Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

KVM ATEN CS9134Q9-AT-E (CS9134Q9-AT-E)

KVM ATEN CS9134Q9-AT-E (CS9134Q9-AT-E)

4-port PS/2 - CS-9134 (Cascade 3 levels, control max 64 servers)

Giá: 4,543,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CS9138Q9-AT-E (CS9138Q9-AT-E)

KVM ATEN CS9138Q9-AT-E (CS9138Q9-AT-E)

8-port PS/2 - CS-9138 (Cascade 3 levels, max 512 servers) (BLACK)

Giá: 6,058,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CS1308-AT-E (CS1308-AT-E)

KVM ATEN CS1308-AT-E (CS1308-AT-E)

8-port PS/2 & USB Combo KVM (Cascade 3 levels, max 64 servers)

Giá: 6,291,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CS88AQ9-AA-E (CS88AQ9-AA-E)

KVM ATEN CS88AQ9-AA-E (CS88AQ9-AA-E)

8-port PS/2 - CS-88A (Cascade 3 levels, max 512 servers, 2-level password) SILVER (1 pcs) & BLACK

Giá: 6,407,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CS1208A-AT-E (CS1208A-AT-E)

KVM ATEN CS1208A-AT-E (CS1208A-AT-E)

8-port PS/2 & USB w/ Daisy Chain - ACS-1208A (Daisy Chain 32 Units, max 256 servers, 2-level Password)

Giá: 7,456,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CS1754Q9-AT-E (CS1754Q9-AT-E)

KVM ATEN CS1754Q9-AT-E (CS1754Q9-AT-E)

4-port PS/2 & USB w/ Audio Switch - CS-1754 (Cascade 3 levels, max 64 servers) BLACK

Giá: 7,456,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CS1758Q9-AT-E (CS1758Q9-AT-E)

KVM ATEN CS1758Q9-AT-E (CS1758Q9-AT-E)

8-port PS/2 & USB w/ Audio Switch - CS-1758 (Cascade 3 levels, max 512 servers w/ Audio) SILVER (1 pcs) & BLACK

Giá: 7,805,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CS1216A-AT-E (CS1216A-AT-E)

KVM ATEN CS1216A-AT-E (CS1216A-AT-E)

16-port PS/2 & USB w/ Daisy Chain - ACS-1216A (32 levels, max 512 servers, 2-level Password)

Giá: 8,621,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CS1316-AT-E (CS1316-AT-E)

KVM ATEN CS1316-AT-E (CS1316-AT-E)

16-port PS/2 & USB Combo KVM (Cascade 3 levels, max 256 servers)

Giá: 8,854,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ