Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

KVM ATEN CS62UZ-AT (CS62UZ-AT)

KVM ATEN CS62UZ-AT (CS62UZ-AT)

2-port USB; 1 console (USB); w/ Audio switch; built-in cable (1.2m) - CS-62U

Giá: 1,281,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CS64AZ-AA (CS64AZ-AA)

KVM ATEN CS64AZ-AA (CS64AZ-AA)

4-port PS/2; 1 console (PS2) w/ Audio switch; built-in cable (1.2m) - CS-64A

Giá: 1,514,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CS64UZ-AT (CS64UZ-AT)

KVM ATEN CS64UZ-AT (CS64UZ-AT)

4-port USB; 1 console (USB) w/ Audio switch; built-in cable (1.2m) - CS64U

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CS64US (CS64US)

KVM ATEN CS64US (CS64US)

4-port USB; 1 console (USB) w/ Audio switch; built-in cable (0.9m) - CS-64US

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CS62DUZ-AT (CS62DUZ-AT)

KVM ATEN CS62DUZ-AT (CS62DUZ-AT)

2-port USB (DVI port); 1 console (USB + DVI); built-in cable - CS-62DU

Giá: 2,213,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị KVM ATEN CS-1758 (CS1758Q9-AT-E)

Thiết bị KVM ATEN CS-1758 (CS1758Q9-AT-E)

8-port PS/2 & USB w/ Audio Switch - CS-1758 (Cascade 3 levels, max 512 servers w/ Audio) BLACK

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

KVM ATEN CS9134Q9-AT-E (CS9134Q9-AT-E)

KVM ATEN CS9134Q9-AT-E (CS9134Q9-AT-E)

4-port PS/2 - CS-9134 (Cascade 3 levels, control max 64 servers)

Giá: 4,543,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Avocent AutoView 3008 Digital KVM appliance - AV3008

Avocent AutoView 3008 Digital KVM appliance - AV3008

Avocent AutoView 3008 - KVM Switch - CAT5 - 8 Port(s) 

Model: AV3008

Giá: 4,660,000 VNĐ
Bảo hành: 6 tháng

KVM ATEN CS9138Q9-AT-E (CS9138Q9-AT-E)

KVM ATEN CS9138Q9-AT-E (CS9138Q9-AT-E)

8-port PS/2 - CS-9138 (Cascade 3 levels, max 512 servers) (BLACK)

Giá: 6,058,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CS1308-AT-E (CS1308-AT-E)

KVM ATEN CS1308-AT-E (CS1308-AT-E)

8-port PS/2 & USB Combo KVM (Cascade 3 levels, max 64 servers)

Giá: 6,291,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CS88AQ9-AA-E (CS88AQ9-AA-E)

KVM ATEN CS88AQ9-AA-E (CS88AQ9-AA-E)

8-port PS/2 - CS-88A (Cascade 3 levels, max 512 servers, 2-level password) SILVER (1 pcs) & BLACK

Giá: 6,407,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CS1208A-AT-E (CS1208A-AT-E)

KVM ATEN CS1208A-AT-E (CS1208A-AT-E)

8-port PS/2 & USB w/ Daisy Chain - ACS-1208A (Daisy Chain 32 Units, max 256 servers, 2-level Password)

Giá: 7,456,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CS1754Q9-AT-E (CS1754Q9-AT-E)

KVM ATEN CS1754Q9-AT-E (CS1754Q9-AT-E)

4-port PS/2 & USB w/ Audio Switch - CS-1754 (Cascade 3 levels, max 64 servers) BLACK

Giá: 7,456,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CS1758Q9-AT-E (CS1758Q9-AT-E)

KVM ATEN CS1758Q9-AT-E (CS1758Q9-AT-E)

8-port PS/2 & USB w/ Audio Switch - CS-1758 (Cascade 3 levels, max 512 servers w/ Audio) SILVER (1 pcs) & BLACK

Giá: 7,805,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CS1216A-AT-E (CS1216A-AT-E)

KVM ATEN CS1216A-AT-E (CS1216A-AT-E)

16-port PS/2 & USB w/ Daisy Chain - ACS-1216A (32 levels, max 512 servers, 2-level Password)

Giá: 8,621,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CS1316-AT-E (CS1316-AT-E)

KVM ATEN CS1316-AT-E (CS1316-AT-E)

16-port PS/2 & USB Combo KVM (Cascade 3 levels, max 256 servers)

Giá: 8,854,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CL1008M-AT-AE (CL1008M-AT-AE)

KVM ATEN CL1008M-AT-AE (CL1008M-AT-AE)

17" LCD 8-port KVM switch - CL-1008M (Daisy Chain 32 Units, max 256 servers)

Hàng dự án, tồn kho, mới 99%

Giá: 13,980,000 VNĐ
Bảo hành: 6 tháng

KVM ATEN CL1000M-AT-AE (CL1000M-AT-AE)

KVM ATEN CL1000M-AT-AE (CL1000M-AT-AE)

17" LCD Console - CL-1000M (no KVM switch w/ 1 external console output)

Giá: 25,280,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CL1008M-AT-AE (CL1008M-AT-AE)

KVM ATEN CL1008M-AT-AE (CL1008M-AT-AE)

17" LCD 8-port KVM switch - CL-1008M (Daisy Chain 32 Units, max 256 servers)

Giá: 30,290,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CL5208L-AT-AE (CL5208L-AT-AE)

KVM ATEN CL5208L-AT-AE (CL5208L-AT-AE)

15" LCD 8-port KVM switch - CL5208L (Daisy Chain 31 Units, max 504 servers, 1 external console output)

Giá: 31,571,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN KL1100M-AX-AE (KL1100M-AX-AE)

KVM ATEN KL1100M-AX-AE (KL1100M-AX-AE)

17" Dual Rail LCD PS2 - USB Console - KL1100M (1U Dual rail for TFT LCD & Keyboard-Mouse modules)

Giá: 34,367,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CL3000N

KVM ATEN CL3000N

19" Lightweight LCD Drawr w/ Extra Local Console. Multi-platform. 2L-5302UP (1.8m) x 1pc included.

Giá: 34,950,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CL1016M-AT-AE (CL1016M-AT-AE)

KVM ATEN CL1016M-AT-AE (CL1016M-AT-AE)

17" LCD 16-port KVM switch - CL-1016M (Daisy Chain 32 Units, max 512 servers)

Giá: 39,610,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CL5708M-AT-AE (CL5708M-AT-AE)

KVM ATEN CL5708M-AT-AE (CL5708M-AT-AE)

17" LCD 8-port KVM switch - CL5708M (Daisy Chain 32 Units, max 256 servers, 1 external console output, Dual Interface)

Giá: 39,610,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CL5716M-AT-AE (CL5716M-AT-AE)

KVM ATEN CL5716M-AT-AE (CL5716M-AT-AE)

17" LCD 16-port KVM switch - CL5716M (Daisy Chain 32 Units, max 512 servers, 1 external console output, Dual Interface)

Giá: 44,503,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ