Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn (Trắng) F0RD3-W

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn (Trắng) F0RD3-W

Mã sản phẩm: F0RD3-W

Kích thước tủ (LxWxH): 500 x 350 x 510 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 02 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W381 x D283 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W381 x D283 x H130 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, không có khóa, có tay xách

Giá: 3,220,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn (Đen) F0RD3-B

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn (Đen) F0RD3-B

Mã sản phẩm: F0RD3-B

Kích thước tủ (LxWxH): 500 x 350 x 510 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 02 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W381 x D283 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W381 x D283 x H130 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, không có khóa, có tay xách

Giá: 3,220,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn (Xanh ghi) F0RD3-G

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn (Xanh ghi) F0RD3-G

Mã sản phẩm: F0RD3-G

Kích thước tủ (LxWxH): 500 x 350 x 510 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 02 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W381 x D283 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W381 x D283 x H130 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, không có khóa, có tay xách

Giá: 3,220,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn (Đỏ) F0RD3-R

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn (Đỏ) F0RD3-R

Mã sản phẩm: F0RD3-R

Kích thước tủ (LxWxH): 500 x 350 x 510 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 02 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W381 x D283 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W381 x D283 x H130 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, không có khóa, có tay xách

Giá: 3,220,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn (Vàng) F0RD3-Y

Tủ dụng cụ gia đình 3 ngăn (Vàng) F0RD3-Y

Mã sản phẩm: F0RD3-Y

Kích thước tủ (LxWxH): 500 x 350 x 510 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 02 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W381 x D283 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W381 x D283 x H130 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, không có khóa, có tay xách

Giá: 3,220,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa (Đen) F0RD4-B

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa (Đen) F0RD4-B

Mã sản phẩm: F0RD4-B

Kích thước tủ (LxWxH): 550 x 350 x 600 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 03 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W431 x D283 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W431 x D283 x H130 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, có khóa, có tay xách

Giá: 3,600,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa (Xanh ghi) F0RD4-G

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa (Xanh ghi) F0RD4-G

Mã sản phẩm: F0RD4-G

Kích thước tủ (LxWxH): 550 x 350 x 600 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 03 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W431 x D283 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W431 x D283 x H130 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, có khóa, có tay xách

Giá: 3,600,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa (Đỏ) F0RD4-R

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa (Đỏ) F0RD4-R

Mã sản phẩm: F0RD4-R

Kích thước tủ (LxWxH): 550 x 350 x 600 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 03 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W431 x D283 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W431 x D283 x H130 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, có khóa, có tay xách

Giá: 3,600,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa (Vàng) F0RD4-Y

Tủ dụng cụ gia đình 4 ngăn có khóa (Vàng) F0RD4-Y

Mã sản phẩm: F0RD4-Y

Kích thước tủ (LxWxH): 550 x 350 x 600 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 03 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W431 x D283 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W431 x D283 x H130 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, có khóa, có tay xách

Giá: 3,600,000 VNĐ
Bảo hành: tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Thế Thống
0935359257Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ