Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Intel® Xeon® Processor X5272 (6M Cache, 3.40 GHz, 1600 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor X5272 (6M Cache, 3.40 GHz, 1600 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor X5272 (6M Cache, 3.40 GHz, 1600 MHz FSB)

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor X5270 (6M Cache, 3.50 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor X5270 (6M Cache, 3.50 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor X5270 (6M Cache, 3.50 GHz, 1333 MHz FSB)

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor X5260 (6M Cache, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor X5260 (6M Cache, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor X5260 (6M Cache, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor L5240 (6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor L5240 (6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor L5240 (6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor L5238 (6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor L5238 (6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor L5238 (6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor L5215 (6M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor L5215 (6M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor L5215 (6M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5240 (6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor E5240 (6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor E5240 (6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5220 (6M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor E5220 (6M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor E5220 (6M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5205 (6M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor E5205 (6M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor E5205 (6M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor L5318 (8M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor L5318 (8M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor L5318 (8M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor L5310 (8M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor L5310 (8M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor L5310 (8M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5310 (8M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor E5310 (8M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor E5310 (8M Cache, 1.60 GHz, 1066 MHz FSB)

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Super Talent TeraDrive CT3 480GB 2.5 inch SATA3 Solid State Drive (MLC) - FTM48C325H

Super Talent TeraDrive CT3 480GB 2.5 inch SATA3 Solid State Drive (MLC) - FTM48C325H

Super Talent TeraDrive CT3 480GB 2.5 inch SATA3 Solid State Drive (MLC)

P/N: FTM48C325H

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 8TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST8000NM003A/ ST8000NM001A/ ST8000NM0065/ ST8000NM0075

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 8TB SAS 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 8TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST8000NM003A/ ST8000NM001A/ ST8000NM0065/ ST8000NM0075

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 6TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST6000NM030A/ ST6000NM029A/ ST6000NM003A/ ST6000NM0105/ ST6000NM0095/ ST6000NM0245

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 6TB SAS 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 6TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST6000NM030A/ ST6000NM029A/ ST6000NM003A/ ST6000NM0105/ ST6000NM0095/ ST6000NM0245

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 4TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST4000NM004A/ ST4000NM005A/ ST4000NM003A/ ST4000NM0095/ ST4000NM0125/ ST4000NM0025

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 4TB SAS 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 4TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST4000NM004A/ ST4000NM005A/ ST4000NM003A/ ST4000NM0095/ ST4000NM0125/ ST4000NM0025

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 3TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST3000NM001A/ ST3000NM0035

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 3TB SAS 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 3TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST3000NM001A/ ST3000NM0035

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 2TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST2000NM005A/ ST2000NM004A/ ST2000NM003A/ ST2000NM0115/ ST2000NM0135/ ST2000NM0045

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 2TB SAS 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 2TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST2000NM005A/ ST2000NM004A/ ST2000NM003A/ ST2000NM0115/ ST2000NM0135/ ST2000NM0045

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 1TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST1000NM001A/ ST1000NM0045

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 1TB SAS 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 1TB SAS 3.5" 7.2K RPM 12Gb/s Enterprise # ST1000NM001A/ ST1000NM0045

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS X16 16TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST16000NM001G

Ổ cứng HDD Seagate EXOS X16 16TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS X16 16TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST16000NM001G 

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 8TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST8000NM002A/ ST8000NM000A/ ST8000NM0045/ ST8000NM0055

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 8TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 8TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST8000NM002A/ ST8000NM000A/ ST8000NM0045/ ST8000NM0055

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 6TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST6000NM022A/ ST6000NM021A/ ST6000NM002A/ ST6000NM0125/ ST6000NM0115/ ST6000NM0235

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 6TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 6TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST6000NM022A/ ST6000NM021A/ ST6000NM002A/ ST6000NM0125/ ST6000NM0115/ ST6000NM0235

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 4TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST4000NM001A/ ST4000NM002A/ ST4000NM000A/ ST4000NM0085/ ST4000NM0115/ ST4000NM0035

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 4TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 4TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST4000NM001A/ ST4000NM002A/ ST4000NM000A/ ST4000NM0085/ ST4000NM0115/ ST4000NM0035

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 3TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST3000NM000A/ ST3000NM0005

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 3TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 3TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST3000NM000A/ ST3000NM0005

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 2TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST2000NM002A/ ST2000NM001A/ ST2000NM000A/ ST2000NM0105/ ST2000NM0125/ ST2000NM0055

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 2TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 2TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST2000NM002A/ ST2000NM001A/ ST2000NM000A/ ST2000NM0105/ ST2000NM0125/ ST2000NM0055

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 1TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST1000NM000A/ ST1000NM0055

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 1TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E8 1TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST1000NM000A/ ST1000NM0055

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2000 1TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST1000NX0423/ ST1000NX0313/ ST1000NX0303

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2000 1TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2000 1TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST1000NX0423/ ST1000NX0313/ ST1000NX0303

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2000 2TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST2000NX0403/ ST2000NX0253/ ST2000NX0243

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2000 2TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2000 2TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST2000NX0403/ ST2000NX0253/ ST2000NX0243

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 5E8 8TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST8000AS003

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 5E8 8TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 5E8 8TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST8000AS003

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2 1TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST1000NX0008

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2 1TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2 1TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST1000NX0008

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2 2TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST2000NX0008

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2 2TB SATA 3.5

Ổ cứng HDD Seagate EXOS 7E2 2TB SATA 3.5" 7.2K RPM 6Gb/s Enterprise # ST2000NX0008

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 240GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7LH240HAHQ

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 240GB SATA 2.5

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 240GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7LH240HAHQ

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 3.84TB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7KH3T8HALS/ MZ7LH3T8HMLT

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 3.84TB SATA 2.5

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 3.84TB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7KH3T8HALS/ MZ7LH3T8HMLT

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 1.92TB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7KH1T9HAJR/ MZ7LH1T9HMLT

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 1.92TB SATA 2.5

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 1.92TB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7KH1T9HAJR/ MZ7LH1T9HMLT

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 960GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7KH960HAJR/ MZ7LH960HAJR

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 960GB SATA 2.5

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 960GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7KH960HAJR/ MZ7LH960HAJR

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 480GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7KH480HAHQ/ MZ7LH480HAHQ

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 480GB SATA 2.5

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 480GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7KH480HAHQ/ MZ7LH480HAHQ

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 240GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7KH240HAHQ

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 240GB SATA 2.5

Ổ Cứng SSD SAMSUNG PM883 240GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7KH240HAHQ

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 1.9TB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7LM1T9HCJM

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 1.9TB SATA 2.5

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 1.9TB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7LM1T9HCJM

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 960GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7LM960HCHP

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 960GB SATA 2.5

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 960GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7LM960HCHP 

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 480GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7LM480HCHP

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 480GB SATA 2.5

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 480GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7LM480HCHP 

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 240GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7LM240HCGR

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 240GB SATA 2.5

Ổ Cứng SSD SAMSUNG SM863 240GB SATA 2.5" 6Gbps Enterprise # MZ7LM240HCGR

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 3.84TB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 3.84TB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 3.84TB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 1.92TB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 1.92TB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 1.92TB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 960GB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 960GB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 960GB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 480GB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 480GB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 480GB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 240GB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 240GB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Ổ cứng SSD Intel D3-S4610 240GB Enterprise (2.5in, SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng SSD Intel D3-S4510 3.84TB 2.5 inch SATA 6Gb/s Enterprise # SSDSC2KB038T801

Ổ cứng SSD Intel D3-S4510 3.84TB 2.5 inch SATA 6Gb/s Enterprise # SSDSC2KB038T801

Ổ cứng SSD Intel D3-S4510 3.84TB 2.5 inch SATA 6Gb/s Enterprise # SSDSC2KB038T801

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng SSD Intel D3-S4510 1.92TB 2.5 inch SATA 6Gb/s Enterprise # SSDSC2KB019T801

Ổ cứng SSD Intel D3-S4510 1.92TB 2.5 inch SATA 6Gb/s Enterprise # SSDSC2KB019T801

Ổ cứng SSD Intel D3-S4510 1.92TB 2.5 inch SATA 6Gb/s Enterprise # SSDSC2KB019T801

Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/41 <<12345678910...4041>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ