Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Máy chủ Dell PowerEdge R730XD Barebone ( FULL Heatsink & Fan, 0 RAM, 12x HDD 3.5, Dell H330, 2x750watt)

Máy chủ Dell PowerEdge R730XD Barebone ( FULL Heatsink & Fan, 0 RAM, 12x HDD 3.5, Dell H330, 2x750watt)

- CPU: Option ( FULL Heatsink & Fan)

- RAM: Option
- HDD: Option ( Suport 12x HDD 3.5")
- Raid Controller: Dell Perc H330 Raid 0,1,5
- Ethernet: Quad 4 Gigabit Ethernet
- PSU : 2x 750W Hot-swap Power Supply
- Rail kit: Thanh đỡ V Inox

Hàng nhập khẩu Mỹ, mới 95%

Giá: 25,164,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R730XD (2x Intel Xeon E5-2620 V3, 32 RAM, 12x HDD 3.5, Dell H330, 2x750watt)

Máy chủ Dell PowerEdge R730XD (2x Intel Xeon E5-2620 V3, 32 RAM, 12x HDD 3.5, Dell H330, 2x750watt)

- CPU: 2x Intel Xeon 6 Core E5-2620 V3 2.4Ghz, 15M 

- RAM: 2x 16GB DDR4 PC4-2133P RDIMM ECC 
- HDD: Option ( Suport 12x HDD 3.5")
- Raid Controller: Dell Perc H330 Raid 0,1,5,10
- Ethernet: Quad Gigabit Ethernet
- PSU : 2x 750W Hot-swap Power (2/2)
- Rail kit: Thanh đỡ V Inox

Hàng nhập Mỹ, mới 95%

Giá: 29,125,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R730XD (2x Intel Xeon E5-2620 V4, 32 RAM, 12x HDD 3.5, Dell H330, 2x750watt)

Máy chủ Dell PowerEdge R730XD (2x Intel Xeon E5-2620 V4, 32 RAM, 12x HDD 3.5, Dell H330, 2x750watt)

- CPU: 2x Intel Xeon 8 Core E5-2620 V4 2.1Ghz, 20M 

- RAM: 2x 16GB DDR4 PC4-2133P RDIMM ECC 
- HDD: Option ( Suport 12x HDD 3.5")
- Raid Controller: Dell Perc H330 Raid 0,1,5,10
- Ethernet: Quad Gigabit Ethernet
- PSU : 2x 750W Hot-swap Power (2/2)
- Rail kit: Thanh đỡ V Inox

Hàng nhập Mỹ, mới 95%

Giá: 30,290,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R730XD (2x Intel Xeon E5-2678 V3, 32 RAM, 12x HDD 3.5, Dell H330, 2x750watt)

Máy chủ Dell PowerEdge R730XD (2x Intel Xeon E5-2678 V3, 32 RAM, 12x HDD 3.5, Dell H330, 2x750watt)

- CPU: 2x Intel Xeon 12C E5-2678 V3 2.5Ghz, 30MB

- RAM: 2x 16GB DDR4 PC4-2133P RDIMM ECC 
- HDD: Option ( Suport 12x HDD 3.5")
- Raid Controller: Dell Perc H330 Raid 0,1,5,10
- Ethernet: Quad Gigabit Ethernet
- PSU : 2x 750W Hot-swap Power (2/2)
- Rail kit: Thanh đỡ V Inox

Hàng nhập Mỹ, mới 95%

Giá: 32,620,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge R730XD (2x Intel Xeon E5-2696 V4, 32 RAM, 12x HDD 3.5, Dell H330, 2x750watt)

Máy chủ Dell PowerEdge R730XD (2x Intel Xeon E5-2696 V4, 32 RAM, 12x HDD 3.5, Dell H330, 2x750watt)

- CPU:  2x Intel Xeon 22 Core E5-2696 V4 2.2Ghz, 55M

- RAM: 2x 16GB DDR4 PC4-2133P RDIMM ECC 
- HDD: Option ( Suport 12x HDD 3.5")
- Raid Controller: Dell Perc H330 Raid 0,1,5,10
- Ethernet: Quad Gigabit Ethernet
- PSU : 2x 750W Hot-swap Power (2/2)
- Rail kit: Thanh đỡ V Inox

Hàng nhập Mỹ, mới 95%

Giá: 38,911,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ