Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Máy chủ HP ProLiant DL380P G8 ( 2x CPU Xeon 8 Core E5-2620 2.0Ghz/ Ram 16GB/ 2x HDD 300GB/ P420/ 2x 460w)

Máy chủ HP ProLiant DL380P G8 ( 2x CPU Xeon 8 Core E5-2620 2.0Ghz/ Ram 16GB/ 2x HDD 300GB/ P420/ 2x 460w)

- CPU: 2x Intel Xeon 6 Core E5-2620 2.0GHz, 15MB
- RAM: 16GB DDR3-1333/PC3-10600 ECC RDIMM

- HDD: 2x HDD 300GB SAS 2.5" 6G 10k rpm HS
- DVD:  Option 
- RAID: HP Smart Array P420i  512MB RAID (0,1,5,10,50) 
- NIC: HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Server
- Power Supply: 2x 460Watts Hotswap
- Rail kit: Thanh đỡ V
Hàng nhập Mỹ, mới 98%.

Giá: 24,465,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ HP ProLiant DL380P G8 ( 2x CPU Xeon 8 Core E5-2650 2.0Ghz/ Ram 16GB/ 2x HDD 300GB/ P420/ 2x 460w)

Máy chủ HP ProLiant DL380P G8 ( 2x CPU Xeon 8 Core E5-2650 2.0Ghz/ Ram 16GB/ 2x HDD 300GB/ P420/ 2x 460w)

- CPU: 2x Eight Core E5-2650 2.0GHz, 20MB Cache

- RAM: 16GB DDR3-1333/PC3-10600 ECC RDIMM

- HDD: 2x HDD 300GB SAS 2.5" 6G 10k rpm HS

- DVD:  Option
- RAID: HP Smart Array P420i 512MB RAID (0,1,5,10,50) 
- NIC: HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Server
- Power Supply: 2x 460Watts Hotswap
- Rail kit: Thanh đỡ V
Hàng nhập Mỹ, mới 98%.

Giá: 26,795,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ HP ProLiant DL380P G8 ( 2x CPU Xeon 8 Core E5-2665 2.4Ghz/ Ram 16GB/ 2x HDD 300GB/ P420/ 2x 460w)

Máy chủ HP ProLiant DL380P G8 ( 2x CPU Xeon 8 Core E5-2665 2.4Ghz/ Ram 16GB/ 2x HDD 300GB/ P420/ 2x 460w)

- CPU: 2x Intel Xeon 8 Core E5-2665 2.4GHz, 20MB

- RAM: 16GB DDR3-1333/PC3-10600 ECC RDIMM

- HDD: 2x HDD 300GB SAS 2.5" 6G 10k rpm HS

- DVD:  Option 
- RAID: HP Smart Array P420i 512MB RAID (0,1,5,10,50) 
- NIC: HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Server
- Power Supply: 2x 460Watts Hotswap
- Rail kit: Thanh đỡ V
Hàng nhập Mỹ, mới 98%

Giá: 28,659,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ HP ProLiant DL380P G8 ( 2x CPU Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz/ Ram 16GB/ 2x HDD 300GB/ P420/ 2x 460w)

Máy chủ HP ProLiant DL380P G8 ( 2x CPU Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz/ Ram 16GB/ 2x HDD 300GB/ P420/ 2x 460w)

- CPU: 2x Intel Xeon 8Core E5-2670 2.6GHz, 20MB Cache

- RAM: 16GB DDR3-1333/PC3-10600 ECC RDIMM

- HDD: 2x HDD 300GB SAS 2.5" 6G 10k rpm HS

- DVD:  Option 
- RAID: HP Smart Array P420i 512MB RAID (0,1,5,10,50) 
- NIC: HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Server
- Power Supply: 2x 460Watts Hotswap
- Rail kit: Thanh đỡ V
Hàng nhập Mỹ, mới 98%

Giá: 30,989,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ HP ProLiant DL380P G8 ( 2x CPU Xeon 8 Core E5-2680 2.7Ghz/ Ram 16GB/ 2x HDD 300GB/ P420/ 2x 460w)

Máy chủ HP ProLiant DL380P G8 ( 2x CPU Xeon 8 Core E5-2680 2.7Ghz/ Ram 16GB/ 2x HDD 300GB/ P420/ 2x 460w)

- CPU: 2x Intel Xeon 8 Core E5-2680 2.7GHz, 20MB

- RAM: 16GB DDR3-1333/PC3-10600 ECC RDIMM

- HDD: 2x HDD 300GB SAS 2.5" 6G 10k rpm HS

- DVD:  Option 
- RAID: HP Smart Array P420i 512MB RAID (0,1,5,10,50) 
- NIC: HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Server
- Power Supply: 2x 460Watts Hotswap
- Rail kit: Thanh đỡ V
Hàng nhập Mỹ, mới 98%

Giá: 31,688,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Lê Lộc
0902860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Thế Thống
0935359257Kế Toán
Hồng Thơ
0938568698

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ