Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

KVM ATEN CL1000M-AT-AE (CL1000M-AT-AE)

KVM ATEN CL1000M-AT-AE (CL1000M-AT-AE)

17" LCD Console - CL-1000M (no KVM switch w/ 1 external console output)

Giá: 25,389,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CL1008M-AT-AE (CL1008M-AT-AE)

KVM ATEN CL1008M-AT-AE (CL1008M-AT-AE)

17" LCD 8-port KVM switch - CL-1008M (Daisy Chain 32 Units, max 256 servers)

Giá: 30,420,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CL5208L-AT-AE (CL5208L-AT-AE)

KVM ATEN CL5208L-AT-AE (CL5208L-AT-AE)

15" LCD 8-port KVM switch - CL5208L (Daisy Chain 31 Units, max 504 servers, 1 external console output)

Giá: 31,707,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN KL1100M-AX-AE (KL1100M-AX-AE)

KVM ATEN KL1100M-AX-AE (KL1100M-AX-AE)

17" Dual Rail LCD PS2 - USB Console - KL1100M (1U Dual rail for TFT LCD & Keyboard-Mouse modules)

Giá: 34,515,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CL3000N

KVM ATEN CL3000N

19" Lightweight LCD Drawr w/ Extra Local Console. Multi-platform. 2L-5302UP (1.8m) x 1pc included.

Giá: 35,100,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CL1016M-AT-AE (CL1016M-AT-AE)

KVM ATEN CL1016M-AT-AE (CL1016M-AT-AE)

17" LCD 16-port KVM switch - CL-1016M (Daisy Chain 32 Units, max 512 servers)

Giá: 39,780,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CL5708M-AT-AE (CL5708M-AT-AE)

KVM ATEN CL5708M-AT-AE (CL5708M-AT-AE)

17" LCD 8-port KVM switch - CL5708M (Daisy Chain 32 Units, max 256 servers, 1 external console output, Dual Interface)

Giá: 39,780,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

KVM ATEN CL5716M-AT-AE (CL5716M-AT-AE)

KVM ATEN CL5716M-AT-AE (CL5716M-AT-AE)

17" LCD 16-port KVM switch - CL5716M (Daisy Chain 32 Units, max 512 servers, 1 external console output, Dual Interface)

Giá: 44,694,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Thế Thống
0935359257Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ