Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-24T-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-24T-L
 Catalyst 3750X 24 Port Data LAN Base 

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 58,483,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-24P-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-24P-L
 Catalyst 3750X 24 Port PoE LAN Base 

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 67,453,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-24T-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-24T-S
 Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base 

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 73,162,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-24P-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-24P-S
 Catalyst 3750X 24 Port PoE IP Base 

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 82,132,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-48T-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-48T-L
 Catalyst 3750X 48 Port Data LAN Base 

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 100,073,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-24T-E

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-24T-E
 Catalyst 3750X 24 Port Data IP Services 

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 115,218,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-48P-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-48P-L
 Catalyst 3750X 48 Port PoE LAN Base 

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 116,966,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C3750X-12S-S

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C3750X-12S-S
 Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Base 

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 119,645,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-24P-E

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-24P-E
 Catalyst 3750X 24 Port PoE IP Services 

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 124,189,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-48PF-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-48PF-L
 Catalyst 3750X 48 Port Full PoE LAN Base 

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 128,150,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C3750X-48T-S

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C3750X-48T-S
 Catalyst 3750X 48 Port Data IP Base 

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 129,315,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-48P-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-48P-S
 Catalyst 3750X 48 Port PoE IP Base 

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 146,207,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-48PF-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-48PF-S
 Catalyst 3750X 48 Port Full PoE IP Base 

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 157,391,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-48T-E

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-48T-E
 Catalyst 3750X 48 Port Data IP Services 

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 213,544,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-48P-E

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-48P-E
 Catalyst 3750X 48 Port PoE IP Services 

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 230,320,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-24S-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-24S-S
 Catalyst 3750X 24 Port GE SFP IP Base 

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 233,349,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-48PF-E

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-48PF-E
 Catalyst 3750X 48 Port Full PoE IP Services 

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 241,621,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Quốc Việt
0903860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật
0988428779Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ