Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Intel Xeon 3.06GHz/ 512k cache / 533MHz FSB Socket 604

Intel Xeon 3.06GHz/ 512k cache / 533MHz FSB Socket 604

Intel Xeon 3.06GHz/ 512k cache / 533MHz FSB Socket 604

Giá: 722,300 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel Xeon 3.2GHz/ 2MB Cache L2/ 800MHz FSB Socket 604

Intel Xeon 3.2GHz/ 2MB Cache L2/ 800MHz FSB Socket 604

Intel Xeon 3.2GHz/ 2MB Cache/ Bus 800MHz FSB Socket 604

Giá: 722,300 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel Xeon 3.2GHz/ 1MB Cache/ Bus 800MHz FSB Socket 604

Intel Xeon 3.2GHz/ 1MB Cache/ Bus 800MHz FSB Socket 604

Intel Xeon 3.2GHz/ 1MB Cache/ Bus 800MHz FSB Socket 604

Giá: 722,300 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel Xeon 3.2GHz/ 1MB cache / 533MHz FSB Socket 604

Intel Xeon 3.2GHz/ 1MB cache / 533MHz FSB Socket 604

Intel Xeon 3.2GHz/ 1MB cache / Bus 533MHz FSB Socket 604

Giá: 722,300 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel Xeon 3.0GHz/ 1MB cache / 800MHz FSB Socket 604

Intel Xeon 3.0GHz/ 1MB cache / 800MHz FSB Socket 604

Intel Xeon 3.0GHz/ 1MB cache / Bus 800MHz FSB Socket 604

Giá: 722,300 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel Xeon 3.2GHz/ 512K/ 533MHz FSB Socket 604

Intel Xeon 3.2GHz/ 512K/ 533MHz FSB Socket 604

 

Intel Xeon 3.2GHz/ Cache 512K/  Bus 533MHz FSB Socket 604

Giá: 722,300 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel Xeon 3.4GHz/ 1MB Cache/ Bus 800MHz FSB Socket 604

Intel Xeon 3.4GHz/ 1MB Cache/ Bus 800MHz FSB Socket 604

Intel Xeon 3.4GHz/ 1MB Cache/ Bus 800MHz FSB Socket 604

Giá: 955,300 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel Xeon 3.6GHz/ 1MB L2 Cache/ Bus 800MHz FSB/ Socket 604

Intel Xeon 3.6GHz/ 1MB L2 Cache/ Bus 800MHz FSB/ Socket 604

Intel Xeon 3.6GHz/ 1MB L2 Cache/ Bus 800MHz FSB

Giá: 1,188,300 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel Xeon 3.8GHz/ 1MB L2 Cache/ Bus 800MHz FSB/ Socket 604

Giá: 1,421,300 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Quốc Việt
0903860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật
0988428779Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ