Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL380 G3 -P/N: 289554-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL380 G3 -P/N: 289554-001

Sử dụng cho:  HP Proliant DL380 G3
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 400MHZ , LGA 604
P/N: 289554-001

Giá: 3,378,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML370 G3 - P/N: 316864-001 / 290559-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML370 G3 - P/N: 316864-001 / 290559-001

Sử dụng cho  HP Proliant ML370 G3
Kiểu dạng thiết bị I/O mainboard - FSB 533MHZ , LGA 604
P/N: 316864-001 / 290559-001

Giá: 3,611,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL380 G3 - P/N: 314670-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL380 G3 - P/N: 314670-001

Sử dụng cho:   HP Proliant DL380 G3
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard - FSB 533MHZ , LGA 604
P/N: 314670-001

Giá: 3,844,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML330 G3 - P/N: 324709-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML330 G3 - P/N: 324709-001

Sử dụng cho:   HP Proliant ML330 G3
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard - FSB 533MHZ , LGA 604
P/N: 324709-001

Giá: 3,961,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL380 G4 - P/N: 404715-001 / 411028-001 / 012863-501

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL380 G4 - P/N: 404715-001 / 411028-001 / 012863-501

Sử dụng cho:  HP Proliant DL380 G4
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard - LGA 604 ; FSB 800MHZ ; support xeon dual core
P/N: 404715-001 / 411028-001 / 012863-501

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL360 G4 - P/N: 361384-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL360 G4 - P/N: 361384-001

Sử dụng cho:  HP Proliant DL360 G4
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 800MHZ, LGA 604
P/N: 361384-001

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL320 G3 - P/N: 378623-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL320 G3 - P/N: 378623-001

Sử dụng cho: HP Proliant DL320 G3
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard - FSB 800MHZ , LGA 775
P/N: 378623-001

Giá: 4,427,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL360 G3 - P/N: 305439-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL360 G3 - P/N: 305439-001

Sử dụng cho: HP Proliant DL360 G3
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 533MHZ , LGA 604
P/N: 305439-001

Giá: 4,427,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ HP Proliant ML110 G6 Mainboard, HP Proliant ML310 G6 Mainboard - 573944-001, 576924-001

Bo mạch chủ HP Proliant ML110 G6 Mainboard, HP Proliant ML310 G6 Mainboard - 573944-001, 576924-001

Bo mạch chủ HP Proliant ML110 G6 Mainboard, HP Proliant ML310 G6 Mainboard

P/N: 573944-001, 576924-001

Giá: 4,893,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML350 G3 - P/N: 322318-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML350 G3 - P/N: 322318-001

Sử dụng cho  HP Proliant ML350 G3
Kiểu dạng thiết bị I/O mainboard - FSB 533MHZ , LGA 604
P/N: 322318-001

Giá: 4,893,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL320 G4 - P/N: 415626-001 / 413600-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL320 G4 - P/N: 415626-001 / 413600-001

Sử dụng cho: HP Proliant DL320 G4
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard - FSB 800MHZ , LGA 775
P/N: 415626-001 / 413600-001

Giá: 5,009,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML530 G2 - P/N: 233959-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML530 G2 - P/N: 233959-001

Sử dụng cho:  HP Proliant ML530 G2
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 400MHZ , LGA 603
P/N: 233959-001

Giá: 5,009,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML350 G3 - P/N: 292234-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML350 G3 - P/N: 292234-001

Sử dụng cho:  HP Proliant ML350 G3
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 400MHZ , LGA 604

Giá: 5,009,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML570 G2 - P/N: 233958-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML570 G2 - P/N: 233958-001

Sử dụng cho   HP Proliant ML570 G2 , ML570R02
Kiểu dạng thiết bị  I/O mainboard - FSB 400MHZ , Quad xeon LGA 603
P/N: 233958-001

Giá: 5,009,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ HP System Boards for ML110 G5 - 457883-001 / 445072-001

Bo mạch chủ HP System Boards for ML110 G5 - 457883-001 / 445072-001

HP System Boards for ML110G5

P/N: 457883-001 / 445072-001

Giá: 5,126,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL380 G5 - P/N: 436526-001 / 013096-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL380 G5 - P/N: 436526-001 / 013096-001

Sử dụng cho  HP Proliant DL380 G5
Kiểu dạng thiết bị I/O mainboard - FSB 1066/1333MHZ
P/N: 436526-001 / 013096-001

Giá: 5,592,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL360 G5 - P/N: 412199-001 / 399554-001 / 436066-001 / 435949-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL360 G5 - P/N: 412199-001 / 399554-001 / 436066-001 / 435949-001

Sử dụng cho:  HP Proliant DL360 G5
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard - FSB 667 / 1066 / 1333MHZ ; LGA771
P/N: 412199-001 / 399554-001 / 436066-001 / 435949-001

Giá: 5,592,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL140 G3 - P/N: 436603-001 / 440633-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL140 G3 - P/N: 436603-001 / 440633-001

Sử dụng cho   DL140 G3
Kiểu dạng thiết bị  I/O mainboard - LGA 771 ; FSB 1333 MHZ
P/N: 436603-001 / 440633-001

Giá: 5,592,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML350 G4P - P/N: 409682-001 / 384162-501 / 390546-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML350 G4P - P/N: 409682-001 / 384162-501 / 390546-001

Sử dụng cho   HP Proliant ML350 G4P
Kiểu dạng thiết bị  I/O mainboard - LGA 604 ; FSB 800 MHZ
P/N: 409682-001 / 384162-501 / 390546-001

Giá: 5,592,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch máy chủ HP Proliant DL320E Gen8 System Board - P/N: 686659-001/ 671319-002

Bo mạch máy chủ HP Proliant DL320E Gen8 System Board - P/N: 686659-001/ 671319-002

Bo mạch máy chủ HP Proliant DL320E Gen8 System Board

P/N: 686659-001/ 671319-002

Giá: 5,825,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch máy chủ HP ProLiant ML310e G8 / Gen 8 Socket 1155 Motherboard # 730279-001/ 671306-002

Bo mạch máy chủ HP ProLiant ML310e G8 / Gen 8 Socket 1155 Motherboard # 730279-001/ 671306-002

Bo mạch máy chủ HP ProLiant ML310e G8 / Gen 8 Socket 1155 Motherboard

Part #: 730279-001/ 671306-002

Giá: 5,825,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ HP PROLIANT ML150 G5/ DL180 G5 SERVER SYSTEM BOARD MOTHERBOARD - 461511-001 450054-001

Bo mạch chủ HP PROLIANT ML150 G5/ DL180 G5 SERVER SYSTEM BOARD MOTHERBOARD - 461511-001 450054-001

HP PROLIANT ML150 G5/ DL180 G5 SERVER SYSTEM BOARD MOTHERBOARD

P/N: 461511-001 450054-001

Giá: 5,825,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL360 G4P - P/N: 383699-001 / 409741-001 / 409488-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL360 G4P - P/N: 383699-001 / 409741-001 / 409488-001

Sử dụng cho:  HP Proliant DL360 G4P
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 800MHZ, LGA 604
P/N: 383699-001 / 409741-001 / 409488-001

Giá: 5,825,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL580 G3 - P/N: 376468-001 / 012092-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL580 G3 - P/N: 376468-001 / 012092-001

Sử dụng cho:  HP Proliant DL580 G3 , DL580R03
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard - FSB 667MHZ , LGA 604
P/N: 376468-001 / 012092-001

Giá: 5,825,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML150 G3 - P/N: 410426-001 / 399971-001 / 436356-001 / 436718-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML150 G3 - P/N: 410426-001 / 399971-001 / 436356-001 / 436718-001

Sử dụng cho:  HP Proliant ML150 G3
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard - FSB 667 / 1066 / 1333MHZ ; LGA771
P/N: 410426-001 / 399971-001 / 436356-001 / 436718-001

Giá: 6,058,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ HP Proliant ML150 G2 Mainboard - P/N: 373275-001 / 370638-001

Bo mạch chủ HP Proliant ML150 G2 Mainboard - P/N: 373275-001 / 370638-001

Sử dụng cho:  HP Proliant ML150 G2
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 800MHZ, LGA 604
P/N: 373275-001 / 370638-001

Giá: 6,058,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ HP MOTHERBOARD FOR HP PROLIANT ML110 G7 / DL120 G7 - P/N: 644671-001 / 625809-001

Bo mạch chủ HP MOTHERBOARD FOR HP PROLIANT ML110 G7 / DL120 G7 - P/N: 644671-001 / 625809-001

HP MOTHERBOARD FOR HP PROLIANT ML110 G7 / DL120 G7

P/N: 644671-001 / 625809-001

Giá: 6,058,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch máy chủ HP Proliant ML330 G6 System Board - 503540-001/ 536623-001

Bo mạch máy chủ HP Proliant ML330 G6 System Board - 503540-001/ 536623-001

Bo mạch máy chủ HP Proliant ML330 G6 System Board

P/N: 503540-001/ 536623-001 

Giá: 6,291,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ HP DL380 G6 System Board Motherboard - 496069-001 451277-001

Bo mạch chủ HP DL380 G6 System Board Motherboard - 496069-001 451277-001

HP DL380 G6 System Board Motherboard

P/N: 496069-001 451277-001

Giá: 6,524,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ HP SYSTEM BOARD FOR DL180 G6 P/N: 507255-001 / 490372-001

Bo mạch chủ HP SYSTEM BOARD FOR DL180 G6 P/N: 507255-001 / 490372-001

Bo mạch chủ HP SYSTEM BOARD FOR DL180 G6

P/N: 507255-001 / 490372-001

Giá: 6,524,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ HP Proliant ML370 G4 Mainboard - P/N: 347882-001 / 011983-001

Bo mạch chủ HP Proliant ML370 G4 Mainboard - P/N: 347882-001 / 011983-001

Sử dụng cho:  HP Proliant DL370 G4
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard - FSB 800MHZ, LGA 604
P/N: 347882-001 / 011983-001

Giá: 6,757,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch máy chủ HP System Board DL380 G7 # 599038-001

Bo mạch máy chủ HP System Board DL380 G7 # 599038-001

Bo mạch máy chủ HP System Board DL380 G7

P/N: 599038-001

Giá: 7,456,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML370 G5 - P/N: 434719-001 / 013046-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML370 G5 - P/N: 434719-001 / 013046-001

Sử dụng cho   HP Proliant ML370 G5
Kiểu dạng thiết bị  I/O mainboard - FSB 1066/1333MHZ
P/N: 434719-001 / 013046-001

Giá: 7,456,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ HP Proliant ML350 G5 Mainboard - P/N: 461081-001 / 439399-001

Bo mạch chủ HP Proliant ML350 G5 Mainboard - P/N: 461081-001 / 439399-001

Sử dụng cho: HP Proliant ML350 G5
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard - LGA 771; FSB 667 / 1066 / 1333MHZ
P/N: 461081-001 / 439399-001

Giá: 7,922,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch máy chủ HP Proliant DL380P/ 388P G8 System Board 622217-001 / 662530-001 / 681649-001 / 680188-001

Bo mạch máy chủ HP Proliant DL380P/ 388P G8 System Board 622217-001 / 662530-001 / 681649-001 / 680188-001

Bo mạch máy chủ HP Proliant DL380P/ 388P G8 System Board

P/N: 622217-001 / 662530-001 / 681649-001 / 680188-001

Giá: 8,155,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ mainboard HP ML10 G9 Gen9 #842935-001

Bo mạch chủ mainboard HP ML10 G9 Gen9 #842935-001

Bo mạch chủ mainboard HP ML10 G9 Gen9 #842935-001

Giá: 8,621,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch máy chủ HP ML350p Gen8 System Board #635678-002/ 667253-001/ 635678-00D

Bo mạch máy chủ HP ML350p Gen8 System Board #635678-002/ 667253-001/  635678-00D

Bo mạch máy chủ HP ML350p Gen8 System Board

P/N: 635678-002/ 667253-001/  635678-00D

Giá: 8,621,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ HP MOTHERBOARD FOR HP PROLIANT DL160 G6 P/N: 608882-001 / 593347-001 / 637970-001

Bo mạch chủ HP MOTHERBOARD FOR HP PROLIANT DL160 G6  P/N: 608882-001 / 593347-001 / 637970-001

Sử dụng cho:  HP Proliant DL160 G6
P/N: 608882-001 / 593347-001 / 637970-001

Giá: 8,854,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML370 G6 - P/N: 606200-001 / 491837-001 / 491835-001 / 467998-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML370 G6 - P/N: 606200-001 / 491837-001 / 491835-001 / 467998-001

Sử dụng cho   HP Proliant ML370 G6
Kiểu dạng thiết bị  I/O mainboard - LGA 1366
P/N: 606200-001 / 491837-001

Giá: 8,854,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ HP ML350 G6 X5600 System Board - P/N: 606019-001 / 606019 001

Bo mạch chủ HP ML350 G6 X5600 System Board - P/N: 606019-001 / 606019 001

HP ML350 G6 X5600 System Board

P/N: 606019-001 / 606019 001

Giá: 9,087,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch máy chủ HP Proliant DL160 Gen8 System Board - 677046-001/ 648444-002

Bo mạch máy chủ HP Proliant DL160 Gen8 System Board - 677046-001/ 648444-002

Bo mạch máy chủ HP Proliant DL160 Gen8 System Board

P/N: 677046-001/ 648444-002

Giá: 10,485,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch máy chủ HP Proliant DL360P G8 System Board - 667865-001 / 718781-001

Bo mạch máy chủ HP Proliant DL360P G8 System Board - 667865-001 / 718781-001

Bo mạch máy chủ HP Proliant DL360P G8 System Board

P/N: 667865-001 / 718781-001

Giá: 11,184,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch máy chủ HP PROLIANT DL360 G9 / DL380 G9 SYSTEM BOARD P/N 729842-001/ 775400-001

Bo mạch máy chủ HP PROLIANT DL360 G9 / DL380 G9 SYSTEM BOARD P/N 729842-001/ 775400-001

Bo mạch máy chủ HP PROLIANT DL360 G9 / DL380 G9 SYSTEM BOARD

P/N: 729842-001/ 775400-001

Giá: 11,650,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch máy chủ HPE Proliant DL60/ DL80 Gen9 Mainboard - 773911-001/ 790485-001/ 847393-001

Bo mạch máy chủ HPE Proliant DL60/ DL80 Gen9 Mainboard - 773911-001/ 790485-001/ 847393-001

Bo mạch máy chủ HPE Proliant DL60/ DL80 Gen9 Mainboard

P/N: 773911-001/ 790485-001/ 847393-001

Giá: 12,116,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chính máy chủ HP Proliant DL160/180 Gen9 System Board #779094-001/ 743018-002

Bo mạch chính máy chủ HP Proliant DL160/180 Gen9 System Board #779094-001/ 743018-002

Bo mạch chính máy chủ HP Proliant DL160/180 Gen9 System Board

P/N: 779094-001/ 743018-002

Giá: 13,048,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch máy chủ HP PROLIANT ML150 GEN9 G9 SERVER SYSTEM BOARD - 843671-001 806840-001 775243-004

Bo mạch máy chủ HP PROLIANT ML150 GEN9 G9 SERVER SYSTEM BOARD - 843671-001 806840-001 775243-004

Bo mạch máy chủ HP PROLIANT ML150 GEN9 G9 SERVER SYSTEM BOARD

P/N: 843671-001 806840-001 775243-004

Giá: 16,077,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Quốc Việt
0903860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật
0988428779Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ