Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

cạc mạng Intel PRO/1000 GT Desktop Adapter PCI 32 Bit - PWLA8391GT

cạc mạng Intel PRO/1000 GT Desktop Adapter PCI 32 Bit - PWLA8391GT

Cạc mạng Intel PRO/1000 GT Desktop Adapter PCI 32 Bit

Model: PWLA8391GT / PWLA8391GTG1P20

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel PRO/1000 MT Desktop Adapter PCI 32bit - PWLA8390MTBLK

Intel PRO/1000 MT Desktop Adapter PCI 32bit - PWLA8390MTBLK

Intel PRO/1000 MT Desktop Adapter PCI 32bit

Model: PWLA8390MTBLK

Giá: 815,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel Pro/1000 PT Gigabit Ethernet Single Port Network Adapter PCIe - EXPI9300PT

Intel Pro/1000 PT Gigabit Ethernet Single Port Network Adapter PCIe - EXPI9300PT

Intel Pro/1000 PT Gigabit Ethernet Single Port Network Adapter PCIe

P/N: EXPI9300PT

Giá: 932,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc mạng IBM Intel 1340-T2 Ethernet Dual Port Server ADATPER # 49Y4232 / 49Y4231

Cạc mạng IBM Intel 1340-T2 Ethernet Dual Port Server ADATPER # 49Y4232 / 49Y4231

Cạc mạng IBM Intel 1340-T2 Ethernet Dual Port Server ADATPER 

P/N: 49Y4232 / 49Y4231

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel PRO/1000 MT Server Adapter PCI-X Single Port - P/N: PWLA8490MT

Intel PRO/1000 MT Server Adapter PCI-X Single Port - P/N: PWLA8490MT

Intel PRO/1000 MT Server Adapter PCI-X Single Port (1 port)
Part #: PWLA8490MT

Giá: 1,048,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP NC7770 PCI-X Gigabit Server Adapter Single Port - P/N: 284848-001 / 244948-B21

HP NC7770 PCI-X Gigabit Server Adapter Single Port - P/N: 284848-001 / 244948-B21

HP NC7770 PCI-X Gigabit Server Adapter Single Port (1 port)
Part: 284848-001 / 244948-B21

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP NC7771 Gigabit Server Adapter PCI-X Single Port - P/N: 290563-B21 / 268794-001 / 404820-001 / 407709-001

HP NC7771 Gigabit Server Adapter PCI-X Single Port - P/N: 290563-B21 / 268794-001 / 404820-001 / 407709-001

HP NC7771 Gigabit Server Adapter PCI-X Single Port (1 port)
Part #: 290563-B21 / 268794-001 / 404820-001 / 407709-001

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - NC370T PCI-X MULTIFUNCTION 1000T GIGABIT SERVER ADAPTER Single Port - P/N: 374191-B22

HP - NC370T PCI-X MULTIFUNCTION 1000T GIGABIT SERVER ADAPTER Single Port - P/N: 374191-B22

HP NC370T PCI-X MULTIFUNCTION 1000T GIGABIT SERVER ADAPTER Single Port
Part #: 374191-B22

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Dell - Intel PRO/1000 MT Server Adapter PCI-X Single Port - P/N: 0W1392

Dell - Intel PRO/1000 MT Server Adapter PCI-X Single Port - P/N: 0W1392

Dell - Intel PRO/1000 MT Server Adapter PCI-X Single Port (1 port)
Part #: 0W1392

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM NetXtreme 1000 T Ethernet Adapter PCI-X Single Port - P/N: 31P6301 / 31P6309 / 31P6319 / 39Y6081 / 39Y6079

IBM NetXtreme 1000 T Ethernet Adapter PCI-X Single Port - P/N: 31P6301 / 31P6309 / 31P6319 / 39Y6081 / 39Y6079

IBM NetXtreme 1000 T Ethernet Adapter PCI-X Single Port (1 port)
Part #: 31P6301 / 31P6309 / 31P6319 / 39Y6081 / 39Y6079

Giá: 1,165,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

DELL - PRO/1000 MT DUAL PORT SERVER ADAPTER /PCI X - P/N: 0J1679 / J1679

DELL - PRO/1000 MT DUAL PORT SERVER ADAPTER /PCI X - P/N: 0J1679 / J1679

DELL - PRO/1000 MT DUAL PORT SERVER ADAPTER /PCI X (2 Ports)
Part #: 0J1679 / J1679

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM NetExtreme Dual Port Gigabit Network Card PCI-X - P/N: 31P6401 / 31P6419 / 31P6409

IBM NetExtreme Dual Port Gigabit Network Card PCI-X - P/N: 31P6401 / 31P6419 / 31P6409

IBM NetExtreme Dual Port Gigabit Network Card PCI-X (2 ports)
Part #: 31P6401 / 31P6419 / 31P6409

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - NC7170 DUAL PORT PCI-X 1000T GIGABIT SERVER ADAPTER- P/N: 313586-001 / 313559-001

HP - NC7170 DUAL PORT PCI-X 1000T GIGABIT SERVER ADAPTER- P/N: 313586-001 / 313559-001

HP NC7170 DUAL PORT PCI-X 1000T GIGABIT SERVER ADAPTER
Part #: 313586-001 / 313559-001

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

DELL 1000XF FIBRE GIGABIT ETHERNET ADAPTER PCI-X Single Port - P/N: 05R720

DELL 1000XF FIBRE GIGABIT ETHERNET ADAPTER PCI-X Single Port - P/N: 05R720

DELL 1000XF FIBRE GIGABIT ETHERNET ADAPTER PCI-X Single Port (1 Port)
P/N: 05R720

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel PRO/1000 MT Dual Port Server Adapter PCI-X - P/N: C49769-002 / PWLA8492GT

Intel PRO/1000 MT Dual Port Server Adapter PCI-X - P/N: C49769-002 / PWLA8492GT

Intel PRO/1000 MT Dual Port Server Adapter PCI-X (2 port)
Part #: C49769-002 / PWLA8492GT

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP NC360T PCI-e Dual port Gigabit Server Adapter - P/N: 412651-001 / 412646-001 / 412648-B21

HP NC360T PCI-e Dual port Gigabit Server Adapter - P/N: 412651-001 / 412646-001 / 412648-B21

HP NC360T PCI-e Dual port Gigabit Server Adapter  (2 ports)
Part #: 412651-001 412646-001 412648-B21

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel PRO/1000 PT DUAL PORT SERVER ADAPTER Dual PCI-e - P/N: EXPI9402PT/ D49919

Intel PRO/1000 PT DUAL PORT SERVER ADAPTER Dual PCI-e - P/N: EXPI9402PT/ D49919

Intel PRO/1000 PT DUAL PORT SERVER ADAPTER Dual port/PCI Express (2 Ports)
Part #: EXPI9402PT/ D49919

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM NETXTREME 1000 T ETHERNET ADAPTER Single port/PCI-e - P/N: 39Y6066

IBM NETXTREME 1000 T ETHERNET ADAPTER Single port/PCI-e  - P/N: 39Y6066

IBM NETXTREME 1000 T EXPRESS ETHERNET ADAPTER Single port/PCI Express (1 Port)
Part #: 39Y6066

Giá: 1,398,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM - PRO/1000 PT DUAL PORT SERVER ADAPTER - P/N: 39Y6128 / 39Y6127

IBM - PRO/1000 PT DUAL PORT SERVER ADAPTER - P/N: 39Y6128 / 39Y6127

IBM - PRO/1000 PT DUAL PORT SERVER ADAPTER  (2 Ports)
Part #: 39Y6128 / 39Y6127

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Dell PRO/1000 P DUAL PORT SERVER ADAPTER Dual port/PCI Express - P/N: XF111 / 0XF111

Dell PRO/1000 P DUAL PORT SERVER ADAPTER Dual port/PCI Express - P/N: XF111 / 0XF111

Dell PRO/1000 P DUAL PORT SERVER ADAPTER Dual port/PCI Express (2 ports)
Part #: XF111 / 0XF111

Giá: 1,631,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP NC380T PCI-E 1000 T DUAL GIGABIT ETHERNET ADAPTER - P/N: 374443-001 / 012393-002 / 3947​95-B21

HP NC380T PCI-E 1000 T DUAL GIGABIT ETHERNET ADAPTER - P/N: 374443-001 / 012393-002 / 3947​95-B21

HP NC380T PCI-E 1000 T DUAL GIGABIT ETHERNET ADAPTER (2 ports)
P/N: 374443-001 / 012393-002 / 3947​95-B21

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc mạng IBM Intel I340-T4 Ethernet Quad Port Server Adapter # 49Y4240 / 49Y4241 / 49Y4242

Cạc mạng IBM Intel I340-T4 Ethernet Quad Port Server Adapter  # 49Y4240 / 49Y4241 / 49Y4242

Cạc mạng IBM Intel I340-T4 Ethernet Quad Port Server Adapter 

P/N: 49Y4240 / 49Y4241 / 49Y4242

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc mạng IBM DUAL PORT 1GB ETHERNET DAUGHTER CARD - P/N: 69Y4509

Cạc mạng IBM DUAL PORT 1GB ETHERNET DAUGHTER CARD - P/N: 69Y4509

Cạc mạng IBM DUAL PORT 1GB ETHERNET DAUGHTER CARD FOR IBM SYSTEM X3550 M2 / X3550 M3 / X3650 M2 / X3650 M3.

P/N: 69Y4509

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc mạng NIC IBM Lenovo Intel I350-T2 2xGbE BaseT Adapter opt# 00AG510

Cạc mạng NIC IBM Lenovo Intel I350-T2 2xGbE BaseT Adapter opt# 00AG510

Cạc mạng NIC IBM Lenovo Intel I350-T2 2xGbE BaseT Adapter opt# 00AG510

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP NC382T PCI-e Dual port Gigabit Server Adapter - P/N: 458491-001 / 453055-001 / 458492-B21

HP NC382T PCI-e Dual port Gigabit Server Adapter - P/N: 458491-001 / 453055-001 / 458492-B21

HP NC382T PCI-e Dual port Gigabit Server Adapter (2 ports)
Part #: 458491-001 / 453055-001 / 458492-B21

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc mạng NIC IBM Lenovo Broadcom NetXtreme I Dual Port GbE Adapter fru# 90Y9373/ 90Y9372/ 90Y9370

Cạc mạng NIC IBM Lenovo Broadcom NetXtreme I Dual Port GbE Adapter fru# 90Y9373/ 90Y9372/ 90Y9370

Cạc mạng NIC IBM Lenovo Broadcom NetXtreme I Dual Port GbE Adapter fru# 90Y9373/ 90Y9372/ 90Y9370

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mạng Mellanox MCX354A/ MT25408 Dual port 40G QSFP+ Adapter

Card mạng Mellanox MCX354A/ MT25408 Dual port 40G QSFP+ Adapter

Card mạng Mellanox MCX354A/ MT25408 Dual port 40G QSFP+ Adapter

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mạng HP ETHERNET 331T Quad Port Gigabit PCIe - #649871-001 / 647592-001

Card mạng HP ETHERNET 331T Quad Port Gigabit PCIe - #649871-001 / 647592-001

Card mạng HP ETHERNET 331T Quad Port Gigabit PCIe

P/N: 649871-001 / 647592-001

Giá: 2,446,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc mạng NIC HP Mellanox ConnectX-2 1 Port FC 10GbE # MNPA19-XTR

Cạc mạng NIC HP Mellanox ConnectX-2 1 Port FC 10GbE # MNPA19-XTR

Cạc mạng NIC HP Mellanox ConnectX-2 1 Port FC 10GbE # MNPA19-XTR

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc mạng HP ETHERNET 1GB 4-PORT 331T - #649871-001

Cạc mạng HP ETHERNET 1GB 4-PORT 331T - #649871-001

Cạc mạng HP ETHERNET 1GB 4-PORT 331T - #649871-001

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cisco Quad Port Ethernet 10/100 PCI-X - P/N: 124040-01-1102 / SC402404-25T

Cisco Quad Port Ethernet 10/100 PCI-X - P/N: 124040-01-1102 / SC402404-25T

Cisco Quad Port Ethernet 10/100 PCI-X (4 ports)
Part #: 124040-01-1102 / SC402404-25T

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel PRO/1000 MT Quad Ports/PCI X - P/N: PWLA8494MT

Intel PRO/1000 MT Quad Ports/PCI X - P/N: PWLA8494MT

Intel PRO/1000 MT Quad Ports/PCI X
Part #: PWLA8494MT

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mạng HP Ethernet 1Gb 2-port 361T Adapter 652497-B21 656241-001

Card mạng HP Ethernet 1Gb 2-port 361T Adapter 652497-B21 656241-001

Card mạng HP Ethernet 1Gb 2-port 361T Adapter PCI-e

P/N: 652497-B21 656241-001

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc mạng NIC IBM Lenovo Intel I350-T4 4xGbE BaseT Adapter fru# 00AG522/ 00AG521/ 00AG520

 Cạc mạng NIC IBM Lenovo Intel I350-T4 4xGbE BaseT Adapter fru# 00AG522/ 00AG521/ 00AG520

 Cạc mạng NIC IBM Lenovo Intel I350-T4 4xGbE BaseT Adapter fru# 00AG522/ 00AG521/ 00AG520

Giá: 2,912,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter PCIe - P/N: EXPI9404PT / D47316-004/ EXPI9404PTLBLK

Intel PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter PCIe - P/N: EXPI9404PT / D47316-004/ EXPI9404PTLBLK

Intel PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter PCIe (4 ports)
Part #: EXPI9404PT / D47316-004/ EXPI9404PTLBLK

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel PRO/1000 VT Quad Port Server Adapter/PCI Express - P/N: EXPI9404VT

Intel PRO/1000 VT Quad Port Server Adapter/PCI Express - P/N: EXPI9404VT

Intel PRO/1000 VT Quad Port Server Adapter/PCI Express (4 Ports)
Part #: EXPI9404VT

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mạng HP NC364T PCI Express Quad Port Gigabit Server Adapter - 435508-B21 436431-001 435506-003

Card mạng HP NC364T PCI Express Quad Port Gigabit Server Adapter - 435508-B21 436431-001 435506-003

- Model:  HP NC364T PCI Express x4 Quad Port Gigabit LP Server Adapter

- Serial/Part Number: 435508-B21, 436431-001, NC364T, 435506-003

- Chip xử lý: Intel 82571EB

- Chuẩn khe cắm: PCI Express X4

- Cổng kết nối: 4x RJ45  10/100/1000

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc mạng Intel Ethernet Server Adapter X540-T2 ( 2 PORT 10GB RJ45 )

Cạc mạng Intel Ethernet Server Adapter X540-T2 ( 2 PORT 10GB RJ45 )

Cạc mạng Intel Ethernet Server Adapter X540-T2 ( 2 PORT 10GB RJ45 )

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc mạng NIC IBM Intel i350-T4 1Gb 4 Port RJ45 fru# 03T8760

Cạc mạng NIC IBM Intel i350-T4 1Gb 4 Port RJ45 fru# 03T8760

Cạc mạng NIC IBM Intel i350-T4 1Gb 4 Port RJ45 fru# 03T8760

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc mạng HP 331FLR ETHERNET ADAPTER 1GB 4-PORT - 634025-001 / 629133-001 / 629135-B21

Cạc mạng HP 331FLR ETHERNET ADAPTER 1GB 4-PORT -  634025-001 / 629133-001 / 629135-B21

Cạc mạng HP 331FLR ETHERNET ADAPTER 1GB 4-PORT

P/N: 634025-001 / 629133-001 / 629135-B21

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc mạng HP Ethernet 1Gb 4-Port 366FLR Adapter #684217-B21, 665238-001, 669280-001

Cạc mạng HP Ethernet 1Gb 4-Port 366FLR Adapter #684217-B21, 665238-001, 669280-001

Cạc mạng HP Ethernet 1Gb 4-Port 366FLR Adapter

P/N: 684217-B21, 665238-001, 669280-001

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc mạng Sun Oracle ATLS1QGE 4-Port PCI-E Gigabit Ethernet - P/N: 511-1422-01

Cạc mạng Sun Oracle ATLS1QGE 4-Port PCI-E Gigabit Ethernet - P/N: 511-1422-01

Cạc mạng Sun Oracle ATLS1QGE 4-Port PCI-E Gigabit Ethernet

P/N: 511-1422-01 

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc Quang Intel Ethernet 10GbE X520-DA2 Ethernet 10GbE, PCI-Express-v2-x8, Dual Channel SFP E10G42BTDABLK

Cạc Quang Intel Ethernet 10GbE X520-DA2 Ethernet 10GbE, PCI-Express-v2-x8, Dual Channel SFP E10G42BTDABLK

Intel Ethernet 10GbE X520-DA2 Ethernet 10GbE, PCI-Express-v2-x8, Dual Channel SFP

P/N: E10G42BTDABLK 

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM Intel Ethernet Quad Port Server Adapter I340 T4 for system X - 49Y4240

IBM Intel Ethernet Quad Port Server Adapter I340 T4 for system X - 49Y4240

IBM Intel Ethernet Quad Port Server Adapter I340 T4 for system X

P/N:  49Y4240

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM - Intel PRO/1000 PT Quad-Port Server Adapter - 39Y6136 / 39Y6137 / 39Y6138

IBM - Intel PRO/1000 PT Quad-Port Server Adapter - 39Y6136 / 39Y6137 / 39Y6138

IBM - Intel PRO/1000 PT Quad-Port Server Adapter

P/N:  39Y6136 / 39Y6137 / 39Y6138

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Cạc mạng NIC Dell Intel X520-DA2 10GbE 2 Port FC SFP PN# 0VFVGR/ VFVGR/ 0XYT17/ XYT17

Cạc mạng NIC Dell Intel X520-DA2 10GbE 2 Port FC SFP PN# 0VFVGR/ VFVGR/ 0XYT17/ XYT17

Cạc mạng NIC Dell Intel X520-DA2 10GbE 2 Port FC SFP PN# 0VFVGR/ VFVGR/ 0XYT17/ XYT17

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card mạng Intel Mezzanine Netzwork Controller OCP I357-T4 4x 1GB # I357T4OCPG1P5

Card mạng Intel Mezzanine Netzwork Controller OCP I357-T4 4x 1GB # I357T4OCPG1P5

Card mạng Intel Mezzanine Netzwork Controller OCP I357-T4 4x 1GB

Model#: I357T4OCPG1P5

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Card CNA Intel X520-SR2 10Gb Converged Network Adapter 2 Port RJ45 # E10G42BFSR

Card CNA Intel X520-SR2 10Gb Converged Network Adapter 2 Port RJ45 # E10G42BFSR

Card CNA Intel X520-SR2 10Gb Converged Network Adapter 2 Port RJ45 # E10G42BFSR

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/2 <<12>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ