Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Bộ nguồn HP 460W Power Supply DL360 DL380 G6 G7 - P/N: 503296-B21 / 511777-001 / 499250-001

Bộ nguồn HP 460W Power Supply DL360 DL380 G6 G7 - P/N: 503296-B21 / 511777-001 / 499250-001

Sử dụng cho:  HP proliant DL180 G6 , DL360 G6/G7 , DL370 G6 , DL380 G6/G7 , DL385 G6/G7 , DL1000 ; ML150 G6 , ML330 G6 , ML350 G6 , ML370 G6 , SL160z G6 , SL165z G6 , …..
Công suất:  460 Watt
Kiểu dạng thiết bị: hot plug

P/N: 503296-B21 / 511777-001 / 499250-001

 

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP 460W HE Hot Plug AC Power Supply Kit #511777-001/ 499249-001/ 499250-201/ HSTNS-PL14

Bộ nguồn HP 460W HE Hot Plug AC Power Supply Kit #511777-001/ 499249-001/ 499250-201/ HSTNS-PL14

Bộ nguồn HP 460W HE Hot Plug AC Power Supply Kit

P/N: 511777-001/ 499249-001/ 499250-201/ HSTNS-PL14

Giá: 1,864,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP 750W Power Supply For HP Proliant DL180 G5/ ML150 G5 - P/N: 449840-002, 486613-001, 451366-B21 , 454353-001, 449838-001

Bộ nguồn HP 750W Power Supply For HP Proliant DL180 G5/ ML150 G5 - P/N: 449840-002, 486613-001, 451366-B21 , 454353-001, 449838-001

Bộ nguồn HP 750W Power Supply For HP Proliant DL180 G5/ ML150 G5

P/N: 449840-002, 486613-001, 451366-B21 , 454353-001, 449838-001

Giá: 1,980,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP 1000W Power Supply Hotswap for HP 350 G5/ 370 G5/ 380 G5 - PN: 379123-001 / 403781-001 / 399771-001 / 399771-B21

Bộ nguồn HP 1000W Power Supply Hotswap for HP 350 G5/ 370 G5/ 380 G5 - PN: 379123-001 / 403781-001 / 399771-001 / 399771-B21

Bộ nguồn HP 1000W Power Supply Hotswap for HP 350 G5/ 370 G5/ 380 G5

Product Name: Redundant Power Supply NEMA 110V ML350 ML370 DL380 G5
Product Type: Redundant Power Supply
Output Power: 1000 W
Input Voltage: 264V AC

PN: 379123-001 / 403781-001 / 399771-001 / 399771-B21

Giá: 2,097,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP Proliant DL160 G8 500 Watt Power Supply - 671797-001/ 622381-101/ DPS-500AB-3 A

Bộ nguồn HP Proliant DL160 G8 500 Watt Power Supply - 671797-001/ 622381-101/ DPS-500AB-3 A

Bộ nguồn HP Proliant DL160 G8 500 Watt Power Supply

P/N: 671797-001/ 622381-101

Model: DPS-500AB-3 A

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 400W POWER SUPPLY FOR HP DL380 G3 / G2 - P/N: 313299-001 / 194989-001

HP - 400W POWER SUPPLY FOR HP DL380 G3 / G2 - P/N: 313299-001 / 194989-001

Sử dụng cho:   HP proliant DL380 G3 / G2
Công suất:  400 Watt
Kiểu dạng thiết bị:  Hot swappable

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 575W POWER SUPPLY FOR HP DL380 G4; DL380 G4p - P/N: 321632-001 / 338022-001 / 406383-001 / 355892-B21

HP - 575W POWER SUPPLY FOR HP DL380 G4; DL380 G4p - P/N: 321632-001 / 338022-001 / 406383-001 / 355892-B21

PART NUMBER : 321632-001 / 338022-001 / 406383-001 / 355892-B21
MANUFACTURER : HP
WATTAGE : 575 WATT
TYPE : REDUNDANT
COMPATIBILITY: FOR PROLIANT DL380 DL385 G4

Giá: 2,446,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP 700 WATT HOT-PLUG POWER SUPPLY FOR PROLIANT ML370 G4 # 344747-501 / 406867-501/ 367242-501 / DPS-700CB A

Bộ nguồn HP 700 WATT HOT-PLUG POWER SUPPLY FOR PROLIANT ML370 G4 # 344747-501 / 406867-501/ 367242-501 / DPS-700CB A

Bộ nguồn HP 700 WATT HOT-PLUG POWER SUPPLY FOR PROLIANT ML370 G4

P/N: # 344747-501 / 406867-501/ 367242-501 / DPS-700CB A

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP- 460W POWER SUPPLY FOR HP DL360 G4; DL360 G4P - P/N: 361392-001 / 325718-001

HP- 460W POWER SUPPLY FOR HP DL360 G4; DL360 G4P - P/N: 361392-001 / 325718-001

Sử dụng cho:   HP proliant DL360 G4 / G4p
Công suất:  460 Watt
Kiểu dạng thiết bị:  Hot swappable

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 700W POWER SUPPLY for HP DL360 G5 - P/N: 393527-001, 411076-001, 412211-001, 399542-B21

HP - 700W POWER SUPPLY for HP DL360 G5 - P/N: 393527-001, 411076-001, 412211-001, 399542-B21

Sử dụng cho:   HP Proliant  DL360 G5
Công suất:  700 Watt
Kiểu dạng thiết bị:  hot plug

Giá: 2,563,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP Proliant ML110 G5 365W P/N: 445067-001 / 457884-001

Bộ nguồn HP Proliant ML110 G5 365W P/N: 445067-001 / 457884-001

Sử dụng cho:   HP proliant ML110 G5
Công suất:  365 Watt
Kiểu dạng thiết bị:  non hot plug

P/N: 445067-001 / 457884-001

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 325W POWER SUPPLY FOR HP DL360 G3 - P/N: 305447-001; 280127-001

 HP - 325W POWER SUPPLY FOR HP DL360 G3 - P/N: 305447-001; 280127-001

Sử dụng cho:    HP proliant DL360 G3
Công suất:  325 Watt
Kiểu dạng thiết bị:  Hot swappable

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP 900w Power Supply Hotswap for DL20/60/120/160/180 G9 # 830219-001/ 775593-201/ 775595-B21/ 775592-001

Bộ nguồn HP 900w Power Supply Hotswap for DL20/60/120/160/180 G9 # 830219-001/ 775593-201/ 775595-B21/ 775592-001

Bộ nguồn HP 900w Power Supply Hotswap for DL20/60/120/160/180 G9

Part# 830219-001/ 775593-201/ 775595-B21/ 775592-001

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HPE 350Watt Non Hot Plug Power Supply For Proliant Ml30 Gen9/ Gen10 # DPS-350AB-20 B / 816337-001 / 821243-001 / 815108-501 / 821244-001 / S15-350P1A

Bộ nguồn HPE 350Watt Non Hot Plug Power Supply For Proliant Ml30 Gen9/ Gen10 # DPS-350AB-20 B / 816337-001 / 821243-001 / 815108-501 / 821244-001 / S15-350P1A

Bộ nguồn HPE 350Watt Non Hot Plug Power Supply For Proliant Ml30 Gen9/ Gen10

Part#: DPS-350AB-20 B / 816337-001 / 821243-001 / 815108-501 / 821244-001 / S15-350P1A

Giá: 2,796,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP ProLiant DL320E G8 350W Power Supply # 671326-001 / 686679-001

Bộ nguồn HP ProLiant DL320E G8 350W Power Supply # 671326-001 / 686679-001

Bộ nguồn HP ProLiant DL320E G8 350W Power Supply

P/N: 671326-001 / 686679-001

Giá: 2,912,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 800 WATT REDUNDANT POWER SUPPLY FOR PROLIANT DL580 G2 - P/N: 192147-001 / 192201-001 / 278535-001 / 278535-B21

HP - 800 WATT REDUNDANT POWER SUPPLY FOR PROLIANT DL580 G2 - P/N: 192147-001 / 192201-001 / 278535-001 / 278535-B21

PART NUMBER : 192147-001 / 192201-001 / 278535-001 / 278535-B21
MANUFACTURER : HP
WATTAGE : 800 WATT
TYPE : REDUNDANT
COMPATIBILITY: FOR PROLIANT DL580 G2

Giá: 2,935,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP 300 WATT NON HOT PLUG POWER SUPPLY FOR PROLIANT ML10 G9 # 835486-001/ 731545-001/ 842936-001/ 833966-001

Bộ nguồn HP 300 WATT NON HOT PLUG POWER SUPPLY FOR PROLIANT ML10 G9 # 835486-001/ 731545-001/ 842936-001/ 833966-001

Bộ nguồn HP 300 WATT NON HOT PLUG POWER SUPPLY FOR PROLIANT ML10 G9

P/N: 835486-001/ 731545-001/ 842936-001/ 833966-001

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP 500W Power Supply For HP Proliant DL360 G10 / DL380 G10 / ML350 G10 - P/N: 865398-001/ 865399-201/ 866729-001/ 865408-B21/ 723595-101/ 754377-001

Bộ nguồn HP 500W Power Supply For HP Proliant DL360 G10 / DL380 G10 / ML350 G10 - P/N: 865398-001/ 865399-201/ 866729-001/ 865408-B21/ 723595-101/ 754377-001

Bộ nguồn HP 500W Power Supply For HP Proliant DL360 G10 / DL380 G10 / ML350 G10

P/N: 865398-001/ 865399-201/ 866729-001/ 865408-B21/ 723595-101/ 754377-001

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP ML310E Gen8 350W Power Supply, HP # 671310-001/ 686761-001

Bộ nguồn HP ML310E Gen8 350W Power Supply, HP # 671310-001/ 686761-001

Bộ nguồn HP ML310E Gen8 350W Power Supply

HP Part # 671310-001/ 686761-001

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP POWER SUPPLY 500W HOT PLUG FOR HP PROLIANT DL360 G9 / DL380 G9 / ML350 G9 - P/N: 720478-B21 723595-101 723594-001 754377-001

Bộ nguồn HP POWER SUPPLY 500W HOT PLUG FOR HP PROLIANT DL360 G9 / DL380 G9 / ML350 G9 - P/N: 720478-B21 723595-101 723594-001 754377-001

Bộ nguồn HP POWER SUPPLY 500W HOT PLUG FOR HP PROLIANT DL360 G9 / DL380 G9 / ML350 G9

P/N: 720478-B21 723595-101 723594-001 754377-001

Giá: 3,029,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 300W POWER SUPPLY HP ML310 - P/N: 216108-001 / 292480-001 / 302199-001

HP - 300W POWER SUPPLY HP ML310 - P/N: 216108-001 / 292480-001 / 302199-001

Sử dụng cho:   HP proliant ML310
Công suất:  300 Watt
Kiểu dạng thiết bị:  non swappable

Giá: 3,145,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 1300 WATT Redundant Power Supply for Proliant DL585 G2 ,DL580 G3, G4, ML5, DL585 G6 - P/N: 337867-001 / 364360-001 / 337867-501 / 406421-001 / 348114-001 / 348114-B21

HP - 1300 WATT Redundant Power Supply for Proliant DL585 G2 ,DL580 G3, G4, ML5, DL585 G6 - P/N: 337867-001 / 364360-001 / 337867-501 / 406421-001 / 348114-001 / 348114-B21

Sử dụng cho:   HP Proliant  DL580 G3
Công suất:  900 - 1300 Watt (910 watts/120 volts, 1300 watts/240 volts)
Kiểu dạng thiết bị:  Hot swappable

 

Giá: 3,145,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP DL320 G3 350W Power Supply - 378630-001 DPS-350QB2A

Bộ nguồn HP DL320 G3 350W Power Supply - 378630-001 DPS-350QB2A

Bộ nguồn HP DL320 G3 350W Power Supply Non Hot-plus

P/N: 378630-001 DPS-350QB2A

Giá: 3,215,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP proliant ML110 G4 370W POWER SUPPLY - 416121-001 / 419029-001

Bộ nguồn HP proliant ML110 G4 370W POWER SUPPLY - 416121-001 / 419029-001

Bộ nguồn HP proliant ML110 G4 370W POWER SUPPLYNon Hotswap

P/N: 416121-001 / 419029-001

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 600W POWER SUPPLY FOR HP ML530/570 G2 - P/N: 231782-001 / 230822-001 / 236845-001 / 236845-011 / 236845-021 / 236845-031 / 236845-291

HP - 600W POWER SUPPLY FOR HP ML530/570 G2 - P/N: 231782-001 / 230822-001 / 236845-001 / 236845-011 / 236845-021 / 236845-031 / 236845-291

Sử dụng cho:   HP proliant ML530 G2
Công suất:  600 Watt
Kiểu dạng thiết bị:  Hot swappable

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HPE ML30 Gen10 350W Gold ATX FIO Power Supply Kit HPN: P21652-B21/ P22004-001 / P21654-101

Bộ nguồn HPE ML30 Gen10 350W Gold ATX FIO Power Supply Kit HPN: P21652-B21/ P22004-001 / P21654-101

Bộ nguồn HPE ML30 Gen10 350W Gold ATX FIO Power Supply Kit

HPN: P21652-B21/ P22004-001 / P21654-101

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 700W POWER SUPPLY for HP ML370 G4 - P/N: 347883-001 / 406867-001 / 356544-001

HP - 700W POWER SUPPLY for HP ML370 G4 - P/N: 347883-001 / 406867-001 / 356544-001

Compatible part : 347883-001 356544-001 356544-011 356544-021 356544-031 356544-291 356544-B21 367242-001 360623-B21 406867-001
Sử dụng cho: HP proliant ML370 G4
Công suất: 700 Watt
Kiểu dạng thiết bị: Hot swappable

Giá: 3,308,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 500W POWER SUPPLY FOR HP ML350 G3 - P/N: 292237-001 / 264166-001

HP - 500W POWER SUPPLY FOR HP ML350 G3 - P/N: 292237-001 / 264166-001

Sử dụng cho:   HP proliant ML350 G3
Công suất:  500 Watt
Kiểu dạng thiết bị:  Hot swappable

Giá: 3,308,600 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP ML310 G5 410W Power Supply - P/N: 460422-001 / 434200-002 / 459902-B21

Bộ nguồn HP ML310 G5 410W Power Supply - P/N: 460422-001 / 434200-002 / 459902-B21

Bộ nguồn HP ML310 G5 410W Power Supply

P/N: 460422-001 / 434200-002 / 459902-B21

Model: DPS-410DB C

Giá: 3,378,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP 330W Power Supply ML330 G3 300W non hot-plug - P/N: 324714-001 / 314690-001 / PS-5032-2V3

HP 330W Power Supply ML330 G3 300W non hot-plug - P/N: 324714-001 / 314690-001 / PS-5032-2V3

Sử dụng cho:   HP proliant ML330 G3
Công suất:  300 Watt
Kiểu dạng thiết bị:  non swappable

Giá: 3,401,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn Server HPE PROLIANT ML150 G9/ DL60 G9 / DL80 G9 / DL120 G9 / DL160 G9 / DL180 G9 #730941-B21/ 766879-001/ 748949-001/ 765423-201

Bộ nguồn Server HPE PROLIANT ML150 G9/ DL60 G9 / DL80 G9 / DL120 G9 / DL160 G9 / DL180 G9 #730941-B21/ 766879-001/ 748949-001/ 765423-201

Bộ nguồn Server HPE PROLIANT ML150 G9/ DL60 G9 / DL80 G9 / DL120 G9 / DL160 G9 / DL180 G9

P/N: 730941-B21/ 766879-001/ 748949-001/ 765423-201

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP ML150 G3 650W Power Supply - 407730-001 402075-001

Bộ nguồn HP ML150 G3 650W Power Supply - 407730-001 402075-001

Bộ nguồn HP ML150 G3 650W Power Supply 

P/N: 407730-001 402075-001

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP 800W Power Supply For HP Proliant DL360 G10 / DL380 G10 / ML350 G10 - P/N: 865438-B21 / 866793-001 / 865436-101 / 865435-001 / DPS-800AB-35

Bộ nguồn HP 800W Power Supply For HP Proliant DL360 G10 / DL380 G10 / ML350 G10 - P/N: 865438-B21 / 866793-001 / 865436-101 / 865435-001 / DPS-800AB-35

Bộ nguồn HP 800W Power Supply For HP Proliant DL360 G10 / DL380 G10 / ML350 G10

P/N: 865438-B21 / 866793-001 / 865436-101 / 865435-001 / DPS-800AB-35

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP DL20 G9 Gen9 290w Power Supply None Hot sp# 823805-001/ 818046-501

Bộ nguồn HP DL20 G9 Gen9 290w Power Supply None Hot sp# 823805-001/ 818046-501

Bộ nguồn HP DL20 G9 Gen9 290w Power Supply None Hot sp# 823805-001/ 818046-501

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP Proliant 1200W Power supply hotswap - 437572-B21 441830-001 438202-001

Bộ nguồn HP Proliant 1200W Power supply hotswap - 437572-B21 441830-001 438202-001

HP Proliant 1200W Power supply hotswap

P/N: 437572-B21 / 441830-001 / 438202-001

Sử dụng cho: HP proliantDL180 G5 , DL185 G5 , DL580 G5 , DL785 G5 , DL160 G6 Bladesystem C-class Infrastructure

Giá: 3,495,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP XW9400 / Xw9300 800W Power supply 408946-001 408947-001 405351-003 TDPS-825 AB

Bộ nguồn HP XW9400 / Xw9300 800W Power supply 408946-001 408947-001 405351-003 TDPS-825 AB

Bộ nguồn HP XW9400 / Xw9300 800W Power supply

P/N: 408946-001 / 408947-001 / 405351-003 / TDPS-825 AB

Giá: 3,518,300 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP Proliant ML530 / ML370 G1 450W - 128286-001 144579-001 144596-001 157793-001 ESP108 DPS-450CB-1

Bộ nguồn HP Proliant ML530 / ML370 G1 450W - 128286-001 144579-001 144596-001 157793-001 ESP108 DPS-450CB-1

Bộ nguồn HP Proliant ML530 / ML370 G1 450W Power Supply

P/N: 128286-001 144579-001 144596-001 157793-001 ESP108 DPS-450CB-1

Giá: 3,518,300 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP ML350 G4 725w Power Supply - 358352-001 365063-001 345875-001 406411-001 358352-B21 PS-3701-1

Bộ nguồn HP ML350 G4 725w Power Supply - 358352-001 365063-001 345875-001 406411-001 358352-B21 PS-3701-1

Bộ nguồn HP ML350 G4 725w Power Supply

P/N: 358352-001 365063-001 345875-001 406411-001 358352-B21 PS-3701-1

Sử dụng cho: HP Proliant ML350 G4/ ML350 G4P

Giá: 3,611,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 500W POWER SUPPLY HP ML370 G2 / G3 - P/N: 230993-001 / 225075-001 / 216068-001 / 216068-002 / 230993-B21

HP - 500W POWER SUPPLY HP ML370 G2 / G3 - P/N: 230993-001 / 225075-001 / 216068-001 / 216068-002 / 230993-B21

Assembly part / Spare part number:  225075-001 225075-011 225075-021 225075-031 225075-291 230993-001 216068-001  216068-002 230993-B21
Sử dụng cho:   HP proliant ML370 G3 G2
Công suất:  500 Watt
Kiểu dạng thiết bị:  Hot swappable

Giá: 3,704,700 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP ML110 G6 Power Supply 300W - P/N: 576931-001

Bộ nguồn HP ML110 G6 Power Supply 300W - P/N: 576931-001

Bộ nguồn HP ML110 G6 Power Supply 300W

P/N: 576931-001

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 450W POWER SUPPLY FOR HP DL320 G4 - P/N: 394982-001 / PS-7451-2C-ROHS

HP - 450W POWER SUPPLY FOR HP DL320 G4 - P/N: 394982-001 / PS-7451-2C-ROHS

Sử dụng cho:   HP proliant DL320 G4
Công suất:  450 Watt
Kiểu dạng thiết bị:  Non Hot swappable

Giá: 3,844,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 725W power supply for ML350 G4 / G4P - P/N: 345875-001 / 344747-001 / 384168-001 / 406867-001 / 390394-001 / 382175-001 / 406413-001 / 384168-B21 / PS-3701-1C

HP - 725W power supply for ML350 G4 / G4P - P/N: 345875-001 / 344747-001 / 384168-001 / 406867-001 / 390394-001 / 382175-001 / 406413-001 / 384168-B21 / PS-3701-1C

Sử dụng cho:   HP proliant ML350 G4p
Công suất:  725 Watt
Kiểu dạng thiết bị:  Hot swappable

Giá: 3,844,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP XW8200 - 600W Power supply - 413370-001 345526-003 325643-001 345643-001

Bộ nguồn HP XW8200 - 600W Power supply - 413370-001 345526-003 325643-001 345643-001

Bộ nguồn HP XW8200 - 600W Power supply

P/N: 413370-001 / 345526-003 / 325643-001 / 345643-001

Giá: 3,961,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 750W Proliant DL180 G5 Power supply P/N: 451366-B21 / 454353-001

HP - 750W Proliant DL180 G5 Power supply P/N: 451366-B21 / 454353-001

Sử dụng cho   HP proliantDL180 G5 , DL185 G5
Công suất  750 Watt
Kiểu dạng thiết bị  hot plug

Giá: 4,077,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP Proliant 8000 / 8500 / ML750 G2 / DL760 G2 1150w Power Supply - 122235-001 303964-001 401231-001 401231-291 401231-B31

Bộ nguồn HP Proliant 8000 / 8500 / ML750 G2 / DL760 G2 1150w Power Supply - 122235-001 303964-001 401231-001 401231-291 401231-B31

Bộ nguồn HP Proliant 8000 / 8500 / ML750 G2 / DL760 G2 1150w  Power Supply

P/N: 122235-001 303964-001 401231-001 401231-291 401231-B31

Công suất: 500 watts/120 volts, 1150 watts/240 volts

Giá: 4,170,700 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

HP - 600W POWER SUPPLY HP ML150 G2 - P/N: 372986-001 / 372783-001 / 370641-001

HP - 600W POWER SUPPLY HP ML150 G2 - P/N: 372986-001 / 372783-001 / 370641-001

Sử dụng cho:   HP proliant ML150 G2
Công suất:  600 Watt
Kiểu dạng thiết bị:  Non Hot swappable

Giá: 4,287,200 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP Proliant DL380 G6 G7 - 750W Power supply - P/N: 512327-B21 / 511778-001 / 506821-001 / 506822-001

Bộ nguồn HP Proliant DL380 G6 G7 - 750W Power supply - P/N: 512327-B21 / 511778-001 / 506821-001 / 506822-001

Sử dụng cho:  HP proliant DL180 G6 , DL360 G6/G7 , DL370 G6 , DL380 G6/G7 , DL385 G6/G7 , DL1000 ; ML150 G6 , ML330 G6 , ML350 G6 , ML370 G6 , SL160z G6 , SL165z G6 , …..
Công suất:  750 Watt
Kiểu dạng thiết bị:  hot plug

P/N:  512327-B21 / 511778-001 / 506821-001 / 506822-001

 

Giá: 4,403,700 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ nguồn HP Proliant ML350 G2 350W Power Supply - 237046-001 249687-001 243406-001 PS-5351-1 ESP122

Bộ nguồn HP Proliant ML350 G2 350W Power Supply - 237046-001 249687-001 243406-001 PS-5351-1 ESP122

Bộ nguồn HP Proliant ML350 G2 350W Power Supply

P/N: 237046-001 249687-001 243406-001 PS-5351-1 ESP122

Giá: 4,729,900 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/2 <<12>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ