Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

IBM 4mm 170 meter DAT 72 Certified Tape Cartridge - 36GB - P/N: 18P7912

IBM 4mm 170 meter DAT 72 Certified Tape Cartridge - 36GB - P/N: 18P7912

IBM 4mm 170 meter DAT 72 Certified Tape Cartridge - 36GB

P/N: 18P7912

Giá: 512,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Ultrium LTO 3 Tape Cartridge - 400GB - P/N: 24R1922

IBM Ultrium LTO 3 Tape Cartridge - 400GB - P/N: 24R1922

IBM Ultrium LTO 3 Tape Cartridge - 400GB

P/N: 24R1922

Giá: 792,200 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Ultrium LTO 2 Tape Cartridge - 200GB - P/N: 08L9870

IBM Ultrium LTO 2 Tape Cartridge - 200GB - P/N: 08L9870

IBM Ultrium LTO 2 Tape Cartridge - 200GB

P/N: 08L9870

Giá: 838,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Ultrium LTO 4 Tape Cartridge - 800GB - P/N: 95P4436

IBM Ultrium LTO 4 Tape Cartridge - 800GB -  P/N: 95P4436

IBM Ultrium LTO 4 Tape Cartridge - 800GB

P/N: 95P4436

Giá: 885,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Ultrium LTO Tape Cartridge - 100GB - P/N: 08L9120

IBM Ultrium LTO Tape Cartridge - 100GB - P/N: 08L9120

IBM Ultrium LTO Tape Cartridge - 100GB

P/N: 08L9120

Giá: 908,700 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM 8mm DDS-6 (DAT160) 80GB/160GB Backup Tape - P/N: 23R5635

IBM 8mm DDS-6 (DAT160) 80GB/160GB Backup Tape - P/N: 23R5635

IBM 8mm DDS-6 (DAT160) 80GB/160GB Backup Tape

P/N: 23R5635

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Cleaning Tape Cartridge VXA-2 - P/N: 24R2138

IBM Cleaning Tape Cartridge VXA-2 - P/N: 24R2138

IBM Cleaning Tape Cartridge VXA-2

P/N: 24R2138

Giá: 1,328,100 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM DDS-6 (DAT160) Cleaning Cartridge - P/N: 23R5638

IBM DDS-6 (DAT160) Cleaning Cartridge - P/N: 23R5638

IBM DDS-6 (DAT160) Cleaning Cartridge

P/N: 23R5638

Giá: 1,351,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Ultrium Cleaning Cartridge L1 UCC - P/N: 23R7008

IBM Ultrium Cleaning Cartridge L1 UCC - P/N: 23R7008

IBM Ultrium Cleaning Cartridge L1 UCC

P/N: 23R7008

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Ultrium LTO Universal Cleaning Cartridge (50 uses max) - P/N: 35L2086

IBM Ultrium LTO Universal Cleaning Cartridge (50 uses max) - P/N: 35L2086

IBM Ultrium LTO Universal Cleaning Cartridge (50 uses max)

P/N: 35L2086

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM LTO-5 1500GB/3000GB Backup Tape - P/N: 46X1290

IBM LTO-5 1500GB/3000GB Backup Tape - P/N:  46X1290

IBM LTO-5 1500GB/3000GB Backup Tape

P/N:  46X1290

Giá: 1,714,880 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM 8mm X23 (VXA-2) 230m Tape Cartridge - 80GB (replaces 19P4876) - P/N: 24R2137

IBM 8mm X23 (VXA-2) 230m Tape Cartridge - 80GB (replaces 19P4876) - P/N: 24R2137

IBM 8mm X23 (VXA-2) 230m Tape Cartridge - 80GB (replaces 19P4876)

P/N: 24R2137

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Quốc Việt
0903860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật
0988428779Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ