Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Cạc HBA IBM Qlogic 4GB Single Port PCI-e HBA QLE2460 - P/N: 39R6526 / 39R6592

Cạc HBA IBM Qlogic 4GB Single Port PCI-e HBA QLE2460 - P/N: 39R6526 / 39R6592

Cạc HBA IBM Qlogic 4GB Single Port PCI-e HBA QLE2460

P/N: 39R6526 / 39R6592

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA IBM 6GB PCIe SAS Host Bus Adapter Controller - 68Y7354

Cạc HBA IBM 6GB PCIe SAS Host Bus Adapter Controller - 68Y7354

Cạc HBA IBM 6GB PCIe SAS Host Bus Adapter Controller

FRU: 68Y7354 

Giá: 1,747,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA QLOGIC QLE2462 4GB 2-port PCI-E FIBRE CHANNEL FC HBA # 5PPRV/ 05PPRV

Cạc HBA QLOGIC QLE2462 4GB 2-port PCI-E FIBRE CHANNEL FC HBA # 5PPRV/ 05PPRV

Cạc HBA QLOGIC QLE2462 4GB 2-port PCI-E FIBRE CHANNEL FC HBA

P/N: # 5PPRV/ 05PPRV

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Module HP 8GB SW Fiber Channel SFF Transceiver - 468508-002 / AJ718A

Module HP 8GB SW Fiber Channel SFF Transceiver - 468508-002 / AJ718A

Module HP 8GB SW Fiber Channel SFF Transceiver

P/N: 468508-002 / AJ718A

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

QLogic QLE2462 4Gb FC Dual port CPle HBA (IBM P/N 39R6593 )

QLogic QLE2462 4Gb FC Dual port CPle HBA (IBM P/N 39R6593 )

QLogic 4Gb FC Dual port CPle HBA

Model: QLE2462

(IBM P/N 39R6593 )

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

QLogic QLE2460 4GB Fibre Channel to PCI-E Single Port HBA

QLogic QLE2460 4GB Fibre Channel to PCI-E Single Port HBA

QLogic QLE2460 4GB Fibre Channel to PCI-E Single Port HBA

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM 6Gb SAS HBA - P/N: 46M0907

IBM 6Gb SAS HBA - P/N: 46M0907

IBM 6Gb SAS HBA

P/N: 46M0907

Giá: 4,427,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HP 81B HBA 8GB PCI-E 2.0 X8 HOST BUS ADAPTER - AP769-60002 / 571520-002

Cạc HP 81B HBA 8GB PCI-E 2.0 X8 HOST BUS ADAPTER - AP769-60002 / 571520-002

Cạc HP 81B HBA 8GB PCI-E 2.0 X8 HOST BUS ADAPTER  & Module

P/N: AP769-60002 / 571520-002

Giá: 4,660,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM QLogic 4Gb FC Single-port CPle HBA for IBM System x - P/N: 39R6526 / 39R6592 / 39R6525

IBM QLogic 4Gb FC Single-port CPle HBA for IBM System x - P/N: 39R6526 / 39R6592 / 39R6525

IBM QLogic 4Gb FC Single-port CPle HBA for IBM System x

P/N: 39R6526 / 39R6592

Giá: 4,660,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP SC11Xe Host Bus Adapter- P/N: 412911-B21 / 439946-001 / 416154-001 / LSI20320IE-HP

HP SC11Xe Host Bus Adapter- P/N: 412911-B21 / 439946-001 / 416154-001 / LSI20320IE-HP

Channel Qty:  1 x 68-pin VHDCI Ultra320 SCSI - SCSI External; 1 x 68-pin HD-68 Ultra320 SCSI - SCSI Internal
Supported Devices:  SCSI Hard drive, tape drive, disk array (RAID)
Compatible Slots:  PCI Express x4

Giá: 5,475,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM SAS RAID HBA CONTROLLER - P/N: 25R8060 / 25R8071

IBM SAS RAID HBA CONTROLLER - P/N:  25R8060 / 25R8071

Compatibility:  IBM xSeries System X3850 , X3950 M2 , x3105, x3400, x3500, x3455, x3550, x3650, x3655, x3755
Supported: HDD attach with Integrated RAID 0, 1, 1E for only IBM System x3455.
Device Type:  Storage controller (RAID) plug in CARD  SAS
Interfaces:  4 x SFF-8088 mini SAS 300 - Internal, 1 x SAS 300 - External
Compatible Slots:  PCI-E 8x
P/N:  25R8060 / 25R8071

Giá: 5,592,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP HBA SC44GE SAS3442E-HP SAS - P/N: 416096-B21 / 416155-001 / 414142-001 / 013252-001

HP HBA SC44GE SAS3442E-HP SAS - P/N: 416096-B21 / 416155-001 / 414142-001 / 013252-001

HP SC44GE SAS3442E-HP SAS HOST BUS ADAPTER
P/N: 416096-B21 / 416155-001 / 414142-001 / 013252-001

Giá: 5,708,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Brocade BR-815-0010 Single Port 8Gb/s Fibre Channel PCIe - BR815

Brocade BR-815-0010 Single Port 8Gb/s Fibre Channel PCIe - BR815

Brocade Single Port 8Gb/s Fibre Channel PCIe

Model: BR-815-0010 / BR815

Giá: 5,825,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Emulex 8Gb FC Single-port HBA for IBM System x - P/N: 42D0485

Cạc HBA Emulex 8Gb FC Single-port HBA for IBM System x - P/N: 42D0485

Cạc HBA Emulex 8Gb FC Single-port HBA for IBM System x

P/N: 42D0485

Giá: 6,990,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Emulex LightPulse LPe12002 8Gb Dual port Fibre Channel Host Bus Adapter (HBA)

Emulex LightPulse LPe12002 8Gb Dual port Fibre Channel Host Bus Adapter (HBA)

Emulex LightPulse LPe12002 8Gb Dual port Fibre Channel Host Bus Adapter (HBA)

Model: LPe12002

Giá: 8,155,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Brocade BR825 FC8 Dual Port HBA Card PCIe 8Gbps Fibre Channel

Brocade BR825 FC8 Dual Port HBA Card PCIe 8Gbps Fibre Channel

Brocade BR825 FC8 Dual Port HBA Card PCIe 8Gbps Fibre Channel

Model: BR825

Giá: 8,155,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

QLogic QLE2562 8Gb Dual Port FC HBA x4 PCIe

QLogic QLE2562 8Gb Dual Port FC HBA  x4 PCIe

QLogic QLE2562 8Gb Dual Port FC HBA  x4 PCIe

Model: QLE2562

Giá: 8,155,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA IBM QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x - P/N: 42D0510/ 42D0512/ 00Y5629

Cạc HBA IBM QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x - P/N: 42D0510/ 42D0512/ 00Y5629

Cạc HBA IBM QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x 

P/N: 42D0510/ 42D0512/ 00Y5629

Giá: 8,155,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA IBM Emulex 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x - P/N: 42D0494

Cạc HBA IBM Emulex 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x - P/N: 42D0494

Emulex 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x

P/N: 42D0494

Giá: 8,155,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Qlogic 2662, Dual Port 16GB Fibre Channel Host Bus Adapter PCIe #QLE2662

Cạc HBA Qlogic 2662, Dual Port 16GB Fibre Channel Host Bus Adapter PCIe #QLE2662

Cạc HBA Qlogic 2662, Dual Port 16GB Fibre Channel Host Bus Adapter PCIe #QLE2662

Giá: 10,951,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Emulex LPe16002 Dual Port 16Gb 16GB/s Fibre Channel HBA

Cạc HBA Emulex LPe16002 Dual Port 16Gb 16GB/s Fibre Channel HBA

Cạc HBA Emulex LPe16002 Dual Port 16Gb 16GB/s Fibre Channel HBA

Model: LPe16002 

 

Giá: 11,184,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA QLogic QLE2672 16Gbps Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter PCIe #QLE2672

Cạc HBA QLogic QLE2672 16Gbps Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter PCIe #QLE2672

Cạc HBA QLogic QLE2672 16Gbps Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter PCIe #QLE2672

Giá: 15,844,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Quốc Việt
0903860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật
0988428779Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ