Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Bộ lưu điện UPS EATON ENV600H 600VA/360W

Bộ lưu điện UPS EATON ENV600H 600VA/360W

Line Interactive with Automatic Voltage Regulation (AVR) giúp ổn định nguồn điện vào
Hình Thức  : TOWER
Điện áp vào: 162 - 290V
Điện áp ra  : 230V
Tần số       : 50 - 60Hz, auto detection.
Kết nối đầu vào: (1) C14
Kết nối đầu ra  : (3) - (6) C13
Bảo vệ đường truyền dữ liệu: Telephone, Modem & Internet line surge protection.
Window-power management software.

Giá: 1,328,100 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS EATON ENV1000H 1000VA/600W

Bộ lưu điện UPS EATON ENV1000H 1000VA/600W

Line Interactive with Automatic Voltage Regulation (AVR) giúp ổn định nguồn điện vào
Hình Thức  : TOWER
Điện áp vào: 162 - 290V
Điện áp ra  : 230V
Tần số       : 50 - 60Hz, auto detection.
Kết nối đầu vào: (1) C14
Kết nối đầu ra  : (3) - (6) C13
Bảo vệ đường truyền dữ liệu: Telephone, Modem & Internet line surge protection.
Window-power management software.

Giá: 2,586,300 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện Eaton ENV2000H 2KVA/1200W

Bộ lưu điện Eaton ENV2000H 2KVA/1200W

Line Interactive with Automatic Voltage Regulation (AVR) giúp ổn định nguồn điện vào
Hình Thức  : TOWER
Điện áp vào: 162 - 290V
Điện áp ra  : 230V
Tần số       : 50 - 60Hz, auto detection.
Kết nối đầu vào: (1) C14
Kết nối đầu ra  : (3) - (6) C13
Bảo vệ đường truyền dữ liệu: Telephone, Modem & Internet line surge protection.
Window-power management software.

Giá: 4,194,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu điện EATON Online EDX1000H 1000VA/700W

Bộ Lưu điện EATON Online EDX1000H 1000VA/700W

Online Double conversion IGBTwith micro controller.
Hình Thức       : TOWER
Điện áp vào     : 122 - 300V
Điện áp ra        : 208 - 240V
Tần số              : 50 - 60Hz, auto detection.
Hệ số công suất vào: >0.95pf
Suy hao dòng vào    : <30 THDi
Kết nối đầu vào: (1) C14 or (1) C20 or Hardwired
Kết nối đầu ra   : (4) C13 or Hardwired
UPS Bypass      : In-Built Automatic Replay Bypass
Cổng giao tiếp  : 1xRS232 DB9 Serial Port. 1 off intelligent-Slot (empty).
Bảo vệ đường truyền dữ liệu: Telephone, Modem & Internet line surge protection.
Window-power management software.

Giá: 8,038,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS EATON POWERWARE 9130-1000 (103006455-6591) 1000VA/900W

Bộ lưu điện UPS EATON POWERWARE 9130-1000 (103006455-6591) 1000VA/900W

Double Conversion Online.
Hình Thức       : RACK 2U.
Điện áp vào/ra: 230V - 50/60Hz
Hệ số công suất     : 0.9
Kết nối đầu vào/ra : (8) C13, (2) C19, Hardware
Màn hình điều khiển LCD.
Kèm bộ phụ kiện railkit for rack.

Giá: 11,533,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS EATON POWERWARE 5130-1250 (103006590-6591) 1250VA/1150W

Bộ lưu điện UPS EATON POWERWARE 5130-1250 (103006590-6591) 1250VA/1150W

Line Interactive.
Hình Thức       : TOWER/RACK 2U.
Điện áp vào     : 230V
Điện áp ra        : 184 - 265V
Tần số              : 50 - 60Hz, auto detection.
Hệ số công suất: 0.9
Kết nối đầu vào: (1) C14 or (1) C20
Kết nối đầu ra   : (8) C13 or (1) C19
Kèm bộ phụ kiện railkit for rack.
Window-power management software.

Giá: 11,533,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu điện EATON Online EDX2000H 2000VA/1400W

Bộ Lưu điện EATON Online EDX2000H 2000VA/1400W

Online Double conversion IGBTwith micro controller.
Hình Thức       : TOWER
Điện áp vào     : 122 - 300V
Điện áp ra        : 208 - 240V
Tần số              : 50 - 60Hz, auto detection.
Hệ số công suất vào: >0.95pf
Suy hao dòng vào    : <30 THDi
Kết nối đầu vào: (1) C14 or (1) C20 or Hardwired
Kết nối đầu ra   : (4) C13 or Hardwired
UPS Bypass      : In-Built Automatic Replay Bypass
Cổng giao tiếp  : 1xRS232 DB9 Serial Port. 1 off intelligent-Slot (empty).
Bảo vệ đường truyền dữ liệu: Telephone, Modem & Internet line surge protection.
Window-power management software.

Giá: 13,281,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS EATON POWERWARE 5130-1750 (103006591-6591) 1750VA/1600W

Bộ lưu điện UPS EATON POWERWARE 5130-1750 (103006591-6591) 1750VA/1600W

Line Interactive.
Hình Thức       : TOWER/RACK 2U.
Điện áp vào     : 230V
Điện áp ra        : 184 - 265V
Tần số              : 50 - 60Hz, auto detection.
Hệ số công suất: 0.9
Kết nối đầu vào: (1) C14 or (1) C20
Kết nối đầu ra   : (8) C13 or (1) C19
Kèm bộ phụ kiện railkit for rack.
Window-power management software.

Giá: 14,213,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS EATON POWERWARE 9130-1500 (103006456-6591) 1500VA/1350W

Bộ lưu điện UPS EATON POWERWARE 9130-1500 (103006456-6591) 1500VA/1350W

Double Conversion Online.
Hình Thức       : RACK 2U.
Điện áp vào/ra: 230V - 50/60Hz
Hệ số công suất     : 0.9
Kết nối đầu vào/ra : (8) C13, (2) C19, Hardware
Màn hình điều khiển LCD.
Kèm bộ phụ kiện railkit for rack.

Giá: 14,446,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS EATON POWERWARE 5130-2500 (103006592-6591) 2500VA/2250W

Bộ lưu điện UPS EATON POWERWARE 5130-2500 (103006592-6591) 2500VA/2250W

Line Interactive.
Hình Thức       : TOWER/RACK 2U.
Điện áp vào     : 230V
Điện áp ra        : 184 - 265V
Tần số              : 50 - 60Hz, auto detection.
Hệ số công suất: 0.9
Kết nối đầu vào: (1) C14 or (1) C20
Kết nối đầu ra   : (8) C13 or (1) C19
Kèm bộ phụ kiện railkit for rack.
Window-power management software.

Giá: 15,611,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS EATON POWERWARE 5130-3000 (103006593-6591) 3000VA/2700W

Bộ lưu điện UPS EATON POWERWARE 5130-3000 (103006593-6591) 3000VA/2700W

Line Interactive.
Hình Thức       : TOWER/RACK 2U.
Điện áp vào     : 230V
Điện áp ra        : 184 - 265V
Tần số              : 50 - 60Hz, auto detection.
Hệ số công suất: 0.9
Kết nối đầu vào: (1) C14 or (1) C20
Kết nối đầu ra   : (8) C13 or (1) C19
Kèm bộ phụ kiện railkit for rack.
Window-power management software.

Giá: 16,659,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu điện EATON Online EDX3000H 3000VA/2100W

Bộ Lưu điện EATON Online EDX3000H 3000VA/2100W

Online Double conversion IGBTwith micro controller.
Hình Thức       : TOWER
Điện áp vào     : 122 - 300V
Điện áp ra        : 208 - 240V
Tần số              : 50 - 60Hz, auto detection.
Hệ số công suất vào: >0.95pf
Suy hao dòng vào    : <30 THDi
Kết nối đầu vào: (1) C14 or (1) C20 or Hardwired
Kết nối đầu ra   : (4) C13 or Hardwired
UPS Bypass      : In-Built Automatic Replay Bypass
Cổng giao tiếp  : 1xRS232 DB9 Serial Port. 1 off intelligent-Slot (empty).
Bảo vệ đường truyền dữ liệu: Telephone, Modem & Internet line surge protection.
Window-power management software.

Giá: 17,941,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS EATON POWERWARE 9130-2000 (103006457-6591) 2000VA/1800W

Bộ lưu điện UPS EATON POWERWARE 9130-2000 (103006457-6591) 2000VA/1800W

Double Conversion Online.
Hình Thức       : RACK 2U.
Điện áp vào/ra: 230V - 50/60Hz
Hệ số công suất     : 0.9
Kết nối đầu vào/ra : (8) C13, (2) C19, Hardware
Màn hình điều khiển LCD.
Kèm bộ phụ kiện railkit for rack.

Giá: 20,737,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện UPS EATON POWERWARE 9130-3000 (103006463-6591) 3000VA/2700W

Bộ lưu điện UPS EATON POWERWARE 9130-3000 (103006463-6591) 3000VA/2700W

Double Conversion Online.
Hình Thức       : RACK 2U.
Điện áp vào/ra: 230V - 50/60Hz
Hệ số công suất     : 0.9
Kết nối đầu vào/ra : (8) C13, (2) C19, Hardware
Màn hình điều khiển LCD.
Kèm bộ phụ kiện railkit for rack.

Giá: 24,465,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu điện EATON Online EDX6000H 6000VA/4200W

Bộ Lưu điện EATON Online EDX6000H 6000VA/4200W

Online Double conversion IGBTwith micro controller.
Hình Thức       : TOWER
Điện áp vào     : 122 - 300V
Điện áp ra        : 208 - 240V
Tần số              : 50 - 60Hz, auto detection.
Hệ số công suất vào: >0.95pf
Suy hao dòng vào    : <30 THDi
Kết nối đầu vào: (1) C14 or (1) C20 or Hardwired
Kết nối đầu ra   : (4) C13 or Hardwired
UPS Bypass      : In-Built Automatic Replay Bypass
Cổng giao tiếp  : 1xRS232 DB9 Serial Port. 1 off intelligent-Slot (empty).
Bảo vệ đường truyền dữ liệu: Telephone, Modem & Internet line surge protection.
Window-power management software.

Giá: 40,775,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu điện EATON Online EDX10000H 10000VA/7000W

Bộ Lưu điện EATON Online EDX10000H 10000VA/7000W

Online Double conversion IGBTwith micro controller.
Hình Thức       : TOWER
Điện áp vào     : 122 - 300V
Điện áp ra        : 208 - 240V
Tần số              : 50 - 60Hz, auto detection.
Hệ số công suất vào: >0.95pf
Suy hao dòng vào    : <30 THDi
Kết nối đầu vào: (1) C14 or (1) C20 or Hardwired
Kết nối đầu ra   : (4) C13 or Hardwired
UPS Bypass      : In-Built Automatic Replay Bypass
Cổng giao tiếp  : 1xRS232 DB9 Serial Port. 1 off intelligent-Slot (empty).
Bảo vệ đường truyền dữ liệu: Telephone, Modem & Internet line surge protection.
Window-power management software.

Giá: 48,231,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu điện UPS EATON Online 9PX5KiRT 5000VA/4500W

Bộ Lưu điện UPS EATON Online 9PX5KiRT 5000VA/4500W

Double Conversion Online.
Hình Thức       : RACK 2U.
Điện áp vào/ra: 230V - 50/60Hz
Hệ số công suất     : 0.9
Kết nối đầu vào/ra : (8) C13, (2) C19, Hardware
Màn hình điều khiển LCD.
Kèm bộ phụ kiện railkit for rack.

Giá: 48,231,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu điện UPS EATON Online 9PX6KiRT 6000VA/5400W

Bộ Lưu điện UPS EATON Online 9PX6KiRT 6000VA/5400W

Double Conversion Online.
Hình Thức       : RACK 2U.
Điện áp vào/ra: 230V - 50/60Hz
Hệ số công suất     : 0.9
Kết nối đầu vào/ra : (8) C13, (2) C19, Hardware
Màn hình điều khiển LCD.
Kèm bộ phụ kiện railkit for rack.

Giá: 51,376,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu điện EATON Online Pulsar 11KVA 68110 11KVA/8000W

Bộ Lưu điện EATON Online Pulsar 11KVA 68110 11KVA/8000W

Double Conversion Online with PFC (Power Factor Correction) system.
Hình Thức       : RACK 6U.
Điện áp vào     : 200 - 250V
Điện áp ra        : 200 - 250V
Tần số              : 50 - 60Hz, auto detection.
Kết nối đầu vào/ra: Hardwire
Màn hình điều khiển LCD.
Kèm bộ phụ kiện railkit for rack.
Window-power management software.

Giá: 70,249,500 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu điện UPS EATON Online 9PX11KiRT 11KVA/10KW

Bộ Lưu điện UPS EATON Online 9PX11KiRT 11KVA/10KW

Double Conversion Online.
Hình Thức       : RACK 2U.
Điện áp vào/ra: 230V - 50/60Hz
Hệ số công suất     : 0.9
Kết nối đầu vào/ra : (8) C13, (2) C19, Hardware
Màn hình điều khiển LCD.
Kèm bộ phụ kiện railkit for rack.

Giá: 72,463,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều (Zalo)
0902860583
Quốc Việt (Zalo)
0903860583
Ms Huyền (Zalo)
0988845436
Mr Hoàng (Zalo)
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật (Zalo)
0988428779Kế Toán
Kế Toán (Zalo)
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ