Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Intel PRO/1000 MT Server Adapter PCI-X Single Port - P/N: PWLA8490MT

Intel PRO/1000 MT Server Adapter PCI-X Single Port - P/N: PWLA8490MT

Intel PRO/1000 MT Server Adapter PCI-X Single Port (1 port)
Part #: PWLA8490MT

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Dell - Intel PRO/1000 MT Server Adapter PCI-X Single Port - P/N: 0W1392

Dell - Intel PRO/1000 MT Server Adapter PCI-X Single Port - P/N: 0W1392

Dell - Intel PRO/1000 MT Server Adapter PCI-X Single Port (1 port)
Part #: 0W1392

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM NetXtreme 1000 T Ethernet Adapter PCI-X Single Port - P/N: 31P6301 / 31P6309 / 31P6319 / 39Y6081 / 39Y6079

IBM NetXtreme 1000 T Ethernet Adapter PCI-X Single Port - P/N: 31P6301 / 31P6309 / 31P6319 / 39Y6081 / 39Y6079

IBM NetXtreme 1000 T Ethernet Adapter PCI-X Single Port (1 port)
Part #: 31P6301 / 31P6309 / 31P6319 / 39Y6081 / 39Y6079

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - NC370T PCI-X MULTIFUNCTION 1000T GIGABIT SERVER ADAPTER Single Port - P/N: 374191-B22

HP - NC370T PCI-X MULTIFUNCTION 1000T GIGABIT SERVER ADAPTER Single Port - P/N: 374191-B22

HP NC370T PCI-X MULTIFUNCTION 1000T GIGABIT SERVER ADAPTER Single Port
Part #: 374191-B22

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP NC7770 PCI-X Gigabit Server Adapter Single Port - P/N: 284848-001 / 244948-B21

HP NC7770 PCI-X Gigabit Server Adapter Single Port - P/N: 284848-001 / 244948-B21

HP NC7770 PCI-X Gigabit Server Adapter Single Port (1 port)
Part: 284848-001 / 244948-B21

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP NC7771 Gigabit Server Adapter PCI-X Single Port - P/N: 290563-B21 / 268794-001 / 404820-001 / 407709-001

HP NC7771 Gigabit Server Adapter PCI-X Single Port - P/N: 290563-B21 / 268794-001 / 404820-001 / 407709-001

HP NC7771 Gigabit Server Adapter PCI-X Single Port (1 port)
Part #: 290563-B21 / 268794-001 / 404820-001 / 407709-001

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM NetExtreme Dual Port Gigabit Network Card PCI-X - P/N: 31P6401 / 31P6419 / 31P6409

IBM NetExtreme Dual Port Gigabit Network Card PCI-X - P/N: 31P6401 / 31P6419 / 31P6409

IBM NetExtreme Dual Port Gigabit Network Card PCI-X (2 ports)
Part #: 31P6401 / 31P6419 / 31P6409

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - NC7170 DUAL PORT PCI-X 1000T GIGABIT SERVER ADAPTER- P/N: 313586-001 / 313559-001

HP - NC7170 DUAL PORT PCI-X 1000T GIGABIT SERVER ADAPTER- P/N: 313586-001 / 313559-001

HP NC7170 DUAL PORT PCI-X 1000T GIGABIT SERVER ADAPTER
Part #: 313586-001 / 313559-001

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel PRO/1000 MT Dual Port Server Adapter PCI-X - P/N: C49769-002 / PWLA8492GT

Intel PRO/1000 MT Dual Port Server Adapter PCI-X - P/N: C49769-002 / PWLA8492GT

Intel PRO/1000 MT Dual Port Server Adapter PCI-X (2 port)
Part #: C49769-002 / PWLA8492GT

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

DELL - PRO/1000 MT DUAL PORT SERVER ADAPTER /PCI X - P/N: 0J1679 / J1679

DELL - PRO/1000 MT DUAL PORT SERVER ADAPTER /PCI X - P/N: 0J1679 / J1679

DELL - PRO/1000 MT DUAL PORT SERVER ADAPTER /PCI X (2 Ports)
Part #: 0J1679 / J1679

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cisco Quad Port Ethernet 10/100 PCI-X - P/N: 124040-01-1102 / SC402404-25T

Cisco Quad Port Ethernet 10/100 PCI-X - P/N: 124040-01-1102 / SC402404-25T

Cisco Quad Port Ethernet 10/100 PCI-X (4 ports)
Part #: 124040-01-1102 / SC402404-25T

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel PRO/1000 MT Quad Ports/PCI X - P/N: PWLA8494MT

Intel PRO/1000 MT Quad Ports/PCI X - P/N: PWLA8494MT

Intel PRO/1000 MT Quad Ports/PCI X
Part #: PWLA8494MT

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ