Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Bo mạch máy chủ Intel S3420GP Server Motherboard 4 Slot With Shield E80883-106

Bo mạch máy chủ Intel S3420GP Server Motherboard 4 Slot With Shield E80883-106

Bo mạch máy chủ Intel S3420GP Server Motherboard 4 Slot With Shield E80883-106

Giá: 2,330,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch máy chủ Supermicro X8DTL-3 / MBD-X8DTL-3 -O

Bo mạch máy chủ Supermicro X8DTL-3 / MBD-X8DTL-3 -O

Bo mạch máy chủ Supermicro X8DTL-3 / MBD-X8DTL-3 -O

Giá: 3,262,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL380 G3 -P/N: 289554-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL380 G3 -P/N: 289554-001

Sử dụng cho:  HP Proliant DL380 G3
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 400MHZ , LGA 604
P/N: 289554-001

Giá: 3,378,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML370 G3 - P/N: 316864-001 / 290559-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML370 G3 - P/N: 316864-001 / 290559-001

Sử dụng cho  HP Proliant ML370 G3
Kiểu dạng thiết bị I/O mainboard - FSB 533MHZ , LGA 604
P/N: 316864-001 / 290559-001

Giá: 3,611,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL380 G3 - P/N: 314670-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL380 G3 - P/N: 314670-001

Sử dụng cho:   HP Proliant DL380 G3
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard - FSB 533MHZ , LGA 604
P/N: 314670-001

Giá: 3,844,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML330 G3 - P/N: 324709-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML330 G3 - P/N: 324709-001

Sử dụng cho:   HP Proliant ML330 G3
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard - FSB 533MHZ , LGA 604
P/N: 324709-001

Giá: 3,961,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM - System X240, Netfinity 5600 processor board - P/N: 61H2915 / 61H2918

IBM - System X240, Netfinity 5600 processor board - P/N: 61H2915 / 61H2918

Sử dụng cho: IBM Xseries 240, X240 , Netfinity 5600
Kiểu dạng thiết bị: Processor board
P/N: 61H2915 / 61H2918

Giá: 4,077,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL380 G4 - P/N: 404715-001 / 411028-001 / 012863-501

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL380 G4 - P/N: 404715-001 / 411028-001 / 012863-501

Sử dụng cho:  HP Proliant DL380 G4
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard - LGA 604 ; FSB 800MHZ ; support xeon dual core
P/N: 404715-001 / 411028-001 / 012863-501

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL360 G4 - P/N: 361384-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL360 G4 - P/N: 361384-001

Sử dụng cho:  HP Proliant DL360 G4
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 800MHZ, LGA 604
P/N: 361384-001

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch máy chủ SUPERMICRO MBD-X9SCL-O LGA 1155 Intel C202 Motherboard - X9SCL

Bo mạch máy chủ SUPERMICRO MBD-X9SCL-O LGA 1155 Intel C202 Motherboard - X9SCL

Bo mạch máy chủ SUPERMICRO MBD-X9SCL-O LGA 1155 Intel C202 Motherboard

Model: X9SCL

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL320 G3 - P/N: 378623-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL320 G3 - P/N: 378623-001

Sử dụng cho: HP Proliant DL320 G3
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard - FSB 800MHZ , LGA 775
P/N: 378623-001

Giá: 4,427,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM X236 System Mainboard - P/N: 13N0879 / 32R1953 / 39R7519

IBM X236 System Mainboard - P/N: 13N0879 / 32R1953 / 39R7519

Manufacturer :  Ibm
Part Number :  13N0879
Product   Description :  IBM 39R7519 xSeriesx236 System Board 13N0879

Giá: 4,427,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL360 G3 - P/N: 305439-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL360 G3 - P/N: 305439-001

Sử dụng cho: HP Proliant DL360 G3
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 533MHZ , LGA 604
P/N: 305439-001

Giá: 4,427,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard DELL PowerEdge 1850 - P/N: D8266 / 0D8266 / RC130 / HJ859 / HH698

Mainboard DELL PowerEdge 1850 - P/N: D8266 / 0D8266 / RC130 / HJ859 / HH698

Manufacturer: Dell
Part #:  D8266 / 0D8266 / RC130 / HJ859 / HH698
Description: Dell Power Edge 1850
Type System Board: Dual socket mPGA604 for Intel Xeon processors

Giá: 4,427,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard DELL PowerEdge 2850 / 2800 (800MHZ FSB SYSTEM BOARD) - P/N: 0T7916 / T7916 / NJ023

Mainboard DELL PowerEdge 2850 / 2800 (800MHZ FSB SYSTEM BOARD) - P/N: 0T7916 / T7916 / NJ023

Manufacturer: Dell
Part #:  0T7916 / T7916 / NJ023
Description: Dell Power Edge 2850 / 2800

Giá: 4,427,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch Máy chủ Dell Motherboard for PowerEdge R210 II - 09T7VV

Bo mạch Máy chủ Dell Motherboard for PowerEdge R210 II - 09T7VV

Bo mạch Máy chủ Dell Motherboard for PowerEdge R210 II

P/N: 09T7VV / 9T7VV

Giá: 4,660,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM System X336 Mainboard - P/N: 25R9195

IBM System X336 Mainboard - P/N: 25R9195

Manufacturer :  Ibm
Part Number :  25R9195
Product   Description:  IBM 25R9195 xSeriesx336 System Board 25R9195

Giá: 4,776,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM - System X206 Mainboard - P/N: 13M8299 / 23K4445 / 13M8135

IBM - System X206 Mainboard - P/N: 13M8299 / 23K4445 / 13M8135

Sử dụng cho: IBM Xseries 206
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 800MHZ , LGA 478
IBM X206 Mainboard: 13M8299 23K4445 13M8135

Giá: 4,893,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML350 G3 - P/N: 322318-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML350 G3 - P/N: 322318-001

Sử dụng cho  HP Proliant ML350 G3
Kiểu dạng thiết bị I/O mainboard - FSB 533MHZ , LGA 604
P/N: 322318-001

Giá: 4,893,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard DELL PowerEdge 1750 - P/N: 0J3014 / J3014 / K2306 / 0K2306

Mainboard DELL PowerEdge 1750 - P/N: 0J3014 / J3014 / K2306 / 0K2306

Manufacturer: Dell
Part #:  J3014 / K2306
Description: Dell Power Edge 1750
Type System Board: Dual socket mPGA604 for Intel Xeon processors

Giá: 4,893,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard DELL PowerEdge 2650 - P/N: D5995 / 0D5995 / CN-0D599

Mainboard DELL PowerEdge 2650 - P/N: D5995 / 0D5995 / CN-0D599

Manufacturer: Dell
Part #:  D5995 / 0D5995 / CN-0D599
Description: Dell Power Edge 2650
Type System Board: Dual socket mPGA603 for Intel Xeon processors

Giá: 4,893,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ HP Proliant ML110 G6 Mainboard, HP Proliant ML310 G6 Mainboard - 573944-001, 576924-001

Bo mạch chủ HP Proliant ML110 G6 Mainboard, HP Proliant ML310 G6 Mainboard - 573944-001, 576924-001

Bo mạch chủ HP Proliant ML110 G6 Mainboard, HP Proliant ML310 G6 Mainboard

P/N: 573944-001, 576924-001

Giá: 4,893,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL320 G4 - P/N: 415626-001 / 413600-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL320 G4 - P/N: 415626-001 / 413600-001

Sử dụng cho: HP Proliant DL320 G4
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard - FSB 800MHZ , LGA 775
P/N: 415626-001 / 413600-001

Giá: 5,009,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML530 G2 - P/N: 233959-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML530 G2 - P/N: 233959-001

Sử dụng cho:  HP Proliant ML530 G2
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 400MHZ , LGA 603
P/N: 233959-001

Giá: 5,009,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML350 G3 - P/N: 292234-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML350 G3 - P/N: 292234-001

Sử dụng cho:  HP Proliant ML350 G3
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 400MHZ , LGA 604

Giá: 5,009,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML570 G2 - P/N: 233958-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML570 G2 - P/N: 233958-001

Sử dụng cho   HP Proliant ML570 G2 , ML570R02
Kiểu dạng thiết bị  I/O mainboard - FSB 400MHZ , Quad xeon LGA 603
P/N: 233958-001

Giá: 5,009,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ HP System Boards for ML110 G5 - 457883-001 / 445072-001

Bo mạch chủ HP System Boards for ML110 G5 - 457883-001 / 445072-001

HP System Boards for ML110G5

P/N: 457883-001 / 445072-001

Giá: 5,126,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM - System X240, Netfinity 5600 Mainboard - P/N: 09N7539 / 61H3396

IBM - System X240, Netfinity 5600 Mainboard - P/N: 09N7539 / 61H3396

Sử dụng cho: IBM Xseries 240, X240 , Netfinity 5600
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard - FSB 133MHZ
P/N: 09N7539 / 61H3396

Giá: 5,242,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM - System X235 Mainboard - bus 533MHZ - P/N: 23K4458 / 71P8037 / 88P9753

IBM - System X235 Mainboard - bus 533MHZ - P/N: 23K4458 / 71P8037 / 88P9753

 IBM X235 Mainboard - FSB 533Mhz #:  23K4458 71P8037 88P9753.
Sử dụng cho: IBM Xseries 235.
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 533MHZ

Giá: 5,242,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM - System X235 Mainboard - bus 400MHZ - P/N: 23K4457 / 74P4971 / 02R2384

IBM - System X235 Mainboard - bus 400MHZ - P/N: 23K4457 / 74P4971 / 02R2384

Sử dụng cho: IBM Xseries 235
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 400MHZ ; LGA 603
P/N: 23K4457 / 74P4971 / 02R2384

Giá: 5,242,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM X206M Mainboard - P/N: 39R81760 / 39M4477 / 42C1453 / 39Y8571 / 44R5488

IBM X206M Mainboard - P/N: 39R81760 / 39M4477 / 42C1453 / 39Y8571 / 44R5488

IBM X206M Mainboard: 39R81760 39M4477 42C1453 39Y8571 44R5488
Sử dụng cho: IBM Xseries 206m
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 800MHZ , LGA 775

Giá: 5,359,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard DELL PowerEdge 840 - P/N: HY955 / XM091 / 0XM091 / RH822

Mainboard DELL PowerEdge 840 - P/N: HY955 / XM091 / 0XM091 / RH822

Sử dụng cho: Dell PE 840
Kiểu dạng thiết bị I/O mainboard FSB 800Mhz 1066Mhz ; LGA 775
P/N: HY955 / XM091 / RH822

Giá: 5,359,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Motherboard Dell PowerEdge 1800 - P/N: 0X7500 / X7500

Motherboard Dell PowerEdge 1800 - P/N: 0X7500 / X7500

Manufacturer: Dell
Part #:  0X7500 / X7500
Description: Dell Power Edge 1800

Giá: 5,359,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ mainboard HP ML310 G5p SP# 518761-001/ 450120-002

Bo mạch chủ mainboard HP ML310 G5p SP# 518761-001/ 450120-002

Bo mạch chủ mainboard HP ML310 G5p SP# 518761-001/ 450120-002

Giá: 5,359,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ mainboard HP ML310 G5 DL320 G5p SP# 454510-001/ 450120-001

Bo mạch chủ mainboard HP ML310 G5 DL320 G5p SP# 454510-001/ 450120-001

Bo mạch chủ mainboard HP ML310 G5 DL320 G5p SP# 454510-001/ 450120-001

Giá: 5,359,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM - System X225 Mainboard - P/N: 13N2098 / 43W9207 / 13N1377 / 26K5065

IBM - System X225 Mainboard - P/N: 13N2098 / 43W9207 / 13N1377 / 26K5065

 IBM X225 Mainboard #: 13N2098 43W9207 13N1377 26K5065.
Sử dụng cho: IBM Xseries 225.
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 400/533MHZ

Giá: 5,475,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL380 G5 - P/N: 436526-001 / 013096-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL380 G5 - P/N: 436526-001 / 013096-001

Sử dụng cho  HP Proliant DL380 G5
Kiểu dạng thiết bị I/O mainboard - FSB 1066/1333MHZ
P/N: 436526-001 / 013096-001

Giá: 5,592,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL360 G5 - P/N: 412199-001 / 399554-001 / 436066-001 / 435949-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL360 G5 - P/N: 412199-001 / 399554-001 / 436066-001 / 435949-001

Sử dụng cho:  HP Proliant DL360 G5
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard - FSB 667 / 1066 / 1333MHZ ; LGA771
P/N: 412199-001 / 399554-001 / 436066-001 / 435949-001

Giá: 5,592,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL140 G3 - P/N: 436603-001 / 440633-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL140 G3 - P/N: 436603-001 / 440633-001

Sử dụng cho   DL140 G3
Kiểu dạng thiết bị  I/O mainboard - LGA 771 ; FSB 1333 MHZ
P/N: 436603-001 / 440633-001

Giá: 5,592,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML350 G4P - P/N: 409682-001 / 384162-501 / 390546-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant ML350 G4P - P/N: 409682-001 / 384162-501 / 390546-001

Sử dụng cho   HP Proliant ML350 G4P
Kiểu dạng thiết bị  I/O mainboard - LGA 604 ; FSB 800 MHZ
P/N: 409682-001 / 384162-501 / 390546-001

Giá: 5,592,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM - System X346 Mainboard - P/N: 26K4766 / 32R1956 / 32R1961

IBM - System X346 Mainboard - P/N: 26K4766 / 32R1956 / 32R1961

Sử dụng cho: IBM Xseries 346
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard ; FSB 800Mhz ; LGA 604
P/N: 26K4766 / 32R1956 / 32R1961

Giá: 5,592,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ IBM System x3550 M3/ x3650 M3 MOTHERBOARD - 69Y4438 / 69Y4508 / 00D3284 / 59Y3793/ 69Y5082 / 81Y6625

Bo mạch chủ IBM System x3550 M3/ x3650 M3 MOTHERBOARD - 69Y4438 / 69Y4508 / 00D3284 / 59Y3793/ 69Y5082 / 81Y6625

IBM System x3550 M3 x3650 M3 MOTHERBOARD

P/N: 69Y4438 / 69Y4508 / 00D3284 / 59Y3793/ 69Y5082 / 81Y6625

Giá: 5,592,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ mainboard HP DL365 G5 SP# 451093-001/ 453250-001

Bo mạch chủ mainboard HP DL365 G5 SP# 451093-001/ 453250-001

Bo mạch chủ mainboard HP DL365 G5 SP# 451093-001/ 453250-001

Giá: 5,592,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

IBM - System X360 Mainboard - P/N: 06P5568 / 73P6907 / 73P6826 / 73P7194 / 73P6906

IBM - System X360 Mainboard - P/N: 06P5568 / 73P6907 / 73P6826 / 73P7194 / 73P6906

IBM X360 Mainboard: 06P5568 73P6907 73P6826 73P7194 73P6906
Sử dụng cho: IBM Xseries 360
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard , FSB 400Mhz ; Quad LGA 603

Giá: 5,708,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL360 G4P - P/N: 383699-001 / 409741-001 / 409488-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL360 G4P - P/N: 383699-001 / 409741-001 / 409488-001

Sử dụng cho:  HP Proliant DL360 G4P
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 800MHZ, LGA 604
P/N: 383699-001 / 409741-001 / 409488-001

Giá: 5,825,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch máy chủ IBM SYSTEM X3650 M2/X3550 M2 Mainboard - P/N: 69Y4507/ 43V7072/ 81Y6624

Bo mạch máy chủ IBM SYSTEM X3650 M2/X3550 M2 Mainboard - P/N: 69Y4507/ 43V7072/ 81Y6624

PRODUCT TYPE : SERVER BOARD.
PART NUMBER : 69Y4507/ 43V7072/ 81Y6624
MANUFACTURER : IBM
DESCRIPTION : IBM - SYSTEM BOARD FOR SYSTEM X3550 M2/X3650 M2 SERVER.

Giá: 5,825,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL580 G3 - P/N: 376468-001 / 012092-001

Bo mạch chủ Mainboard HP Proliant DL580 G3 - P/N: 376468-001 / 012092-001

Sử dụng cho:  HP Proliant DL580 G3 , DL580R03
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard - FSB 667MHZ , LGA 604
P/N: 376468-001 / 012092-001

Giá: 5,825,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard DELL PowerEdge R410 - P/N: 1V648 / N051F

Mainboard DELL PowerEdge R410 - P/N: 1V648 /  N051F

Manufacturer: Dell
Part #:  1V648 /  N051F
Description: Dell Power Edge R410
Type System Board/Motherboard: 2 x CPU Socket 1366

Giá: 5,825,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/5 <<12345>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ