Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Bộ lưu điện APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V - SMC1000I

Bộ lưu điện APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V - SMC1000I

- Model: SMC1000I

- APC Smart-UPS, 1000VA/600W, Input 230V/Output 230V, 
- Topology : Line Interactive
- Waveform Type : Sine wave
- Interface Port USB 
-  Multi-function LCD status and control console 
- Output connection : (8) IEC 320 C13
- Runtime half load : 16.3 min
- APC Smart-UPS, 1000VA/600W, Input 230V/Output 230V, - Topology : Line Interactive- Waveform Type : Sine wave- Interface Port USB -  Multi-function LCD status and control console - Output connection : (8) IEC 320 C13- Runtime half load : 16.3 min

Giá: 6,663,800 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện APC Smart-UPS C 1000VA 2U Rack mountable LCD 230V - SMC1000I-2U

Bộ lưu điện APC Smart-UPS C 1000VA 2U Rack mountable LCD 230V - SMC1000I-2U

- Model: SMC1000I-2U

- APC Smart-UPS, 1000VA/600W, Input 230V/Output 230V,
- Topology : Line Interactive
- Waveform Type : Sine wave
- Interface Port USB, Rack Height 2U
-  Multi-function LCD status and control console 
- Output connection : (8) IEC 320 C13
- Runtime half load : 16.3 min
- APC Smart-UPS, 1000VA/600W, Input 230V/Output 230V,- Topology : Line Interactive- Waveform Type : Sine wave- Interface Port USB, Rack Height 2U-  Multi-function LCD status and control console - Output connection : (8) IEC 320 C13- Runtime half load : 16.3 min

Giá: 9,040,400 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

SMT1000I - Bộ lưu điện APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V

SMT1000I - Bộ lưu điện APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V

APC Smart-UPS,700 Watts /1000 VA,Input 230V /Output 230V, Interface Port SmartSlot, USB

Giá: 9,553,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V - SMC1500I

Bộ lưu điện APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V - SMC1500I

- Model: SMC1500I

- APC Smart-UPS, 1500VA/900W, Input 230V/Output 230V, 
- Topology : Line Interactive
- Waveform Type : Sine wave
- Interface Port USB, 
-  Multi-function LCD status and control console 
- Output connection : (8) IEC 320 C13
- Runtime half load : 14.1 min
- APC Smart-UPS, 1500VA/900W, Input 230V/Output 230V, - Topology : Line Interactive- Waveform Type : Sine wave- Interface Port USB, -  Multi-function LCD status and control console - Output connection : (8) IEC 320 C13- Runtime half load : 14.1 min

Giá: 9,832,600 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V - SMT1500I

Bộ lưu điện APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V - SMT1500I

- Model: SMT1500I

- APC Smart-UPS, 1500VA/1000W, Input 230V/Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
- Multi-function LCD status and control console 
- APC Smart-UPS, 1500VA/1000W, Input 230V/Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB- Multi-function LCD status and control console 

Giá: 10,461,700 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện APC Smart-UPS C 2000VA 2U Rack mountable 230V - SMC1500I-2U

Bộ lưu điện APC Smart-UPS C 2000VA 2U Rack mountable 230V - SMC1500I-2U

- Model: SMC1500I-2U

- APC Smart-UPS, 1500VA/900W, Input 230V/Output 230V, 
- Topology : Line Interactive
- Waveform Type : Sine wave
- Interface Port USB, Rack Height 2U
-  Multi-function LCD status and control console 
- Output connection : (8) IEC 320 C13
- Runtime half load : 14.1 min
- APC Smart-UPS, 1500VA/900W, Input 230V/Output 230V, - Topology : Line Interactive- Waveform Type : Sine wave- Interface Port USB, Rack Height 2U-  Multi-function LCD status and control console - Output connection : (8) IEC 320 C13- Runtime half load : 14.1 min

Giá: 11,137,400 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Bộ lưu điện APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V - SMT1500RMI2U

Bộ lưu điện APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V - SMT1500RMI2U

- Model: SMT1500RMI2U

- APC Smart-UPS, 1500VA/1000W, Input 230V/Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot, Rack Height 2U
- Multi-function LCD status and control console 
- APC Smart-UPS, 1500VA/1000W, Input 230V/Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot, Rack Height 2U- Multi-function LCD status and control console 

Giá: 14,049,900 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

SURT1000XLI - Bộ lưu điện APC Smart-UPS RT 1000VA 230V

SURT1000XLI - Bộ lưu điện APC Smart-UPS RT 1000VA 230V

APC Smart-UPS On-Line, 700 Watts / 1000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, Extended runtime model, Rack Height 2 U

Giá: 14,912,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Quốc Việt
0903860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật
0988428779Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ