổ cứng HDD IBM 400GB 7.2k SATA-FC 3.5

Ổ cứng HDD IBM 400GB 7.2k SATA-FC 3.5" fru# 39M4575/ 39M0178/ 39M4574/ 39M4570/ ST3400832NS

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 500GB 7.2k SATA-FC 3.5" fru# 23R6221

Ổ cứng HDD IBM 500GB 7.2k SATA-FC 3.5

Ổ cứng HDD IBM 500GB 7.2k SATA-FC 3.5" fru# 23R6221

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 500GB 7.2k SATA-FC 3.5" fru# 42D0392/ 22R6867/ 42D0389 DS4200

Ổ cứng HDD IBM 500GB 7.2k SATA-FC 3.5

Ổ cứng HDD IBM 500GB 7.2k SATA-FC 3.5" fru# 42D0392/ 22R6867/ 42D0389 DS4200

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 1TB 7.2k SAS 3.5" 6Gbps for Storage fru# 49Y1939/ 49Y1930/ 49Y1903/ ST1000NM0001

Ổ cứng HDD IBM 1TB 7.2k SAS 3.5

Ổ cứng HDD IBM 1TB 7.2k SAS 3.5" 6Gbps for Storage fru# 49Y1939/ 49Y1930/ 49Y1903/ ST1000NM0001

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10k SAS 3.5" 3Gbps fru# 40K1127/ 42C0436/ 40K1119

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10k SAS 3.5

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10k SAS 3.5" 3Gbps fru# 40K1127/ 42C0436/ 40K1119

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10k SAS 3.5" 3Gbps fru# 39R7344/ 26K5839/ 40K1041/ 40K1047

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10k SAS 3.5

Ổ cứng HDD IBM 300GB 10k SAS 3.5" 3Gbps fru# 39R7344/ 26K5839/ 40K1041/ 40K1047

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 300G SAS 3.5'' 10k - P/N: 40K1041

Ổ cứng HDD IBM 300G SAS 3.5'' 10k - P/N: 40K1041

HDD IBM 300G SAS 3.5'' 10k

P/N: 40K1041

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Lenovo 300gb 15k SAS 3.5" 6Gbps fru# 03X3621/ 67Y2503/ ST3300657SS

Ổ cứng HDD Lenovo 300gb 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Lenovo 300gb 15k SAS 3.5" 6Gbps fru# 03X3621/ 67Y2503/ ST3300657SS

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Lenovo 300gb 15k SAS 3.5" 6Gbps fru# 46U3572/ 67Y1437/ 46U3259

Ổ cứng HDD Lenovo 300gb 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Lenovo 300gb 15k SAS 3.5" 6Gbps fru# 46U3572/ 67Y1437/ 46U3259

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 300GB 15k SAS 3.5" 6Gbps fru# 43X0805/ 42C0242/ 43X0802

Ổ cứng HDD IBM 300GB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD IBM 300GB 15k SAS 3.5" 6Gbps fru# 43X0805/ 42C0242/ 43X0802

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 300GB 15k SAS 3.5" 6Gbps fru# 43X0877/ 45W7521/ 43X0876

Ổ cứng HDD IBM 300GB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD IBM 300GB 15k SAS 3.5" 6Gbps fru# 43X0877/ 45W7521/ 43X0876

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Lenovo 600GB 15k SAS 3.5" 6Gbps fru# 03X3623/ 67Y2505/ 03X3618/ 67Y2618/ ST3600057SS

Ổ cứng HDD Lenovo 600GB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD Lenovo 600GB 15k SAS 3.5" 6Gbps fru# 03X3623/ 67Y2505/ 03X3618/ 67Y2618/ ST3600057SS

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 2TB 7.2k SAS 3.5" 6Gbps fru# 49Y1875/ 49Y1874/ 49Y1871

Ổ cứng HDD IBM 2TB 7.2k SAS 3.5

Ổ cứng HDD IBM 2TB 7.2k SAS 3.5" 6Gbps fru# 49Y1875/ 49Y1874/ 49Y1871

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 2TB 7.2k SAS 3.5" 6Gbps for DS3512 fru# 90Y9000/ 00W1155/ 00W1152

Ổ cứng HDD IBM 2TB 7.2k SAS 3.5

Ổ cứng HDD IBM 2TB 7.2k SAS 3.5" 6Gbps for DS3512 fru# 90Y9000/ 00W1155/ 00W1152

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 2TB 7.2k SAS 3.5" 6Gbps fru# 42D0768/ 42D0771/ 42D0767

Ổ cứng HDD IBM 2TB 7.2k SAS 3.5

Ổ cứng HDD IBM 2TB 7.2k SAS 3.5" 6Gbps fru# 42D0768/ 42D0771/ 42D0767

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 450GB 15k SAS 3.5" 3Gbps fru# 42D0520/ 42D0562/ 42D0560

Ổ cứng HDD IBM 450GB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD IBM 450GB 15k SAS 3.5" 3Gbps fru# 42D0520/ 42D0562/ 42D0560

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD IBM 450GB 15k SAS 3.5" 6Gbps fru# 46M7030/ 42C0264/ 42D0519

Ổ cứng HDD IBM 450GB 15k SAS 3.5

Ổ cứng HDD IBM 450GB 15k SAS 3.5" 6Gbps fru# 46M7030/ 42C0264/ 42D0519

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/3 <<123>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ