Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Tản nhiệt Supermicro CPU Cooler SNK-P0047P 1U Passive Heat Sink for X9 Generation Motherboard

Tản nhiệt Supermicro CPU Cooler SNK-P0047P 1U Passive Heat Sink for X9 Generation Motherboard

Tản nhiệt Supermicro CPU Cooler 1U Heat Sink for X9 Generation Motherboard

Model: SNK-P0047P

Giá: 582,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL320 G3 G4 sp# 378622-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL320 G3 G4 sp# 378622-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL320 G3 G4 sp# 378622-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL360 G6/ G7 pn# 462628-001/ 507672-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL360 G6/ G7 pn# 462628-001/ 507672-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL360 G6/ G7 pn# 462628-001/ 507672-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink CPU HP DL380/ ML370 G4 3.4Ghz 800mhz 2MB socket 604 sp# 379429-001

Tản nhiệt Heatsink CPU HP DL380/ ML370 G4 3.4Ghz 800mhz 2MB socket 604 sp# 379429-001

Tản nhiệt Heatsink CPU HP DL380/ ML370 G4 3.4Ghz 800mhz 2MB socket 604 sp# 379429-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ tản nhiệt IBM Heatsink for System X3550 M2 / X3650 M2 /X3650 M3 - 49Y4820

Bộ tản nhiệt IBM Heatsink for System X3550 M2 / X3650 M2 /X3650 M3 - 49Y4820

Bộ tản nhiệt IBM Heatsink for System X3550 M2 / X3650 M2 /X3650 M3

Part Number: 49Y4820
Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Heatsink For XSeries X3650 X3500 X3400 - P/N: 40K7438 / 42C9412

IBM Heatsink For XSeries X3650 X3500 X3400 - P/N: 40K7438 / 42C9412

IBM Heatsink For XSeries X3650 X3500 X3400

P/N: 40K7438 / 42C9412

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 ML370 ML350 G3 sp# 347406-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 ML370 ML350 G3 sp# 347406-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 ML370 ML350 G3 sp# 347406-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 G6 G7 sp# 496064-001/ 469886-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 G6 G7 sp# 496064-001/ 469886-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 G6 G7 sp# 496064-001/ 469886-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 G5 sp# 391137-001/ 448035-001/ 446384-101/ 408790-002

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 G5 sp# 391137-001/ 448035-001/ 446384-101/ 408790-002

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 G5 sp# 391137-001/ 448035-001/ 446384-101/ 408790-002

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 G4 sp# 344498-001/ 399113-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 G4 sp# 344498-001/ 399113-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL380 G4 sp# 344498-001/ 399113-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL360 G5 sp# 412210-001/ 410749-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL360 G5 sp# 412210-001/ 410749-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL360 G5 sp# 412210-001/ 410749-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL320 G5 sp# 431052-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL320 G5 sp# 431052-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL320 G5 sp# 431052-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL185 G5/ DL185 G6 sp# 457264-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL185 G5/ DL185 G6 sp# 457264-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL185 G5/ DL185 G6 sp# 457264-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL160 G6/ DL320 G6/ SE316M1/ SL160S G6 sp# 512574-001/ 482601-002/ 490425-001 511803-001/ 594890-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL160 G6/ DL320 G6/ SE316M1/ SL160S G6 sp# 512574-001/ 482601-002/ 490425-001 511803-001/ 594890-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL160 G6/ DL320 G6/ SE316M1/ SL160S G6 sp# 512574-001/ 482601-002/ 490425-001 511803-001/ 594890-001

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m1 fru# 39Y9422/ 39Y9423

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m1 fru# 39Y9422/ 39Y9423

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m1 fru# 39Y9422/ 39Y9423

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R630 PN# 0H1M29/ H1M29

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R630 PN# 0H1M29/ H1M29

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R630 PN# 0H1M29/ H1M29

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R610 PN# 0G1TJH/ G1TJH

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R610 PN# 0G1TJH/ G1TJH

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R610 PN# 0G1TJH/ G1TJH

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R310/ R410 PN# F645J/ 0D388M/ D388M

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R310/ R410 PN# F645J/ 0D388M/ D388M

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R310/ R410 PN# F645J/ 0D388M/ D388M

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R300 PN# 0CN728

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R300 PN# 0CN728

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R300 PN# 0CN728

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 2800/ 2850 PN# 0TD634

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 2800/ 2850 PN# 0TD634

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 2800/ 2850 PN# 0TD634

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 1900/ 2900 PN# 0KC038

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 1900/ 2900 PN# 0KC038

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 1900/ 2900 PN# 0KC038

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 2950 PN# 0GF449

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 2950 PN# 0GF449

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 2950 PN# 0GF449

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 1950 PN# 0JC867

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 1950 PN# 0JC867

Tản nhiệt Heatsink Dell PE 1950 PN# 0JC867

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ tản nhiệt - Heatsink for IBM X3400, M3500 M2, M3 - 44X1745 / 46D1407

Bộ tản nhiệt - Heatsink for IBM X3400, M3500 M2, M3 - 44X1745 / 46D1407

Bộ tản nhiệt - Heatsink for IBM X3400, M3500 M2, M3

P/N: 44X1745 / FRU: 46D1407

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ tản nhiệt - Heatsink X3650 M4 - Fru# 94Y6618/ 69Y5270

Bộ tản nhiệt - Heatsink X3650 M4  - Fru# 94Y6618/ 69Y5270

Bộ tản nhiệt - Heatsink X3650 M4 

FRU: 94Y6618

P/N: 69Y5270

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL360 G9 sp# 775403-001/ 734042-001/ 759516-001/ 7624445-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL360 G9 sp# 775403-001/ 734042-001/ 759516-001/ 7624445-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL360 G9 sp# 775403-001/ 734042-001/ 759516-001/ 7624445-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL120 DL320 ML310 G5 pn# 467904-001/ 480901-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL120 DL320 ML310 G5 pn# 467904-001/ 480901-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL120 DL320 ML310 G5 pn# 467904-001/ 480901-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL160 G5 G5p sp# 457881-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL160 G5 G5p sp# 457881-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL160 G5 G5p sp# 457881-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL180 G5 sp# 454363-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL180 G5 sp# 454363-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL180 G5 sp# 454363-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL370/ ML370 G6 sp# 507930-001/ 508996-001/ 538755-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL370/ ML370 G6 sp# 507930-001/ 508996-001/ 538755-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL370/ ML370 G6 sp# 507930-001/ 508996-001/ 538755-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML370 G5 sp# 409426-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML370 G5 sp# 409426-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML370 G5 sp# 409426-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML350 G6 sp# 508876-001/ 499258-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML350 G6 sp# 508876-001/ 499258-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML350 G6 sp# 508876-001/ 499258-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML350 G3 bus 400 sp# 301018-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML350 G3 bus 400 sp# 301018-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML350 G3 bus 400 sp# 301018-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML310e G8 Gen8 sp# 674817-001/ 686741-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML310e G8 Gen8 sp# 674817-001/ 686741-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML310e G8 Gen8 sp# 674817-001/ 686741-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP ML150/ ML330 G6 sp# 504117-001/ 519067-001/ 466501-001/ 509505-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML150/ ML330 G6 sp# 504117-001/ 519067-001/ 466501-001/ 509505-001

Tản nhiệt Heatsink HP ML150/ ML330 G6 sp# 504117-001/ 519067-001/ 466501-001/ 509505-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL580 G5 sp# 454594-001/ 452457-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL580 G5 sp# 454594-001/ 452457-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL580 G5 sp# 454594-001/ 452457-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink HP DL180 G6 SE326M1 sp# 490448-001/ 507247-001/ 594891-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL180 G6 SE326M1 sp# 490448-001/ 507247-001/ 594891-001

Tản nhiệt Heatsink HP DL180 G6 SE326M1 sp# 490448-001/ 507247-001/ 594891-001

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m4 copper fru# 94Y7603/ 90Y5202

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m4 copper fru# 94Y7603/ 90Y5202

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m4 copper fru# 94Y7603/ 90Y5202 

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m3 pn# 49Y4605/ 46C6798

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m3 pn# 49Y4605/ 46C6798

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m3 pn# 49Y4605/ 46C6798

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x325 x326 fru# 25R5612/ 26K4292

Tản nhiệt Heatsink IBM x325 x326 fru# 25R5612/ 26K4292

Tản nhiệt Heatsink IBM x325 x326 fru# 25R5612/ 26K4292

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m4 fru# 94Y7602/ 90Y5203

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m4 fru# 94Y7602/ 90Y5203

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m4 fru# 94Y7602/ 90Y5203

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m4 fru# 81Y7495

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m4 fru# 81Y7495

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m4 fru# 81Y7495

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m2 fru# 43W5004/ 43W5116

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m2 fru# 43W5004/ 43W5116

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m2 fru# 43W5004/ 43W5116

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x226/ x236/ x346 fru# 26K4757/ 13N1625

Tản nhiệt Heatsink IBM x226/ x236/ x346 fru# 26K4757/ 13N1625

Tản nhiệt Heatsink IBM x226/ x236/ x346 fru# 26K4757/ 13N1625

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x225/ x235/ x345 fru# 25P6487/ 25P6309/ 90P4482

Tản nhiệt Heatsink IBM x225/ x235/ x345 fru# 25P6487/ 25P6309/ 90P4482

Tản nhiệt Heatsink IBM x225/ x235/ x345 fru# 25P6487/ 25P6309/ 90P4482

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x206m fru# 39R9308

Tản nhiệt Heatsink IBM x206m fru# 39R9308

Tản nhiệt Heatsink IBM x206m fru# 39R9308

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x206 fru# 13N2950/ 13N2951

Tản nhiệt Heatsink IBM x206 fru# 13N2950/ 13N2951

Tản nhiệt Heatsink IBM x206 fru# 13N2950/ 13N2951

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R510 PN# 06DMRF/ 6DMRF

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R510 PN# 06DMRF/ 6DMRF

Tản nhiệt Heatsink Dell PE R510 PN# 06DMRF/ 6DMRF

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/4 <<1234>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ