Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R610 PN# 0G1TJH/ G1TJH

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R610 PN# 0G1TJH/ G1TJH

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R610 PN# 0G1TJH/ G1TJH

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R630 PN# 0H1M29/ H1M29

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R630 PN# 0H1M29/ H1M29

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R630 PN# 0H1M29/ H1M29

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R300 PN# 0CN728

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R300 PN# 0CN728

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R300 PN# 0CN728

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R310/ R410 PN# F645J/ 0D388M/ D388M

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R310/ R410 PN# F645J/ 0D388M/ D388M

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R310/ R410 PN# F645J/ 0D388M/ D388M

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 1950 PN# 0JC867

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 1950 PN# 0JC867

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 1950 PN# 0JC867

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 2950 PN# 0GF449

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 2950 PN# 0GF449

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 2950 PN# 0GF449

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 1900/ 2900 PN# 0KC038

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 1900/ 2900 PN# 0KC038

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 1900/ 2900 PN# 0KC038

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 2800/ 2850 PN# 0TD634

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 2800/ 2850 PN# 0TD634

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 2800/ 2850 PN# 0TD634

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell 490/ T5400/ SC1430 PN# 0JD210

Tản nhiệt Heatsink Dell 490/ T5400/ SC1430 PN# 0JD210

Tản nhiệt Heatsink Dell 490/ T5400/ SC1430 PN# 0JD210

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 840/ 1800/ 2600/ T300 PN# 0KJ582

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 840/ 1800/ 2600/ T300 PN# 0KJ582

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 840/ 1800/ 2600/ T300 PN# 0KJ582

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 850/ 860/ R200 PN# 0J9145

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 850/ 860/ R200 PN# 0J9145

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 850/ 860/ R200 PN# 0J9145

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell Precision 470/ 670 PN# 0F3550

Tản nhiệt Heatsink Dell Precision 470/ 670 PN# 0F3550

Tản nhiệt Heatsink Dell Precision 470/ 670 PN# 0F3550

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell 790 PN# 0DW014

Tản nhiệt Heatsink Dell 790 PN# 0DW014

Tản nhiệt Heatsink Dell 790 PN# 0DW014

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R510 PN# 06DMRF/ 6DMRF

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R510 PN# 06DMRF/ 6DMRF

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R510 PN# 06DMRF/ 6DMRF

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R610 PN# 0TR995

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R610 PN# 0TR995

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R610 PN# 0TR995

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R710/ R900 PN# 0TY129

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R710/ R900 PN# 0TY129

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R710/ R900 PN# 0TY129

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R720/ R720xd PN# 05JW7M

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R720/ R720xd PN# 05JW7M

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R720/ R720xd PN# 05JW7M

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R730/ R730xd/ R7910 PN# 0YY2R8/ YY2R8

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R730/ R730xd/ R7910 PN# 0YY2R8/ YY2R8

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R730/ R730xd/ R7910 PN# 0YY2R8/ YY2R8

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell SC440 PN# 0K8977

Tản nhiệt Heatsink Dell SC440 PN# 0K8977

Tản nhiệt Heatsink Dell SC440 PN# 0K8977

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell T3500/ T5500/ T7500 PN# 0T021F

Tản nhiệt Heatsink Dell T3500/ T5500/ T7500 PN# 0T021F

Tản nhiệt Heatsink Dell T3500/ T5500/ T7500 PN# 0T021F

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE T410 PN# 0F847J

Tản nhiệt Heatsink Dell PE T410 PN# 0F847J

Tản nhiệt Heatsink Dell PE T410 PN# 0F847J

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE T610/ T710 PN# 0KW180

Tản nhiệt Heatsink Dell PE T610/ T710 PN# 0KW180

Tản nhiệt Heatsink Dell PE T610/ T710 PN# 0KW180

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE T620 PN# 056JY6

Tản nhiệt Heatsink Dell PE T620 PN# 056JY6

Tản nhiệt Heatsink Dell PE T620 PN# 056JY6

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell BladeServer M620 PN# 044Y0T/ 44Y0T

Tản nhiệt Heatsink Dell BladeServer M620 PN# 044Y0T/ 44Y0T

Tản nhiệt Heatsink Dell BladeServer M620 PN# 044Y0T/ 44Y0T

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R320/ R420/ R520 PN# 0XHMDT

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R320/ R420/ R520 PN# 0XHMDT

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R320/ R420/ R520 PN# 0XHMDT

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R430 PN# 02FKY9/ 2FKY9

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R430 PN# 02FKY9/ 2FKY9

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R430 PN# 02FKY9/ 2FKY9

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE T430 PN# 0WC4DX/ WC4DX

Tản nhiệt Heatsink Dell PE T430 PN# 0WC4DX/ WC4DX

Tản nhiệt Heatsink Dell PE T430 PN# 0WC4DX/ WC4DX

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE T440/ T640 PN# 0489KP/ 489KP

Tản nhiệt Heatsink Dell PE T440/ T640 PN# 0489KP/ 489KP

Tản nhiệt Heatsink Dell PE T440/ T640 PN# 0489KP/ 489KP

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R440/ R540 PN# 0MRWK9/ MRWK9

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R440/ R540 PN# 0MRWK9/ MRWK9

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R440/ R540 PN# 0MRWK9/ MRWK9

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R640/ R740/ R740xd PN# 00F8NV/ 0F8NV

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R640/ R740/ R740xd PN# 00F8NV/ 0F8NV

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R640/ R740/ R740xd PN# 00F8NV/ 0F8NV

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Dell Heatsink for POWEREDGE T630 - RMVM3 / 0RMVM3

Tản nhiệt Dell Heatsink for POWEREDGE T630 -  RMVM3 / 0RMVM3

Tản nhiệt Dell Heatsink for POWEREDGE T630 

P/N: RMVM3 / 0RMVM3

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ