Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m1 fru# 39Y9422/ 39Y9423

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m1 fru# 39Y9422/ 39Y9423

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m1 fru# 39Y9422/ 39Y9423

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ tản nhiệt IBM Heatsink for System X3550 M2 / X3650 M2 /X3650 M3 - 49Y4820

Bộ tản nhiệt IBM Heatsink for System X3550 M2 / X3650 M2 /X3650 M3 - 49Y4820

Bộ tản nhiệt IBM Heatsink for System X3550 M2 / X3650 M2 /X3650 M3

Part Number: 49Y4820
Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Heatsink For XSeries X3650 X3500 X3400 - P/N: 40K7438 / 42C9412

IBM Heatsink For XSeries X3650 X3500 X3400 - P/N: 40K7438 / 42C9412

IBM Heatsink For XSeries X3650 X3500 X3400

P/N: 40K7438 / 42C9412

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x325 x326 fru# 25R5612/ 26K4292

Tản nhiệt Heatsink IBM x325 x326 fru# 25R5612/ 26K4292

Tản nhiệt Heatsink IBM x325 x326 fru# 25R5612/ 26K4292

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m3 pn# 49Y4605/ 46C6798

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m3 pn# 49Y4605/ 46C6798

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m3 pn# 49Y4605/ 46C6798

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ tản nhiệt - Heatsink for IBM X3400, M3500 M2, M3 - 44X1745 / 46D1407

Bộ tản nhiệt - Heatsink for IBM X3400, M3500 M2, M3 - 44X1745 / 46D1407

Bộ tản nhiệt - Heatsink for IBM X3400, M3500 M2, M3

P/N: 44X1745 / FRU: 46D1407

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m4 copper fru# 94Y7603/ 90Y5202

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m4 copper fru# 94Y7603/ 90Y5202

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m4 copper fru# 94Y7603/ 90Y5202 

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ tản nhiệt - Heatsink X3650 M4 - Fru# 94Y6618/ 69Y5270

Bộ tản nhiệt - Heatsink X3650 M4  - Fru# 94Y6618/ 69Y5270

Bộ tản nhiệt - Heatsink X3650 M4 

FRU: 94Y6618

P/N: 69Y5270

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m2 fru# 43W5004/ 43W5116

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m2 fru# 43W5004/ 43W5116

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m2 fru# 43W5004/ 43W5116

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m4 fru# 81Y7495

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m4 fru# 81Y7495

Tản nhiệt Heatsink IBM x3250 m4 fru# 81Y7495

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m4 fru# 94Y7602/ 90Y5203

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m4 fru# 94Y7602/ 90Y5203

Tản nhiệt Heatsink IBM x3550 m4 fru# 94Y7602/ 90Y5203

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x206 fru# 13N2950/ 13N2951

Tản nhiệt Heatsink IBM x206 fru# 13N2950/ 13N2951

Tản nhiệt Heatsink IBM x206 fru# 13N2950/ 13N2951

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x206m fru# 39R9308

Tản nhiệt Heatsink IBM x206m fru# 39R9308

Tản nhiệt Heatsink IBM x206m fru# 39R9308

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x225/ x235/ x345 fru# 25P6487/ 25P6309/ 90P4482

Tản nhiệt Heatsink IBM x225/ x235/ x345 fru# 25P6487/ 25P6309/ 90P4482

Tản nhiệt Heatsink IBM x225/ x235/ x345 fru# 25P6487/ 25P6309/ 90P4482

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x226/ x236/ x346 fru# 26K4757/ 13N1625

Tản nhiệt Heatsink IBM x226/ x236/ x346 fru# 26K4757/ 13N1625

Tản nhiệt Heatsink IBM x226/ x236/ x346 fru# 26K4757/ 13N1625

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x255/ x360/ x8685 fru# 59P6919/ 59P6940/ 06P6351

Tản nhiệt Heatsink IBM x255/ x360/ x8685 fru# 59P6919/ 59P6940/ 06P6351

Tản nhiệt Heatsink IBM x255/ x360/ x8685 fru# 59P6919/ 59P6940/ 06P6351

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x3100 m5 fru# 00Y8238/ 46W9080

Tản nhiệt Heatsink IBM x3100 m5 fru# 00Y8238/ 46W9080

Tản nhiệt Heatsink IBM x3100 m5 fru# 00Y8238/ 46W9080

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt IBM/ Lenovo x3650 M5 Heatsink - 00KC718 / 00KA517

Tản nhiệt IBM/ Lenovo x3650 M5 Heatsink - 00KC718 / 00KA517

Tản nhiệt IBM/ Lenovo x3650 M5 Heatsink

P/N: 00KC718 / 00KA517

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x3500 m5 fru# 00KG194/ 00AL468

Tản nhiệt Heatsink IBM x3500 m5 fru# 00KG194/ 00AL468

Tản nhiệt Heatsink IBM x3500 m5 fru# 00KG194/ 00AL468

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM HEATSINK FOR XSERIES 336 - P/N: 39R9058

IBM HEATSINK FOR XSERIES 336 - P/N: 39R9058

IBM HEATSINK FOR XSERIES 336

P/N: 39R9058

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Heatsink fan for IBM X3200 / X3200 M2 - P/N: 43W0401 / 46M6608 / 43W0400

IBM Heatsink fan for IBM X3200 / X3200 M2 - P/N: 43W0401 / 46M6608 / 43W0400

IBM Heatsink fan for IBM X3200 / X3200 M2

P/N: 43W0401 / 46M6608 / 43W0400

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Heatsink fan for X206M / X206 - P/N: 39R9308 / 25R8874

IBM Heatsink fan for X206M / X206 - P/N: 39R9308 / 25R8874

IBM Heatsink fan for X206M / X206

P/N: 39R9308 / 25R8874

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM BladeCenter LS21 LS41 LS22 LS42 pn# 40K5970/ 40K5895

Tản nhiệt Heatsink IBM BladeCenter LS21 LS41 LS22 LS42 pn# 40K5970/ 40K5895

Tản nhiệt Heatsink IBM BladeCenter LS21 LS41 LS22 LS42 pn# 40K5970/ 40K5895

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM Flex System x240 cpu2 Front CPU pn# 81Y4288/ 81Y5126

Tản nhiệt Heatsink IBM Flex System x240 cpu2 Front CPU pn# 81Y4288/ 81Y5126

Tản nhiệt Heatsink IBM Flex System x240 cpu2 Front CPU pn# 81Y4288/ 81Y5126

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM Lenovo Flex System x240 m5 cpu2 fru# 00AE666/ 00KF106

Tản nhiệt Heatsink IBM Lenovo Flex System x240 m5 cpu2 fru# 00AE666/ 00KF106

Tản nhiệt Heatsink IBM Lenovo Flex System x240 m5 cpu2 fru# 00AE666/ 00KF106

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM Lenovo Flex System x240 m5 cpu1 fru# 00AE667/ 00KF104

Tản nhiệt Heatsink IBM Lenovo Flex System x240 m5 cpu1 fru# 00AE667/ 00KF104

Tản nhiệt Heatsink IBM Lenovo Flex System x240 m5 cpu1 fru# 00AE667/ 00KF104

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x3620 x3630 m3 fru# 94Y7759/ 94Y7758

Tản nhiệt Heatsink IBM x3620 x3630 m3 fru# 94Y7759/ 94Y7758

Tản nhiệt Heatsink IBM x3620 x3630 m3 fru# 94Y7759/ 94Y7758

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x3850 M2/ x3950 M2 fru# 43W9559/ 44W4308

Tản nhiệt Heatsink IBM x3850 M2/ x3950 M2 fru# 43W9559/ 44W4308

Tản nhiệt Heatsink IBM x3850 M2/ x3950 M2 fru# 43W9559/ 44W4308

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x460/ x366/ x3850/ x3950 fru# 39M2608/ 25K9667

Tản nhiệt Heatsink IBM x460/ x366/ x3850/ x3950 fru# 39M2608/ 25K9667

Tản nhiệt Heatsink IBM x460/ x366/ x3850/ x3950 fru# 39M2608/ 25K9667

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM A55 A57 M55e fru# 41R4803/ 41A7711

Tản nhiệt Heatsink IBM A55 A57 M55e fru# 41R4803/ 41A7711

Tản nhiệt Heatsink IBM A55 A57 M55e fru# 41R4803/ 41A7711

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM BladeCenter HS22 fru# 46C3545/ 49Y0659/ 46C7320

Tản nhiệt Heatsink IBM BladeCenter HS22 fru# 46C3545/ 49Y0659/ 46C7320

Tản nhiệt Heatsink IBM BladeCenter HS22 fru# 46C3545/ 49Y0659/ 46C7320

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM BladeCenter HS23 fru# 90Y2764/ 68Y8695

Tản nhiệt Heatsink IBM BladeCenter HS23 fru# 90Y2764/ 68Y8695

Tản nhiệt Heatsink IBM BladeCenter HS23 fru# 90Y2764/ 68Y8695

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM BladeCenter HS20 fru# 49P2568

Tản nhiệt Heatsink IBM BladeCenter HS20 fru# 49P2568

Tản nhiệt Heatsink IBM BladeCenter HS20 fru# 49P2568

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM BladeCenter HS21 fru# 43W4014/ 42D9095/ 40K6909/ 43W8511/ 42D8668/ 46D1132/ 40K6909

Tản nhiệt Heatsink IBM BladeCenter HS21 fru# 43W4014/ 42D9095/ 40K6909/ 43W8511/ 42D8668/ 46D1132/ 40K6909

Tản nhiệt Heatsink IBM BladeCenter HS21 fru# 43W4014/ 42D9095/ 40K6909/ 43W8511/ 42D8668/ 46D1132/ 40K6909

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x3690 x5 fru# 49Y9936/ 69Y2242

Tản nhiệt Heatsink IBM x3690 x5 fru# 49Y9936/ 69Y2242

Tản nhiệt Heatsink IBM x3690 x5 fru# 49Y9936/ 69Y2242

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Tản nhiệt Heatsink IBM x3850 x3950 X5 fru# 68Y7257/ 68Y7208/ 49Y7759

 Tản nhiệt Heatsink IBM x3850 x3950 X5 fru# 68Y7257/ 68Y7208/ 49Y7759

 Tản nhiệt Heatsink IBM x3850 x3950 X5 fru# 68Y7257/ 68Y7208/ 49Y7759

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ