Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960C-8TC-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960C-8TC-S
Catalyst 2960C Switch 8 FE, 2 x Dual Uplink, Lan Lite

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 6,873,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+24TC-S

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+24TC-S

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 8,038,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960C-8TC-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960C-8TC-L
Catalyst 2960C Switch 8 FE, 2 x Dual Uplink, Lan Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 8,970,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960CPD-8TT-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960CPD-8TT-L
Catalyst 2960C PD Switch 8 FE, 2 x 1G, LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 8,970,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960CPD-8PT-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960CPD-8PT-L
Catalyst 2960C PD PSE Switch 8 FE PoE, 2 x 1G, LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 10,718,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960C-12PC-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960C-12PC-L
Catalyst 2960C Switch 12 FE PoE, 2 x Dual Uplink, Lan Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 10,951,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960C-8PC-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960C-8PC-L
Catalyst 2960C Switch 8 FE PoE, 2 x Dual Uplink, Lan Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 11,766,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960CG-8TC-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960CG-8TC-L
Catalyst 2960C Switch 8 GE, 2 x Dual Uplink, LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 12,232,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+24LC-S

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+24LC-S
Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Lite

Hàng chính hãng, mới 100%.

Giá: 12,349,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+48TC-S

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+48TC-S
Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 14,096,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960-24TT-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960-24TT-L

Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 14,213,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Swtich Cisco WS-C2960-48TT-S

Thiết bị mạng Swtich Cisco WS-C2960-48TT-S

Catalyst 2960 48 10/100 + 2 1000BT LAN Lite Image

Hàng chính hãng, mới 100%.

Giá: 14,446,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+24TC-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+24TC-L

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 14,562,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+24TC-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+24TC-L

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base

(Có 2 cổng quang và 2 cổng Gigabit)
Hàng chính hãng, mới 100%

 

Giá: 14,562,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3560C-8PC-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3560C-8PC-S
Catalyst 3560C Switch 8 FE PoE, 2 x Dual Uplink, IP Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 16,193,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960+24LC-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960+24LC-L
Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 16,892,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3560CG-8TC-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3560CG-8TC-S
Catalyst 3560C Switch 8 GE, 2 x Dual Uplink, IP Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 17,125,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960-24LT-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960-24LT-L

Catalyst 2960 24 10/100 (8 PoE)+ 2 1000BT LAN Base Image

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 17,941,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3560CPD-8PT-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3560CPD-8PT-S
Catalyst 3560C PD PSE Switch 8 GE PoE 2 x 1G, IP Base

 Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 19,222,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3560C-12PC-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3560C-12PC-S
Catalyst 3560C Switch 12 FE PoE, 2 x Dual Uplink, IP Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 19,921,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+24PC-S

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+24PC-S
Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite

Hàng chính hãng, mới 100%.

Giá: 20,271,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3560CG-8PC-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3560CG-8PC-S
Catalyst 3560C Switch 8 GE PoE, 2 x Dual Uplink, IP Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 20,387,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960X-24TS-LL

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960X-24TS-LL
Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 21,319,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-24TS-S

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-24TS-S
Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x SFP LAN Lite Image                    

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 21,319,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960-48TT-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960-48TT-L

Catalyst 2960 48 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 26,096,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960X-24TS-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960X-24TS-L
Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 26,911,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+48TC-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+48TC-L
Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 28,076,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960+24PC-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960+24PC-L
Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 28,076,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-24TS-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-24TS-L

Catalyst 2960S 24 GigE, 4 x SFP LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 29,241,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+48PST-S

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+48PST-S
Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite

Hàng chính hãng, mới 100%.

Giá: 34,833,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-24PS-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-24PS-L
Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base             

Hàng chính hãng, mới 100%.

Giá: 35,998,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960X-24PS-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960X-24PS-L
Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 35,998,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960X-24PSQ-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960X-24PSQ-L
Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 92W, 2xSFP + 2x1GBT, LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 35,998,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C3560V2-24TS-S

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C3560V2-24TS-S
Catalyst 3560V2 24 10/100 + 2 SFP + IPB (Standard) Image

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 36,814,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-48TS-S

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-48TS-S
Catalyst 2960S 48 GigE, 2 x SFP LAN Lite

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 38,212,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C3560X-24T-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C3560X-24T-L
 Catalyst 3560X 24 Port Data LAN Base 

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 38,212,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-24TS-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-24TS-L
Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 38,212,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960X-48TS-LL

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960X-48TS-LL
Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 39,027,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C3650-24TS-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C3650-24TS-L

Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink LAN Base

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 40,076,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-24TD-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-24TD-L
Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x 10G SFP+ LAN Base                   

Hàng chính hãng, mới 100%.    

Giá: 42,755,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960X-24TD-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960X-24TD-L
Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 42,755,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3560V2-24TS-SD

Thiết bị mạng Cisco WS-C3560V2-24TS-SD
Catalyst 3560V2 24 10/100 + 2 SFP  + IPB Image + DC Power

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 42,988,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3560V2-24PS-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3560V2-24PS-S
Catalyst 3560V2 24 10/100 PoE + 2 SFP + IPB (Standard) Image

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 46,949,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960X-48TS-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960X-48TS-L
Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 47,182,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-48TS-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-48TS-L
Catalyst 2960S 48 GigE, 4 x SFP LAN Base                    

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 47,182,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C3560X-24P-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C3560X-24P-L
 Catalyst 3560X 24 Port PoE LAN Base 

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 47,299,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-24PS-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-24PS-L
Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 47,299,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+48PST-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+48PST-L
Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base

Hàng chính hãng, mới 100%.

Giá: 48,347,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/4 <<1234>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ