Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

RAM 512MB PC2-3200 DDR2 ECC

RAM 512MB PC2-3200 DDR2 ECC
RAM 512MB PC2-3200 DDR2 ECC

Giá: 233,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ram 512MB PC2-5300F FBDIM ECC REG

Ram 512MB PC2-5300F FBDIM ECC REG

Ram 512MB PC2-5300F FBDIM ECC REG

Giá: 279,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 512MB DDRAM PC2100 ECC Reg

RAM 512MB DDRAM PC2100 ECC Reg

512MB DDRAM PC2100 ECC Reg

Giá: 349,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ram HP 512MB DDR 200MHz PC 1600 ECC REG - 175918-042

Ram HP 512MB DDR 200MHz PC 1600 ECC REG - 175918-042

Ram HP 512MB DDR 200MHz PC 1600 ECC REG

P/N: 175918-042

Giá: 349,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 1GB PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered

RAM 1GB PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered

RAM 1GB PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered Bus 667Mhz

Giá: 396,100 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nhớ Ram IBM 1GB PC3-10600R ECC REG 1333Mhz - 44T1480

Bộ nhớ Ram IBM 1GB PC3-10600R ECC REG 1333Mhz - 44T1480

IBM 1x1GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600

P/N: 44T1480

Giá: 466,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM 1.0GB PC2-5300P ECC REGISTER - P/N: 38L6041

IBM 1.0GB PC2-5300P ECC REGISTER - P/N: 38L6041

IBM 1.0GB PC2-5300P ECC REGISTER BUS 667Mhz

P/N: 38L6041

Giá: 466,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 512MB PC2-5300E ECC UNBUFFERED Bus 667Mhz

RAM 512MB PC2-5300E ECC UNBUFFERED Bus 667Mhz

RAM 512MB PC2-5300E ECC UNBUFFERED Bus 667Mhz ( Non Reg)

Giá: 466,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 1GB DDRAM PC2-3200 ECC REG

RAM 1GB DDRAM PC2-3200 ECC REG

RAM 1GB DDRAM PC2-3200 ECC REG

Giá: 466,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ram Kit 1GB (2x512MB) PC2-3200 ECC REG

Ram Kit 1GB (2x512MB) PC2-3200 ECC REG

Ram Kit 1GB (2x512MB) PC2-3200 ECC REG

Giá: 466,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 1GB DDRAM PC2100 ECC Reg

RAM 1GB DDRAM PC2100 ECC Reg
RAM 1GB DDRAM PC2100 ECC Reg
Giá: 559,200 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

DELL 1x1GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600

DELL 1x1GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600

DELL 1x1GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600

Giá: 559,200 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 2GB PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered

RAM 2GB PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered

RAM 2GB PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered Bus 667Mhz

Giá: 582,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ram Kit 1GB (2x 512MB) DDRAM PC2100 ECC Reg

Ram Kit 1GB (2x 512MB) DDRAM PC2100 ECC Reg

Ram Kit 1GB (2x 512MB) DDRAM PC2100 ECC Reg

Giá: 699,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 2GB PC2-3200 ECC DDRAM REG

RAM 2GB PC2-3200 ECC DDRAM REG

RAM 2GB PC2-3200 ECC DDRAM REG

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 1GB PC2-5300E ECC UNBUFFERED Bus 667Mhz

RAM 1GB PC2-5300E ECC UNBUFFERED Bus 667Mhz

RAM 1GB PC2-5300E ECC UNBUFFERED Bus 667Mhz (Non Reg)

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 1x2GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600 - Hynix / Samsung / Kingston

RAM 1x2GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600 - Hynix / Samsung / Kingston

RAM 1x2GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600 - Hynix / Samsung / Kingston

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 1GB PC2-6400E ECC UNBUFFERED Bus 800Mhz

RAM 1GB PC2-6400E ECC UNBUFFERED Bus 800Mhz

RAM 1GB PC2-6400E ECC UNBUFFERED Bus 800Mhz  (Non REG)

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Ram Hynix / Samsung / MT 1GB PC2-4200E ECC Bus 533Mhz

Ram Hynix / Samsung / MT 1GB PC2-4200E ECC Bus 533Mhz

Ram Hynix / Samsung / MT 1GB PC2-4200E ECC Bus 533Mhz

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM Kit HP 2GB (2x1GB) PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered

RAM Kit HP 2GB (2x1GB) PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered

RAM Kit HP 2GB (2x1GB) PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nhớ Ram IBM 2GB PC3-10600R ECC REG 1333Mhz - 44T1481 / 44T1482 / 49Y1434

Bộ nhớ Ram IBM 2GB PC3-10600R ECC REG 1333Mhz - 44T1481 / 44T1482 / 49Y1434

IBM 1x2GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600

P/N: 44T1481 / 44T1482 / 49Y1434

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 2GB PC2-5300E ECC UNBUFFERED Bus 667Mhz

RAM 2GB PC2-5300E ECC UNBUFFERED Bus 667Mhz

RAM 2GB PC2-5300E ECC UNBUFFERED Bus 667Mhz (Non Reg)

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Kit RAM 2GB (2x1GB) PC2-3200 ECC DDRAM REG

Kit RAM 2GB (2x1GB) PC2-3200 ECC DDRAM REG

Kit RAM 2GB (2x1GB) PC2-3200 ECC DDRAM REG

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 2GB DDRAM PC2700 ECC Reg

RAM 2GB DDRAM PC2700 ECC Reg

RAM 2GB DDRAM PC2700 ECC Reg

Giá: 955,300 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 2GB DDRAM PC2100 ECC Reg

RAM 2GB DDRAM PC2100 ECC Reg

RAM 2GB DDRAM PC2100 ECC Reg

Giá: 955,300 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

DELL 1x2GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1600 PC3-12800

DELL 1x2GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1600 PC3-12800

DELL 1x2GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1600 PC3-12800

Giá: 955,300 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

DELL 1x2GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600

DELL 1x2GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600

DELL 1x2GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600

Giá: 955,300 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nhớ RAM HP 2GB PC3-10600E 1333Mhz UDIMM - 500670-B21

Bộ nhớ RAM HP 2GB PC3-10600E 1333Mhz UDIMM - 500670-B21

Bộ nhớ RAM HP 2GB PC3-10600E 1333Mhz UDIMM

P/N: 500670-B21

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nhớ Ram HP 2GB PC3-10600R ECC REG 1333Mhz - 500656-B21

Bộ nhớ Ram HP 2GB PC3-10600R ECC REG 1333Mhz - 500656-B21

HP 1x2GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600

P/N: 500656-B21

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 2GB PC2-6400E ECC UNBUFFERED Bus 800Mhz

RAM 2GB PC2-6400E ECC UNBUFFERED Bus 800Mhz

RAM 2GB PC2-6400E ECC UNBUFFERED Bus 800Mhz (Non Reg)

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP 512MB B 512MB SDRAM PC-133 Memory Module - P/N: A5798-60001

HP 512MB B 512MB SDRAM PC-133 Memory Module - P/N: A5798-60001

HP 512MB B 512MB SDRAM PC-133 Memory Module

P/N: A5798-60001

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM HP 2GB (2x1GB) PC2-5300F (Kit) P/N: 397411-b21

RAM HP 2GB (2x1GB) PC2-5300F (Kit) P/N: 397411-b21

RAM HP 2GB (2x1GB) PC2-5300F (Kit)

P/N: 397411-b21

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Kit HP/COMPAQ 2GB (2X1GB) 266MHZ PC2100

Kit HP/COMPAQ 2GB (2X1GB) 266MHZ PC2100

Kit HP/COMPAQ  2GB (2X1GB) 266MHZ PC2100 CL2.5 ECC REGISTERED DDR SDRAM DIMM GENUINE HP MEMORY

Giá: 1,095,100 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Kit IBM 2GB (2X1GB) PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered - P/N: 39M5785 / 39M5784

Kit IBM 2GB (2X1GB) PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered - P/N: 39M5785 / 39M5784

Kit IBM 2GB (2X1GB) PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered

P/N: 39M5785 / 39M5784

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 1x4GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600 - Hynix / Samsung / Kingston

RAM 1x4GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600 - Hynix / Samsung / Kingston

RAM 1x4GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600 - Hynix / Samsung / Kingston

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 1x4GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1600 PC3-12800 - Hynix / Samsung / Kingston

RAM 1x4GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1600 PC3-12800 - Hynix / Samsung / Kingston

RAM 1x4GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1600 PC3-12800 - Hynix / Samsung / Kingston

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM Kit 2GB (2x1GB) DDRAM PC2700 ECC Reg

RAM Kit 2GB (2x1GB) DDRAM PC2700 ECC Reg

RAM Kit 2GB (2x1GB) DDRAM PC2700 ECC Reg

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nhớ Ram HP 2GB PC3-12800E 1600Mhz ECC UDIMM - A2Z47AA

Bộ nhớ Ram HP 2GB PC3-12800E 1600Mhz ECC UDIMM - A2Z47AA

HP 2GB (1x2GB) DDR3-1600 ECC Unbuffered RAM

P/N: A2Z47AA

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM HP 2GB (2x1GB) PC2-3200 REG (Kit) - P/N: 343056-B21

RAM HP 2GB (2x1GB) PC2-3200 REG (Kit) - P/N: 343056-B21

RAM HP 2GB (2x1GB) PC2-3200 REG (Kit)

P/N: 343056-B21

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM HP 4GB (2x2G) PC2-3200 REG (Kit)- P/N: 343057-B21

RAM HP 4GB (2x2G) PC2-3200 REG (Kit)- P/N: 343057-B21

RAM HP 4GB (2x2G) PC2-3200 REG (Kit)

P/N: 343057-B21

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM IBM 2GB (2x1G) PC2-3200 REG (Kit) P/N: 73P2866

RAM IBM 2GB (2x1G) PC2-3200 REG (Kit) P/N: 73P2866

RAM IBM 2GB (2x1G) PC2-3200 REG (Kit)

P/N: 73P2866

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

DELL 1x4GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600

DELL 1x4GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600

DELL 1x4GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nhớ Ram IBM 4GB PC3-10600R ECC REG 1333Mhz - 49Y1425 / 47J0146 / 44T1483 / 49Y1435 / 49Y1406

Bộ nhớ Ram IBM 4GB PC3-10600R ECC REG 1333Mhz - 49Y1425 / 47J0146 / 44T1483 / 49Y1435 / 49Y1406

IBM 1x4GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600

P/N:  49Y1425 / 47J0146 / 44T1483 / 49Y1435 / 49Y1406

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nhớ Ram HP 4GB PC3-10600R ECC REG 1333Mhz - 500658-B21

Bộ nhớ Ram HP 4GB PC3-10600R ECC REG 1333Mhz - 500658-B21

HP 1x4GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1333 PC3-10600

P/N: 500658-B21

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

DELL 1x4GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1600 PC3-12800

DELL 1x4GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1600 PC3-12800

DELL 1x4GB - DDR3 ECC/ REG Bus 1600 PC3-12800

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Kit IBM 4GB (2X2GB) PC2-5300FB ECC 240 PIN FULLY BUFFERED - P/N: 39M5791 / 39M5790

Kit IBM 4GB (2X2GB) PC2-5300FB ECC 240 PIN FULLY BUFFERED - P/N: 39M5791 / 39M5790

Kit IBM 4GB (2X2GB) PC2-5300FB ECC 240 PIN FULLY BUFFERED

P/N: 39M5791 / 39M5790

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nhớ Ram IBM 4GB PC3-12800R ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM - 49Y1559

Bộ nhớ Ram IBM 4GB PC3-12800R ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM - 49Y1559

IBM 4GB PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM

P/N: 49Y1559

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

RAM 4GB PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered

RAM 4GB PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered

RAM 4GB PC2-5300FB DDRII ECC 240PIN Fully Buffered

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/3 <<123>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ