Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Cạc HBA IBM Qlogic 4GB Single Port PCI-e HBA QLE2460 - P/N: 39R6526 / 39R6592

Cạc HBA IBM Qlogic 4GB Single Port PCI-e HBA QLE2460 - P/N: 39R6526 / 39R6592

Cạc HBA IBM Qlogic 4GB Single Port PCI-e HBA QLE2460

P/N: 39R6526 / 39R6592

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA IBM 6GB PCIe SAS Host Bus Adapter Controller - 68Y7354

Cạc HBA IBM 6GB PCIe SAS Host Bus Adapter Controller - 68Y7354

Cạc HBA IBM 6GB PCIe SAS Host Bus Adapter Controller

FRU: 68Y7354 

Giá: 1,747,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA QLOGIC QLE2462 4GB 2-port PCI-E FIBRE CHANNEL FC HBA # 5PPRV/ 05PPRV

Cạc HBA QLOGIC QLE2462 4GB 2-port PCI-E FIBRE CHANNEL FC HBA # 5PPRV/ 05PPRV

Cạc HBA QLOGIC QLE2462 4GB 2-port PCI-E FIBRE CHANNEL FC HBA

P/N: # 5PPRV/ 05PPRV

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Module HP 8GB SW Fiber Channel SFF Transceiver - 468508-002 / AJ718A

Module HP 8GB SW Fiber Channel SFF Transceiver - 468508-002 / AJ718A

Module HP 8GB SW Fiber Channel SFF Transceiver

P/N: 468508-002 / AJ718A

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

QLogic QLE2462 4Gb FC Dual port CPle HBA (IBM P/N 39R6593 )

QLogic QLE2462 4Gb FC Dual port CPle HBA (IBM P/N 39R6593 )

QLogic 4Gb FC Dual port CPle HBA

Model: QLE2462

(IBM P/N 39R6593 )

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

QLogic QLE2460 4GB Fibre Channel to PCI-E Single Port HBA

QLogic QLE2460 4GB Fibre Channel to PCI-E Single Port HBA

QLogic QLE2460 4GB Fibre Channel to PCI-E Single Port HBA

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM 6Gb SAS HBA - P/N: 46M0907

IBM 6Gb SAS HBA - P/N: 46M0907

IBM 6Gb SAS HBA

P/N: 46M0907

Giá: 4,427,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Card SAS HP H220 sas9205-8i SP# 650933-B21/ 660088-001/ 638834-001

Cạc HBA Card SAS HP H220 sas9205-8i SP# 650933-B21/ 660088-001/ 638834-001

Cạc HBA Card SAS HP H220 sas9205-8i SP# 650933-B21/ 660088-001/ 638834-001

Giá: 4,660,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Card SAS HP H221 sas9207-8e SP# 729552-B21/ 738191-001/ 729555-001/ H3-25280-02B

Cạc HBA Card SAS HP H221 sas9207-8e SP# 729552-B21/ 738191-001/ 729555-001/ H3-25280-02B

Cạc HBA Card SAS HP H221 sas9207-8e SP# 729552-B21/ 738191-001/ 729555-001/ H3-25280-02B

Giá: 4,660,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HP 81B HBA 8GB PCI-E 2.0 X8 HOST BUS ADAPTER - AP769-60002 / 571520-002

Cạc HP 81B HBA 8GB PCI-E 2.0 X8 HOST BUS ADAPTER - AP769-60002 / 571520-002

Cạc HP 81B HBA 8GB PCI-E 2.0 X8 HOST BUS ADAPTER  & Module

P/N: AP769-60002 / 571520-002

Giá: 4,660,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM QLogic 4Gb FC Single-port CPle HBA for IBM System x - P/N: 39R6526 / 39R6592 / 39R6525

IBM QLogic 4Gb FC Single-port CPle HBA for IBM System x - P/N: 39R6526 / 39R6592 / 39R6525

IBM QLogic 4Gb FC Single-port CPle HBA for IBM System x

P/N: 39R6526 / 39R6592

Giá: 4,660,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP SC11Xe Host Bus Adapter- P/N: 412911-B21 / 439946-001 / 416154-001 / LSI20320IE-HP

HP SC11Xe Host Bus Adapter- P/N: 412911-B21 / 439946-001 / 416154-001 / LSI20320IE-HP

Channel Qty:  1 x 68-pin VHDCI Ultra320 SCSI - SCSI External; 1 x 68-pin HD-68 Ultra320 SCSI - SCSI Internal
Supported Devices:  SCSI Hard drive, tape drive, disk array (RAID)
Compatible Slots:  PCI Express x4

Giá: 5,475,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM SAS RAID HBA CONTROLLER - P/N: 25R8060 / 25R8071

IBM SAS RAID HBA CONTROLLER - P/N:  25R8060 / 25R8071

Compatibility:  IBM xSeries System X3850 , X3950 M2 , x3105, x3400, x3500, x3455, x3550, x3650, x3655, x3755
Supported: HDD attach with Integrated RAID 0, 1, 1E for only IBM System x3455.
Device Type:  Storage controller (RAID) plug in CARD  SAS
Interfaces:  4 x SFF-8088 mini SAS 300 - Internal, 1 x SAS 300 - External
Compatible Slots:  PCI-E 8x
P/N:  25R8060 / 25R8071

Giá: 5,592,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP HBA SC44GE SAS3442E-HP SAS - P/N: 416096-B21 / 416155-001 / 414142-001 / 013252-001

HP HBA SC44GE SAS3442E-HP SAS - P/N: 416096-B21 / 416155-001 / 414142-001 / 013252-001

HP SC44GE SAS3442E-HP SAS HOST BUS ADAPTER
P/N: 416096-B21 / 416155-001 / 414142-001 / 013252-001

Giá: 5,708,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Card FC HP 82B 8Gb 2-port SP# AP770B/ AP770A/ 571521-002/ 571521-001/ AP770-63002

Cạc HBA Card FC HP 82B 8Gb 2-port SP# AP770B/ AP770A/ 571521-002/ 571521-001/ AP770-63002

Cạc HBA Card FC HP 82B 8Gb 2-port SP# AP770B/ AP770A/ 571521-002/ 571521-001/ AP770-63002

Giá: 5,825,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Card FC HP 82E 8Gb 2-port SP# AJ763B/ 697890-001/ 489193-001

Cạc HBA Card FC HP 82E 8Gb 2-port SP# AJ763B/ 697890-001/ 489193-001

Cạc HBA Card FC HP 82E 8Gb 2-port SP# AJ763B/ 697890-001/ 489193-001

Giá: 5,825,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Card SAS Broadcom LSI SAS9300-8i 12G # H3-25573-00H

Cạc HBA Card SAS Broadcom LSI SAS9300-8i 12G # H3-25573-00H

Cạc HBA Card SAS Broadcom LSI SAS9300-8i 12G # H3-25573-00H

Giá: 5,825,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Card SAS Dell HBA330+ 12G PN# 0J7TNV/ J7TNV

Cạc HBA Card SAS Dell HBA330+ 12G PN# 0J7TNV/ J7TNV

Cạc HBA Card SAS Dell HBA330+ 12G PN# 0J7TNV/ J7TNV

Giá: 5,825,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Card sas IBM Lenovo N2215 SAS SATA HBA 12Gbps fru# 47C8676/ 00AE824/ opt 47C8675

Cạc HBA Card sas IBM Lenovo N2215 SAS SATA HBA 12Gbps fru# 47C8676/ 00AE824/ opt 47C8675

Cạc HBA Card sas IBM Lenovo N2215 SAS SATA HBA 12Gbps fru# 47C8676/ 00AE824/ opt 47C8675

Giá: 5,825,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Brocade BR-815-0010 Single Port 8Gb/s Fibre Channel PCIe - BR815

Brocade BR-815-0010 Single Port 8Gb/s Fibre Channel PCIe - BR815

Brocade Single Port 8Gb/s Fibre Channel PCIe

Model: BR-815-0010 / BR815

Giá: 5,825,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Emulex 8Gb FC Single-port HBA for IBM System x - P/N: 42D0485

Cạc HBA Emulex 8Gb FC Single-port HBA for IBM System x - P/N: 42D0485

Cạc HBA Emulex 8Gb FC Single-port HBA for IBM System x

P/N: 42D0485

Giá: 6,990,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Emulex LightPulse LPe12002 8Gb Dual port Fibre Channel Host Bus Adapter (HBA)

Emulex LightPulse LPe12002 8Gb Dual port Fibre Channel Host Bus Adapter (HBA)

Emulex LightPulse LPe12002 8Gb Dual port Fibre Channel Host Bus Adapter (HBA)

Model: LPe12002

Giá: 8,155,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Brocade BR825 FC8 Dual Port HBA Card PCIe 8Gbps Fibre Channel

Brocade BR825 FC8 Dual Port HBA Card PCIe 8Gbps Fibre Channel

Brocade BR825 FC8 Dual Port HBA Card PCIe 8Gbps Fibre Channel

Model: BR825

Giá: 8,155,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

QLogic QLE2562 8Gb Dual Port FC HBA x4 PCIe

QLogic QLE2562 8Gb Dual Port FC HBA  x4 PCIe

QLogic QLE2562 8Gb Dual Port FC HBA  x4 PCIe

Model: QLE2562

Giá: 8,155,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA IBM QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x - P/N: 42D0510/ 42D0512/ 00Y5629

Cạc HBA IBM QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x - P/N: 42D0510/ 42D0512/ 00Y5629

Cạc HBA IBM QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x 

P/N: 42D0510/ 42D0512/ 00Y5629

Giá: 8,155,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA IBM Emulex 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x - P/N: 42D0494

Cạc HBA IBM Emulex 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x - P/N: 42D0494

Emulex 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x

P/N: 42D0494

Giá: 8,155,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Card FC IBM Lenovo Emulex 16Gb FC 1 port opt# 81Y1655

Cạc HBA Card FC IBM Lenovo Emulex 16Gb FC 1 port opt# 81Y1655

Cạc HBA Card FC IBM Lenovo Emulex 16Gb FC 1 port opt# 81Y1655

Giá: 10,485,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Card FC IBM Lenovo QLogic 16Gb FC 1 port FRU# 00Y3339/ 00Y3340/ 00Y3337

Cạc HBA Card FC IBM Lenovo QLogic 16Gb FC 1 port FRU# 00Y3339/ 00Y3340/ 00Y3337

Cạc HBA Card FC IBM Lenovo QLogic 16Gb FC 1 port FRU# 00Y3339/ 00Y3340/ 00Y3337

Giá: 10,485,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Qlogic 2662, Dual Port 16GB Fibre Channel Host Bus Adapter PCIe #QLE2662

Cạc HBA Qlogic 2662, Dual Port 16GB Fibre Channel Host Bus Adapter PCIe #QLE2662

Cạc HBA Qlogic 2662, Dual Port 16GB Fibre Channel Host Bus Adapter PCIe #QLE2662

Giá: 10,951,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Emulex LPe16002 Dual Port 16Gb 16GB/s Fibre Channel HBA

Cạc HBA Emulex LPe16002 Dual Port 16Gb 16GB/s Fibre Channel HBA

Cạc HBA Emulex LPe16002 Dual Port 16Gb 16GB/s Fibre Channel HBA

Model: LPe16002 

 

Giá: 11,184,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Card FC HP StoreFabric SN1000Q 16GB 1-port PCIe SP# QW971A/ 699764-001/ QW971-63001 / QLE2660

Cạc HBA Card FC HP StoreFabric SN1000Q 16GB 1-port PCIe SP# QW971A/ 699764-001/ QW971-63001 / QLE2660

Cạc HBA Card FC HP StoreFabric SN1000Q 16GB 1-port PCIe SP# QW971A/ 699764-001/ QW971-63001 / QLE2660

Giá: 11,650,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Card FC HP StoreFabric SN1100E 16Gb Single Port SP# C8R38A/ 719211-001/ LPE16000

Cạc HBA Card FC HP StoreFabric SN1100E 16Gb Single Port SP# C8R38A/ 719211-001/ LPE16000

Cạc HBA Card FC HP StoreFabric SN1100E 16Gb Single Port SP# C8R38A/ 719211-001/ LPE16000

Giá: 11,650,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Card FC IBM Lenovo Emulex LPE16002B 16Gb 2 Port FC SFP pn# 00D8549/ 00D8548/ 81Y1662/ P005947-41C

Cạc HBA Card FC IBM Lenovo Emulex LPE16002B 16Gb 2 Port FC SFP pn# 00D8549/ 00D8548/ 81Y1662/ P005947-41C

Cạc HBA Card FC IBM Lenovo Emulex LPE16002B 16Gb 2 Port FC SFP pn# 00D8549/ 00D8548/ 81Y1662/ P005947-41C

Giá: 12,815,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Card FC IBM Lenovo Emulex LPE16002 16Gb 2 Port FC SFP pn# 00E9266/ 20181016/ P005947

Cạc HBA Card FC IBM Lenovo Emulex LPE16002 16Gb 2 Port FC SFP pn# 00E9266/ 20181016/ P005947

Cạc HBA Card FC IBM Lenovo Emulex LPE16002 16Gb 2 Port FC SFP pn# 00E9266/ 20181016/ P005947

Giá: 12,815,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Card FC Dell LightPulse 16GB FC 2 Port LPE16002 PN# 06VK2R/ 04G6WF

Cạc HBA Card FC Dell LightPulse 16GB FC 2 Port LPE16002 PN# 06VK2R/ 04G6WF

Cạc HBA Card FC Dell LightPulse 16GB FC 2 Port LPE16002 PN# 06VK2R/ 04G6WF

Giá: 12,815,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Card FC HP 3Par StoreServ 7000 2 Port 16gb FC SPS-Adapter # E7X47-60001/ P005947/ 786037-001

Cạc HBA Card FC HP 3Par StoreServ 7000 2 Port 16gb FC SPS-Adapter # E7X47-60001/ P005947/ 786037-001

Cạc HBA Card FC HP 3Par StoreServ 7000 2 Port 16gb FC SPS-Adapter # E7X47-60001/ P005947/ 786037-001

Giá: 12,815,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Card FC IBM Lenovo QLogic 16Gb FC 2 port fru# 00Y3344/ 00Y3343/ 00Y3341

Cạc HBA Card FC IBM Lenovo QLogic 16Gb FC 2 port fru# 00Y3344/ 00Y3343/ 00Y3341

Cạc HBA Card FC IBM Lenovo QLogic 16Gb FC 2 port fru# 00Y3344/ 00Y3343/ 00Y3341

Giá: 12,815,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Card FC HP StoreFabric SN1100E 16Gb Dual Port SP# C8R39A/ 719212-001/ LPE16002/ C8R39A-60001

Cạc HBA Card FC HP StoreFabric SN1100E 16Gb Dual Port SP# C8R39A/ 719212-001/ LPE16002/ C8R39A-60001

Cạc HBA Card FC HP StoreFabric SN1100E 16Gb Dual Port SP# C8R39A/ 719212-001/ LPE16002/ C8R39A-60001

Giá: 13,980,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA Card FC HP StoreFabric SN1000Q 16GB 2-port PCIe SP# QW972A/ 699765-001/ QW972-63001/ QLE2662

Cạc HBA Card FC HP StoreFabric SN1000Q 16GB 2-port PCIe SP# QW972A/ 699765-001/ QW972-63001/ QLE2662

Cạc HBA Card FC HP StoreFabric SN1000Q 16GB 2-port PCIe SP# QW972A/ 699765-001/ QW972-63001/ QLE2662

Giá: 13,980,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card HBA QLogic QLE2692 16GB Dual Port FC HBA PCIe (QLE2692-SR-CK)

Card HBA QLogic QLE2692 16GB Dual Port FC HBA PCIe (QLE2692-SR-CK)

Card HBA QLogic QLE2692 16GB Dual Port FC HBA PCIe

Model: QLE2692-SR-CK

Giá: 15,844,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc HBA QLogic QLE2672 16Gbps Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter PCIe #QLE2672

Cạc HBA QLogic QLE2672 16Gbps Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter PCIe #QLE2672

Cạc HBA QLogic QLE2672 16Gbps Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter PCIe #QLE2672

Giá: 15,844,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ