Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Ổ cứng HDD Dell 36GB SAS 2.5" 3G 15k RPM HS PN# 0GX250

Ổ cứng HDD Dell 36GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 36GB SAS 2.5" 3G 15k RPM HS PN# 0GX250

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 73GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 0UP937/ MBB2073RC

Ổ cứng HDD Dell 73GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 73GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 0UP937/ MBB2073RC

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 73GB SAS 2.5" 10k RPM HS PN# 0HT952/ ST973402SS

Ổ cứng HDD Dell 73GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 73GB SAS 2.5" 10k RPM HS PN#  0HT952/ ST973402SS

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 081N2C

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 081N2C

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 146Gb SAS 2.5" 6Gbs 15K RPM HS PN# 0K532N/ K532N

Ổ cứng HDD Dell 146Gb SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 146Gb SAS 2.5" 6Gbs 15K RPM HS PN# 0K532N/ K532N

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 146GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 0X160K/ X160K/ ST9146803SS

Ổ cứng HDD Dell 146GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 146GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 0X160K/ X160K/ ST9146803SS

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 0740Y7/ MBF2300RC

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 0740Y7/ MBF2300RC

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 0PGHJG/ 0T871K/ ST9300603SS

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 0PGHJG/ 0T871K/ ST9300603SS

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 0X79H3/ WD3000BKHG

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 0X79H3/ WD3000BKHG

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 0MTV7G

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 0MTV7G

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 0R744K/ ST9300503SS

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 0R744K/ ST9300503SS

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# CWHNN/ 0CWHNN/ 0745GC/ 745GC

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# CWHNN/ 0CWHNN/ 0745GC/ 745GC

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 3G 10k RPM HS PN# 0H523N/ MBD2300RC

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 3G 10k RPM HS PN# 0H523N/ MBD2300RC

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 0C975M

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 0C975M

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 146GB SAS 2.5" 6G 15K RPM HS PN# 0W328K/ W328K

Ổ cứng HDD Dell 146GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 146GB SAS 2.5" 6G 15K RPM HS PN# 0W328K/ W328K

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 146GB SAS 2.5" 6G 15K RPM HS PN# 0X162K/ X162K

Ổ cứng HDD Dell 146GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 146GB SAS 2.5" 6G 15K RPM HS PN# 0X162K/ X162K

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 146GB SAS 2.5" 6G 15K RPM HS PN# 061XPF/ 61XPF

Ổ cứng HDD Dell 146GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 146GB SAS 2.5" 6G 15K RPM HS PN# 061XPF/ 61XPF

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 12G 10K RPM HS PN# 0RDKH0/ RDKH0

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 12G 10K RPM HS PN# 0RDKH0/ RDKH0

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng DELL 300Gb 10K SAS 2.5" 6G Enterprise Hotswap #0745GC/ 0YJ0GR

Ổ cứng DELL 300Gb 10K SAS 2.5

Ổ cứng DELL 300Gb 10K SAS 2.5" 6G Enterprise Hotswap

P/N: 0745GC/ 0YJ0GR 

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 12G 10k RPM HS PN# 0YJ2KH/ ST300NM0008/ 1V8200-150

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 12G 10k RPM HS PN#  0YJ2KH/ ST300NM0008/ 1V8200-150

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 15k RPM HS PN# 0NWH7V/ NWH7V

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 15k RPM HS PN# 0NWH7V/ NWH7V

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 15k RPM HS PN# 0H8DVC/ H8DVC

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 15k RPM HS PN# 0H8DVC/ H8DVC

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 15k RPM HS PN# 04GN49

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 15k RPM HS PN#  04GN49

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng DELL 300Gb 10K SAS 2.5" 6G Enterprise Hotswap PN# 0740Y7/ 740Y7/ MBF2300RC

Ổ cứng DELL 300Gb 10K SAS 2.5

Ổ cứng DELL 300Gb 10K SAS 2.5" 6G Enterprise Hotswap

PN#: 0740Y7/ 740Y7/ MBF2300RC

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 500GB 7.2k 2.5" 6G PN# 000X3Y/ 00X3Y/ ST9500620NS

Ổ cứng HDD  Dell 500GB 7.2k 2.5

Ổ cứng HDD  Dell 500GB 7.2k 2.5" 6G PN# 000X3Y/ 00X3Y/ ST9500620NS

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 600GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 07T0DW/ ST9600204SS

Ổ cứng HDD Dell 600GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 600GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 07T0DW/ ST9600204SS

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 500GB SAS 2.5" 6G 7.2k RPM HS PN# 055RMX/ ST9500620SS

Ổ cứng HDD Dell 500GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 500GB SAS 2.5" 6G 7.2k RPM HS PN# 055RMX/ ST9500620SS

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 600GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 0R72NV/ ST9600205SS

Ổ cứng HDD Dell 600GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 600GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 0R72NV/ ST9600205SS

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 600GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 08WP8W/ HUC106060CS600

Ổ cứng HDD Dell 600GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 600GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 08WP8W/ HUC106060CS600

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 600GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 07YX58/ 05TFDD/ 7YX58 5TFDD

Ổ cứng HDD Dell 600GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 600GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 07YX58/ 05TFDD/ 7YX58 5TFDD

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 500GB SAS 2.5" 6G 7.2k RPM HS PN# 0R734K/ R734K/ ST9500430SS

Ổ cứng HDD Dell 500GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 500GB SAS 2.5" 6G 7.2k RPM HS PN# 0R734K/ R734K/ ST9500430SS

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 15k RPM HS PN# 06WC9D/ 6WC9D/ ST3000MP0005

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 6G 15k RPM HS PN# 06WC9D/ 6WC9D/ ST3000MP0005

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng Dell 600Gb SAS 2.5" 6Gbs 10K RPM HS - 05R6CX/ 5R6CX/ 096G91/ 96G91

Ổ cứng Dell 600Gb SAS 2.5

Dell HDD 600Gb SAS 2.5" 6Gbs 10Krpm

P/N: 05R6CX 5R6CX

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng Dell 1TB SAS 2.5" 12GGbps 7.2K RPM Enterprise HS #056M6W/ 56M6W

Ổ cứng Dell 1TB SAS 2.5

Ổ cứng Dell 1TB SAS 2.5" 12GGbps 7.2K RPM Enterprise HS 

Part#: 056M6W/ 56M6W

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300Gb 15K SAS 2.5" 12G with Tray G14 PN# 0NCT9F/ NCT9F/ ST300MP0026

Ổ cứng HDD Dell 300Gb 15K SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 300Gb 15K SAS 2.5" 12G with Tray G14 PN# 0NCT9F/ NCT9F/ ST300MP0026

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng Dell 1.2TB SAS 2.5" 10k RPM 12Gbps Enterprise HS - PN#: 089D42/ 09XNF6/ ST1200MM0088/ 0WXPCX/ ST1200MM007/ 0B31806

Ổ cứng Dell 1.2TB SAS 2.5

Ổ cứng Dell 1.2TB SAS 2.5" 10k RPM 12Gbps Enterprise HS

PN#: 089D42/ 09XNF6/ ST1200MM0088/ 0WXPCX/ ST1200MM007/ 0B31806

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng Dell 1TB 7.2K NL SAS 12Gbps 2.5in Hot-Plug # 056M6W / 56M6W

Ổ cứng Dell 1TB 7.2K NL SAS 12Gbps 2.5in Hot-Plug # 056M6W /  56M6W

Ổ cứng Dell 1TB 7.2K NL SAS 12Gbps 2.5in Hot-Plug

Dell Part#: 056M6W /  56M6W 

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 12G 15K RPM HS PN# 0NCT9F/ NCT9F

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 12G 15K RPM HS PN# 0NCT9F/ NCT9F

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 600GB SAS 2.5" 12G 10k RPM HS PN# 0R95FV/ R95FV

Ổ cứng HDD Dell 600GB  SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 600GB  SAS 2.5" 12G 10k RPM HS PN# 0R95FV/ R95FV

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 12G 15K RPM HS PN# 07FJW4/ 7FJW4

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 12G 15K RPM HS PN# 07FJW4/ 7FJW4

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 12G 15K RPM HS PN# 07FJW4/ 400-AJRO/ 0X5D2X

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 300GB SAS 2.5" 12G 15K RPM HS PN# 07FJW4/ 400-AJRO/ 0X5D2X

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 1.2TB SAS 2.5" 12G 10K RPM HS PN# 09XNF6/ 9XNF6/ 03K30N/ 3K30N

Ổ cứng HDD Dell 1.2TB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 1.2TB SAS 2.5" 12G 10K RPM HS PN# 09XNF6/ 9XNF6/ 03K30N/ 3K30N

Giá: 3,844,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng Dell 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug # 0DMP3R/ 0G2G54/ 0WXPCX/ 0B31806/ 0DMP3R

Ổ cứng Dell 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug # 0DMP3R/ 0G2G54/ 0WXPCX/ 0B31806/ 0DMP3R

Ổ cứng Dell 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug

Part#: 0DMP3R/ 0G2G54/ 0WXPCX/ 0B31806/ 0DMP3R

Giá: 3,844,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 1TB 7.2k SATA 2.5" PN# 0WF12F/ ST91000640NS

Ổ cứng HDD  Dell 1TB 7.2k SATA 2.5

Ổ cứng HDD  Dell 1TB 7.2k SATA 2.5" PN# 0WF12F/ ST91000640NS

Giá: 3,961,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD EMC 600GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS PN# 0R49CM/ 005049250/ 118032767-A04/ HUC106060CSS600

Ổ cứng HDD EMC 600GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD EMC 600GB SAS 2.5" 6G 10k RPM HS

PN# 0R49CM/ 005049250/ 118032767-A04/ HUC106060CSS600

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD EMC 600GB SAS 2.5" 6G 10K RPM Hotswap for VNX PN# 005050282/ 118033107-A02/ ST9600205SS

Ổ cứng HDD EMC 600GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD EMC 600GB SAS 2.5" 6G 10K RPM Hotswap for VNX

PN# 005050282/ 118033107-A02/ ST9600205SS

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 600GB SAS 2.5" 12G 15k RPM HS PN# 0DYDW0/ DYDW0

Ổ cứng HDD Dell 600GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 600GB SAS 2.5" 12G 15k RPM HS PN# 0DYDW0/ DYDW0

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD Dell 900GB SAS 2.5" 12GB 10K RPM HS EqualLogic PN# 0F4VMK/ F4VMK

Ổ cứng HDD Dell 900GB SAS 2.5

Ổ cứng HDD Dell 900GB SAS 2.5" 12GB 10K RPM HS EqualLogic

PN# 0F4VMK/ F4VMK

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/2 <<12>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ