Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Thiết bị chuyển mạch 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks - C1000-48T-4G-L.

Thiết bị chuyển mạch 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks - C1000-48T-4G-L.

Thiết bị chuyển mạch 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks

Model: C1000-48T-4G-L

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24T-4G-L

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks - C1000-24T-4G-L

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks

Model: C1000-24T-4G-L  

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-ports Gigabit Smart Switch - SG250-08

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-ports Gigabit Smart Switch - SG250-08

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-ports Gigabit Smart Switch

Model: SG250-08 

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS250 Smart 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo - CBS250-8T-E-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS250 Smart 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo - CBS250-8T-E-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch Cisco CBS250 Smart 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo 

Model: CBS250-8T-E-2G-EU

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 4,170,700 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-ports Gigabit Managed Switch - SG350-10-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-ports Gigabit Managed Switch - SG350-10-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 8-ports Gigabit Managed Switch

Model: SG350-10-K9 

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 4,310,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port Gigabit + 2-port combo mini-GBIT Smart Switch - SG220-26-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port Gigabit + 2-port combo mini-GBIT Smart Switch - SG220-26-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port Gigabit + 2-port combo mini-GBIT Smart Switch

Model: SG220-26-K9 

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 4,846,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết chị chuyển mạch Cisco 18-port Gigabit Smart Switch - SG250-18-K9

Thiết chị chuyển mạch Cisco 18-port Gigabit Smart Switch - SG250-18-K9

Thiết chị chuyển mạch Cisco 18-port Gigabit Smart Switch

Model: SG250-18-K9 

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 5,219,200 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 16-port GE, 2x1G SFP - CBS250-16T-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 16-port GE, 2x1G SFP - CBS250-16T-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 16-port GE, 2x1G SFP

Model: CBS250-16T-2G-EU

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 5,522,100 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 24-port GE, 4x1G SFP - CBS250-24T-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 24-port GE, 4x1G SFP - CBS250-24T-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 24-port GE, 4x1G SFP

Model: CBS250-24T-4G-EU

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 6,151,200 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 26-port Gigabit Smart Switch - SG250-26-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 26-port Gigabit Smart Switch - SG250-26-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 26-port Gigabit Smart Switch

Model: SG250-26-K9 

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 6,337,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 20-Port Gigabit Managed Switch - SG350-20-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 20-Port Gigabit Managed Switch - SG350-20-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 20-Port Gigabit Managed Switch

Model: SG350-20-K9 

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 6,966,700 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 16-port GE, 2x1G SFP - CBS350-16T-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 16-port GE, 2x1G SFP - CBS350-16T-2G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 16-port GE, 2x1G SFP

Model: CBS350-16T-2G-EU

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 7,316,200 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 28-Port Gigabit Managed Switch - SG350-28-K9-G5

Thiết bị chuyển mạch  Cisco 28-Port Gigabit Managed Switch - SG350-28-K9-G5

Thiết bị chuyển mạch  Cisco 28-Port Gigabit Managed Switch - SG350-28-K9-G5

Giá: 9,203,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 24-port GE, 4x1G SFP - CBS350-24T-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 24-port GE, 4x1G SFP - CBS350-24T-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 24-port GE, 4x1G SFP

Model: CBS350-24T-4G-EU

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 9,599,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 48-port Gigabit + 2-port combo mini-GBIT Smart Switch - SG220-50-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 48-port Gigabit + 2-port combo mini-GBIT Smart Switch - SG220-50-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 48-port Gigabit + 2-port combo mini-GBIT Smart Switch

Model: SG220-50-K9 

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 9,669,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 48-port GE, 4x1G SFP - CBS250-48T-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 48-port GE, 4x1G SFP - CBS250-48T-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 48-port GE, 4x1G SFP

Model: CBS250-48T-4G-EU

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 11,300,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 50-port Gigabit Smart Switch - SG250-50-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 50-port Gigabit Smart Switch - SG250-50-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 50-port Gigabit Smart Switch

Model: SG250-50-K9 

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 11,719,900 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 24-port GE, 4x10G SFP+ - CBS250-24T-4X-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 24-port GE, 4x10G SFP+ - CBS250-24T-4X-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 24-port GE, 4x10G SFP+

Model: CBS250-24T-4X-EU

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 12,954,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port Gigabit Stackable Managed Switch - SG350X-24-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port Gigabit Stackable Managed Switch - SG350X-24-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-port Gigabit Stackable Managed Switch 

Model: SG350X-24-K9 

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 13,420,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 24-port GE, 4x10G SFP+ - CBS350-24T-4X-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 24-port GE, 4x10G SFP+ - CBS350-24T-4X-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 24-port GE, 4x10G SFP+

Model: CBS350-24T-4X-EU

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 14,399,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 48-port GE, 4x1G SFP - CBS350-48T-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 48-port GE, 4x1G SFP - CBS350-48T-4G-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 48-port GE, 4x1G SFP

Model: CBS350-48T-4G-EU

Hàng chính hãng, có CO , CQ

Giá: 16,915,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 52-Port Gigabit Managed Switch - SG350-52-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 52-Port Gigabit Managed Switch - SG350-52-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 52-Port Gigabit Managed Switch

Medel: SG350-52-K9 

Hàng chính hãng, có CO,CQ

Giá: 16,962,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 48-port GE, 4x10G SFP+ - CBS250-48T-4X-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 48-port GE, 4x10G SFP+ - CBS250-48T-4X-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS250 Smart 48-port GE, 4x10G SFP+

Model: CBS250-48T-4X-EU

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 20,317,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 48-port GE, 4x10G SFP+ - CBS350-48T-4X-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 48-port GE, 4x10G SFP+ - CBS350-48T-4X-EU

Thiết bị chuyển mạch CBS350 Managed 48-port GE, 4x10G SFP+

Model: CBS350-48T-4X-EU

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 22,507,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 48-port Gigabit Stackable Managed Switch - SG350X-48-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 48-port Gigabit Stackable Managed Switch - SG350X-48-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 48-port Gigabit Stackable Managed Switch

Model: SG350X-48-K9

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 22,507,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-Port Gigabit Stackable Managed Switch - SG550X-24-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-Port Gigabit Stackable Managed Switch - SG550X-24-K9

Thiết bị chuyển mạch Cisco 24-Port Gigabit Stackable Managed Switch

Model: SG550X-24-K9

Hàng chính hãng, có CO, CQ

Giá: 44,922,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ