Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

HDD HP 36G SAS 2.5'' 15k

HDD HP 36G SAS 2.5'' 15k

HDD HP 36G SAS 2.5'' 15k

Giá: 838,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 36GB 10k SAS 2.5" HS sp# 376596-001/ 395924-001/ 375859-B21

Ổ cứng HDD HP 36GB 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 36GB 10k SAS 2.5" HS sp# 376596-001/ 395924-001/ 375859-B21

Giá: 1,514,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 72GB 15k SAS 2.5" 6G DP sp# 512743-001/ 518216-001/ 507129-007/ 512545-B21

Ổ cứng HDD HP 72GB 15k SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 72GB 15k SAS 2.5" 6G DP sp# 512743-001/ 518216-001/ 507129-007/ 512545-B21

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 73 GB 10K SAS 2.5" - 375861-B21/ 376597-001/ 459512-001/ 438628-001/ 375863-002/ 375863-008

Ổ cứng HDD HP 73 GB 10K SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 73 GB 10K SAS 2.5" HS

P/N: 375861-B21/ 376597-001/ 459512-001/ 438628-001/ 375863-002/ 375863-008

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 72GB 10k SAS 2.5" HS sp# 389346-001/ 430165-002/ 384842-B21

Ổ cứng HDD HP 72GB 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 72GB 10k SAS 2.5" HS sp# 389346-001/ 430165-002/ 384842-B21

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 36GB 15k SAS 2.5" HS sp# 432322-001/ 431930-002/ 431933-B21

Ổ cứng HDD HP 36GB 15k SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 36GB 15k SAS 2.5" HS sp# 432322-001/ 431930-002/ 431933-B21

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 72GB 3G 15K 2.5 SP SAS HDD - P/N: 431935-B21 / 432321-001 / 431930-002

Ổ cứng HP 72GB 3G 15K 2.5 SP SAS HDD - P/N: 431935-B21 / 432321-001 / 431930-002

Ổ cứng HP 72GB 3G 15K 2.5 SP SAS HDD Hotswap

P/N: 431935-B21 / 432321-001 / 431930-002

Giá: 1,980,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 72GB 15k SAS 2.5" HS sp# 418398-001/ 418373-004/ 418373-003/ 418371-B21

Ổ cứng HDD HP 72GB 15k SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 72GB 15k SAS 2.5" HS sp# 418398-001/ 418373-004/ 418373-003/ 418371-B21

Giá: 1,980,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 146G SAS 2.5'' 10k DP - P/N: 418367-B21 / 431958-B21 / 507125-B21

Ổ cứng HDD HP 146G SAS 2.5'' 10k DP - P/N: 418367-B21 / 431958-B21 / 507125-B21

HDD HP 146G SAS 2.5'' 10k Dual Port

P/N: 418367-B21 / 431958-B21 / 507125-B21

Giá: 2,213,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 146GB 10k SAS 2.5" HS PN# 507283-001/ 518011-001/ 507119-003/ 507129-002/ 507125-B21/ ST9146803SS

Ổ cứng HDD HP 146GB 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 146GB 10k SAS 2.5" HS PN# 507283-001/ 518011-001/ 507119-003/ 507129-002/ 507125-B21/ ST9146803SS

Giá: 2,213,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 146GB 10k SAS 2.5" HS sp# 432320-001/ 431954-003/ 375863-011/ 431958-B21

Ổ cứng HDD HP 146GB 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 146GB 10k SAS 2.5" HS sp# 432320-001/ 431954-003/ 375863-011/ 431958-B21

Giá: 2,213,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 146GB 10k SAS 2.5" HS sp# 418399-001/ 507119-003/ 375863-009/ 418367-B21

Ổ cứng HDD HP 146GB 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 146GB 10k SAS 2.5" HS sp# 418399-001/ 507119-003/ 375863-009/ 418367-B21

Giá: 2,213,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 146G SAS 2.5'' 15k - P/N: 504062-B21 / 512547-B21/ 512744-001/ 518022-002/ 504064-003

Ổ cứng HDD HP 146G SAS 2.5'' 15k - P/N: 504062-B21 / 512547-B21/ 512744-001/ 518022-002/ 504064-003

HDD HP 146G SAS 2.5'' 15k HS

P/N: 504062-B21 / 512547-B21/ 512744-001/ 518022-002/ 504064-003

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive - 652605-B21/ 653950-001/ 627114-001

Ổ cứng HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise  Hard Drive - 652605-B21/ 653950-001/ 627114-001

Ổ cứng HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive

P/N: 652605-B21/ 653950-001/ 627114-001

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 146GB 15k SAS 2.5" HS sp# 504334-001/ 518216-002/ 507129-010/ 504062-B21/ HUS151414CSS600

Ổ cứng HDD HP 146GB 15k SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 146GB 15k SAS 2.5" HS sp# 504334-001/ 518216-002/ 507129-010/ 504062-B21/ HUS151414CSS600

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 300G SAS 2.5'' 10k HS- P/N: 492620-B21 / 507127-B21/ 507284-001/ 507119-004/ 493083-001

Ổ cứng HDD HP 300G SAS 2.5'' 10k  HS- P/N: 492620-B21 / 507127-B21/ 507284-001/ 507119-004/ 493083-001

Ổ cứng HDD HP 300G SAS 2.5'' 10k  HS

P/N: 492620-B21 / 507127-B21/ 507284-001/ 507119-004/ 493083-001

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive - 785410-001/ 768788-001/ 785067-B21

Ổ cứng HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive - 785410-001/ 768788-001/ 785067-B21

Ổ cứng HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive

P/N: 785410-001/ 768788-001/ 785067-B21

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive - 652564-B21/ / 653955-001/ 619286-001/ 641552-001/ 507129-004/ 652566-001

Ổ cứng HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive - 652564-B21/ / 653955-001/ 619286-001/ 641552-001/ 507129-004/ 652566-001

Ổ cứng HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive

P/N: 652564-B21/ / 653955-001/ 619286-001/ 641552-001/ 507129-004/ 652566-001

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline - 655710-B21/ 656108-001/ 614829-003/ 625618-006/ ST91000640NS

Ổ cứng HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline - 655710-B21/ 656108-001/ 614829-003/ 625618-006/ ST91000640NS

Ổ cứng HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline

P/N: 655710-B21/ 656108-001/ 614829-003/ 625618-006/ ST91000640NS

Giá: 2,912,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 500GB 7.2k SATA 2.5" 6G HS pn# 614829-002/ 656107-001/ 655708-B21/ ST9500620NS

Ổ cứng HDD HP 500GB 7.2k SATA 2.5

Ổ cứng HDD HP 500GB 7.2k SATA 2.5" 6G HS pn# 614829-002/ 656107-001/ 655708-B21/ ST9500620NS

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 500GB 7.2k SATA 2.5" HS PN# 508035-001/ 614828-002/ 507750-B21/ ST9500620NS

Ổ cứng HDD HP 500GB 7.2k SATA 2.5

Ổ cứng HDD HP 500GB 7.2k SATA 2.5" HS PN# 508035-001/ 614828-002/ 507750-B21/ ST9500620NS

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline Hard Drive - 652745-B21/ 653953-001/ 605832-001

Ổ cứng HDD HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline Hard Drive - 652745-B21/ 653953-001/ 605832-001

Ổ cứng HDD HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive

P/N: 652745-B21/ 653953-001/ 605832-001

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 600GB SAS 2.5" 6G 10K RMP Hotswap for G8, G9 - #507129-014/ 693569-003/ 652583-B21

Ổ cứng HP 600GB  SAS 2.5

Ổ cứng HP 600GB  SAS 2.5" 6G 10K RMP Hotswap for G8, G9

P/N: 507129-014/ 693569-003/ 652583-B21

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 600GB 10k SAS 2.5" HS sp# 653957-001/ 619286-003/ 641552-003/ 689287-003/ 652583-B21

Ổ cứng HDD HP 600GB 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 600GB 10k SAS 2.5" HS sp# 653957-001/ 619286-003/ 641552-003/ 689287-003/ 652583-B21

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 600GB 10k SAS 2.5" 12Gbps HS PN# 872736-001/ 872285-001/ 872477-B21/ AL14SEB060N

Ổ cứng HDD HP 600GB 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 600GB 10k SAS 2.5" 12Gbps HS PN# 872736-001/ 872285-001/ 872477-B21/ AL14SEB060N

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 500G SAS 2.5'' 7,2k HS - P/N: 507610-B21/ 508009-001

Ổ cứng HDD HP 500G SAS 2.5'' 7,2k HS - P/N: 507610-B21/ 508009-001

Ổ cứng HDD HP 500G SAS 2.5'' 7,2k HS - P/N: 507610-B21/ 508009-001

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng SSD HP 240GB SATA 2.5" 6G HS PN# 718180-B21/ 718295-001/ 866615-001

Ổ cứng SSD HP 240GB SATA 2.5

Ổ cứng SSD HP 240GB SATA 2.5" 6G HS PN# 718180-B21/ 718295-001/ 866615-001

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive - 872736-001/ 869714-002/ 781516-B21

Ổ cứng HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive - 872736-001/ 869714-002/ 781516-B21

Ổ cứng HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive

P/N: 872736-001/ 869714-002/ 781516-B21

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 450GB 10K SAS 2.5" 6Gbps HS PN# 652572-B21/ 653956-001/ 693569-002

Ổ cứng HDD HP 450GB 10K SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 450GB 10K SAS 2.5" 6Gbps HS PN# 652572-B21/ 653956-001/ 693569-002

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 600G SAS 2.5'' 10k HS P/N: 581286-B21/ 581311-001/ 599476-003/ 507129-013

Ổ cứng HDD HP 600G SAS 2.5'' 10k HS P/N: 581286-B21/ 581311-001/ 599476-003/ 507129-013

Ổ cứng HDD HP 600G SAS 2.5'' 10k HS

P/N: 581286-B21/ 581311-001/ 599476-003/ 507129-013

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 300GB 15K SAS 2.5" for G8 - 652611-B21/ 653960-001/ 652625-002/ MK3001GRRB

Ổ cứng HDD HP 300GB 15K SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 300GB 15K SAS 2.5" for G8

P/N: 652611-B21/ 653960-001/ 652625-002/ MK3001GRRB

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive - 759208-B21/ 759546-001/ 744995-001/ 759221-001

Ổ cứng HDD HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive - 759208-B21/ 759546-001/ 744995-001/ 759221-001

Ổ cứng HDD HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise Hard Drive

P/N: 759208-B21/ 759546-001/ 744995-001/ 759221-001

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 300GB 15k SAS 2.5" 12Gbps HS sp# 870792-001/ 867254-001/ 870753-B21/ ST300MP0006

Ổ cứng HDD HP 300GB 15k SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 300GB 15k SAS 2.5" 12Gbps HS sp# 870792-001/ 867254-001/ 870753-B21/ ST300MP0006

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 300GB 15k SAS 2.5" 12G HS pn# 779246-001/ ST300MP0035

Ổ cứng HDD HP 300GB 15k SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 300GB 15k SAS 2.5" 12G HS pn# 779246-001/ ST300MP0035

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 300GB 15k SAS 2.5" 6G sp# 736996-001/ 736436-001/ 737207-001/ 736434-003/ HUC156030CSS204

Ổ cứng HDD HP 300GB 15k SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 300GB 15k SAS 2.5" 6G sp# 736996-001/ 736436-001/ 737207-001/ 736434-003/ HUC156030CSS204

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 1TB 7.2K SATA 2.5" 6Gbps PN# 765453-B21/ 765868-001/ 765451-001

Ổ cứng HDD HP 1TB 7.2K SATA 2.5

Ổ cứng HDD HP 1TB 7.2K SATA 2.5" 6Gbps PN# 765453-B21/ 765868-001/ 765451-001

Giá: 3,961,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 1TB 7.2k SATA 2.5" HS sp# 626162-001/ 614828-003/ 390158-021/ 625609-B21

Ổ cứng HDD HP 1TB 7.2k SATA 2.5

Ổ cứng HDD HP 1TB 7.2k SATA 2.5" HS sp# 626162-001/ 614828-003/ 390158-021/ 625609-B21

Giá: 3,961,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 600GB 10k SAS 2.5" 6Gbps for P6000 series M6625 PN# 613922-001/ AW611A / HUC106060CSS600

Ổ cứng HDD HP 600GB 10k SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 600GB 10k SAS 2.5" 6Gbps for P6000 series M6625 PN# 613922-001/ AW611A / HUC106060CSS600

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 600GB 15k SAS 2.5" 12Gbps HS PN# 748435-001/ 748386-001/ 748397-002/ HUC156060CS4204/ 748387-B21

Ổ cứng HDD HP 600GB 15k SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 600GB 15k SAS 2.5" 12Gbps HS PN# 748435-001/ 748386-001/ 748397-002/ HUC156060CS4204/ 748387-B21

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 900GB 10K SAS 2.5" 12Gbps HS PN# 785411-001/ 781514-004/ 785069-B21

Ổ cứng HDD HP 900GB 10K SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 900GB 10K SAS 2.5" 12Gbps HS PN# 785411-001/ 781514-004/ 785069-B21

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 900GB 10K SAS 2.5" G8, G9 - 652589-B21/ 653971-001/ 652566-004

Ổ cứng HDD HP 900GB 10K SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 900GB 10K SAS 2.5" G8, G9

P/N: 652589-B21/ 653971-001/ 652566-004

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 900GB 10K SAS 2.5" - 619291-B21/ 619463-001/ 641552-004

Ổ cứng HDD HP 900GB 10K SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 900GB 10K SAS 2.5" HS

P/N: 619291-B21/ 619463-001/ 641552-004 

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 300GB 15K SAS 2.5" for MSA - 627117-B21/ 627195-001/ 627114-002/ ST9300653SS

Ổ cứng HDD HP 300GB 15K SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 300GB 15K SAS 2.5" for MSA

P/N: 627117-B21/ 627195-001/ 627114-002/ ST9300653SS

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 1TB 7.2K SAS 2.5" 12Gbps HS PN# 765872-001/ 765452-001/ 765464-B21

Ổ cứng HDD HP 1TB 7.2K SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 1TB 7.2K SAS 2.5" 12Gbps HS PN# 765872-001/ 765452-001/ 765464-B21

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 1Tb 7.2k SAS 2.5" 6G MDL PN# 606020-001/ 605832-002/ ST91000640SS

Ổ cứng HDD HP 1Tb 7.2k SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 1Tb 7.2k SAS 2.5" 6G MDL PN# 606020-001/ 605832-002/ ST91000640SS

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HDD HP 300GB 15k SAS 2.5" 6G for MSA PN# 627195-001/ 627114-002/ MK3001GRRB

Ổ cứng HDD HP 300GB 15k SAS 2.5

Ổ cứng HDD HP 300GB 15k SAS 2.5" 6G for MSA PN# 627195-001/ 627114-002/ MK3001GRRB

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP MSA2 600GB 6G 10K 2.5 DP ENT SAS #C8S58A/ 730702-001

Ổ cứng HP MSA2 600GB 6G 10K 2.5 DP ENT SAS #C8S58A/ 730702-001

Ổ cứng HP MSA2 600GB 6G 10K 2.5 DP ENT SAS

P/N: C8S58A/ 730702-001

Giá: 4,660,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng HP MSA2 300GB 15K 3.5 DP SAS # AP858A/ 601775-001/ ST3300657SS

Ổ cứng HP MSA2 300GB 15K 3.5 DP SAS # AP858A/ 601775-001/ ST3300657SS

Ổ cứng HP MSA2 300GB 15K 3.5 DP SAS

P/N: AP858A/ 601775-001/ ST3300657SS

Giá: 4,660,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/2 <<12>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ