Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Router CISCO881-K9

Router CISCO881-K9
Cisco 881 Ethernet Sec Router

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 7,456,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router CISCO888-K9

Router CISCO888-K9
Cisco888 G.SHDSL Sec Router w/ ISDN B/U

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 8,621,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router CISCO881-SEC-K9

Router CISCO881-SEC-K9
Cisco 881 Ethernet Sec Router w/ Adv IP Services

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 9,087,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router CISCO888-SEC-K9

Router CISCO888-SEC-K9
Cisco888 G.SHDSL Sec Router w/ ISDN B/U w/ Adv IP Services

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 10,252,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router CISCO1921/K9

Router CISCO1921/K9
C1921 Modular Router, 2 GE, 2 EHWIC slots, 512DRAM, IP Base

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 12,582,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router CISCO1921/K9

Router CISCO1921/K9

C1921 Modular Router, 2 GE, 2 EHWIC slots, 512DRAM, IP Base

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 13,630,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router CISCO1941/K9

Router CISCO1941/K9
Cisco 1941 w/2 GE,2 EHWIC slots,256MB CF,512MB DRAM,IP Base

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 18,290,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router CISCO1941/K9

Router CISCO1941/K9

Cisco 1941 w/2 GE,2 EHWIC slots,256MB CF,512MB DRAM,IP Base

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 18,407,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router CISCO1921-SEC/K9

Router CISCO1921-SEC/K9
Cisco1921/K9 with 2GE, SEC License PAK, 512MB DRAM, 256MB Fl

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 19,572,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router CISCO892-K9

Router CISCO892-K9

Cisco 892 GigaE SecRouter

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 20,387,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router CISCO2901/K9

Router CISCO2901/K9
Cisco 2901 w/2 GE,4 EHWIC,2 DSP,256MB CF,512MB DRAM,IP Base

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 28,193,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router CISCO1941-SEC/K9

Router CISCO1941-SEC/K9
Cisco 1941 Security Bundle w/SEC license PAK

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 28,659,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router CISCO2801-SEC/K9

Router CISCO2801-SEC/K9

2801 Security Bundle,Adv Security,128F/384D

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 37,280,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router CISCO2901-SEC/K9

Router CISCO2901-SEC/K9
 Cisco 2901 Security Bundle w/SEC license PAK

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 37,629,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router CISCO2911/K9

Router CISCO2911/K9
Cisco 2911 w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB

Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 38,794,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router CISCO2911-SEC/K9

Router CISCO2911-SEC/K9
Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 48,231,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router CISCO2921/K9

Router CISCO2921/K9

C2921 Modular Router, 2 GE, 2 EHWIC slots, 512DRAM, IP Base

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 49,396,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router CISCO2921/K9

Router CISCO2921/K9
Cisco 2921 w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 51,842,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router CISCO2921-SEC/K9

Router CISCO2921-SEC/K9
Cisco 2921 Security Bundle w/SEC license PAK

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 61,279,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router CISCO3925/K9

Router CISCO3925/K9
Cisco 3925 w/SPE100(3GE,4EHWIC,4DSP,2SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB)

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 125,936,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router CISCO3945/K9

Router CISCO3945/K9
Cisco 3945 w/SPE150(3GE,4EHWIC,4DSP,4SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB)

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 173,934,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router CISCO3925E/K9

Router CISCO3925E/K9
Cisco 3925E w/SPE200,4GE,3EHWIC,3DSP,2SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 191,992,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Router CISCO3945E/K9

Router CISCO3945E/K9
Cisco 3925E w/SPE250,4GE,3EHWIC,3DSP,4SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 231,136,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ