Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS116

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS116

- CPU Model : Marvell Armada 385 88F6820 (Dual Core 1.8 GHz)
- System Memory : 1 GB DDR3
- Drive Bay(s) : Support 1 bay 3.5"/(2.5” SATA HDD/SSD with optional 2.5" Disk Holder)
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1
- USB 3.0 Port: 2
- Port LAN RJ-45 1GbE : 1
- Power Supply Unit / Adapter : 36W 

Giá: 5,359,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS216

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS216

- CPU Model : Marvell Armada 385 88F6820 (Dual Core 1.3 GHz)
- System Memory : 512 MB DDR3
- Drive Bay(s) : Support 2 bays 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1
- USB 2.0 Port: 1
- USB 3.0 Port: 2
- Port LAN RJ-45 1GbE : 1
- Power Supply Unit / Adapter : 60W

Giá: 7,619,100 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS216PLAY

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS216PLAY

CPU Model : STM STiH412 (Dual Core 1.5 GHz)
System Memory : 1 GB DDR3
Drive Bay(s) : Support 2 bays 3.5"/(2.5” SATA HDD/SSD with optional 2.5" Disk Holder)
Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1
USB 2.0 Port: 1
USB 3.0 Port: 1
Port LAN RJ-45 1GbE : 1
Power Supply Unit / Adapter : 60W 
Warranty : 2 Years

Giá: 7,922,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS418

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS418

- CPU Model : Realtek RTD1296 (Quad Core 1.4 GHz)

- System Memory : 2 GB DDR4

- Drive Bay(s) : Support 4 bays 3.5"/2.5” SATA HDD

- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10

- USB 3.0 Port : 2

- RJ-45 1GbE LAN Port : 2 (with Link Aggregation / Failover support)

- Power Supply Unit / Adapter : 90W

Giá: 11,137,400 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS416

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS416

- CPU Model : Annapurna Labs Alpine AL-212 (Dual Core 1.4 GHz)

- System Memory : 1 GB DDR3

- Drive Bay(s) : Support 4 bays 3.5"/2.5” SATA HDD

- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10

- USB 3.0 Port : 3

- RJ-45 1GbE LAN Port : 2 (with Link Aggregation / Failover support)

- Power Supply Unit / Adapter : 90W

Giá: 12,046,100 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS416PLAY

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS416PLAY

- CPU Model : Intel Celeron N3060 (Dual Core 1.6 burst up to 2.48 GHz)
- System Memory : 1 GB DDR3
- Drive Bay(s) : Support 4 bays 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port: 2
- Port LAN RJ-45 1GbE : 2 (with Link Aggregation / Failover support) 
- Power Supply Unit / Adapter : 90W 

Giá: 13,094,600 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY RS217

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY RS217

- CPU Model : Marvell Armada 385 88F6820 (Dual Core 1.33 GHz)
- System Memory : 512 MB DDR3
- Drive Bay(s) : Support 2 bays 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1
- USB 2.0 Port: 1
- USB 3.0 Port: 2
- eSATA Port: 1
- Port LAN RJ-45 1GbE : 2 (with Link Aggregation / Failover support) 
- Power Supply Unit / Adapter : 100W 

Giá: 13,863,500 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY RS816

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY RS816

- CPU Model : Marvell Armada 385 88F6820 (Dual Core 1.8 GHz)
- System Memory : 1 GB DDR3
- Drive Bay(s) : Support 4 bays 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port: 2
- eSATA Port: 1
- Port LAN RJ-45 1GbE : 2 (with Link Aggregation / Failover support) 
- Power Supply Unit / Adapter : 150W

Giá: 14,958,600 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS1515

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS1515

- CPU Model : Annapurna Labs Alpine AL-314 (Quad Core 1.4 GHz)
- System Memory : 2 GB DDR3
- Drive Bay(s) : Support 5 bayS 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port: 2
- eSATA Port: 2
- Port LAN RJ-45 1GbE : 1
- Power Supply Unit / Adapter : 200W 

Giá: 17,148,800 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ