Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

IBM HEATSINK FOR XSERIES 336 - P/N: 39R9058

IBM HEATSINK FOR XSERIES 336 - P/N: 39R9058

IBM HEATSINK FOR XSERIES 336

P/N: 39R9058

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Heatsink fan for IBM X3200 / X3200 M2 - P/N: 43W0401 / 46M6608 / 43W0400

IBM Heatsink fan for IBM X3200 / X3200 M2 - P/N: 43W0401 / 46M6608 / 43W0400

IBM Heatsink fan for IBM X3200 / X3200 M2

P/N: 43W0401 / 46M6608 / 43W0400

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Heatsink fan for X206M / X206 - P/N: 39R9308 / 25R8874

IBM Heatsink fan for X206M / X206 - P/N: 39R9308 / 25R8874

IBM Heatsink fan for X206M / X206

P/N: 39R9308 / 25R8874

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Heatsink For XSeries X3650 X3500 X3400 - P/N: 40K7438 / 42C9412

IBM Heatsink For XSeries X3650 X3500 X3400 - P/N: 40K7438 / 42C9412

IBM Heatsink For XSeries X3650 X3500 X3400

P/N: 40K7438 / 42C9412

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ tản nhiệt IBM Heatsink for System X3550 M2 / X3650 M2 /X3650 M3 - 49Y4820

Bộ tản nhiệt IBM Heatsink for System X3550 M2 / X3650 M2 /X3650 M3 - 49Y4820

Bộ tản nhiệt IBM Heatsink for System X3550 M2 / X3650 M2 /X3650 M3

Part Number: 49Y4820
Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt IBM/ Lenovo x3650 M5 Heatsink - 00KC718 / 00KA517

Tản nhiệt IBM/ Lenovo x3650 M5 Heatsink - 00KC718 / 00KA517

Tản nhiệt IBM/ Lenovo x3650 M5 Heatsink

P/N: 00KC718 / 00KA517

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ tản nhiệt - Heatsink for IBM X3400, M3500 M2, M3 - 44X1745 / 46D1407

Bộ tản nhiệt - Heatsink for IBM X3400, M3500 M2, M3 - 44X1745 / 46D1407

Bộ tản nhiệt - Heatsink for IBM X3400, M3500 M2, M3

P/N: 44X1745 / FRU: 46D1407

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ tản nhiệt - Heatsink X3650 M4 - 94Y6618 69Y5270

Bộ tản nhiệt - Heatsink X3650 M4  - 94Y6618 69Y5270

Bộ tản nhiệt - Heatsink X3650 M4 

FRU: 94Y6618

P/N: 69Y5270

Giá: 1,980,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Quốc Việt
0903860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật
0988428779Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ