Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+24TC-S

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+24TC-S

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 8,038,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+24LC-S

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+24LC-S
Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Lite

Hàng chính hãng, mới 100%.

Giá: 12,349,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+48TC-S

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+48TC-S
Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 14,096,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960-24TT-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960-24TT-L

Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 14,213,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Swtich Cisco WS-C2960-48TT-S

Thiết bị mạng Swtich Cisco WS-C2960-48TT-S

Catalyst 2960 48 10/100 + 2 1000BT LAN Lite Image

Hàng chính hãng, mới 100%.

Giá: 14,446,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+24TC-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+24TC-L

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 14,562,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+24TC-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+24TC-L

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base

(Có 2 cổng quang và 2 cổng Gigabit)
Hàng chính hãng, mới 100%

 

Giá: 14,562,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960+24LC-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960+24LC-L
Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 16,892,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960-24LT-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960-24LT-L

Catalyst 2960 24 10/100 (8 PoE)+ 2 1000BT LAN Base Image

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 17,941,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+24PC-S

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+24PC-S
Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite

Hàng chính hãng, mới 100%.

Giá: 20,271,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960-48TT-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960-48TT-L

Catalyst 2960 48 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 26,096,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960+24PC-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960+24PC-L
Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 28,076,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+48TC-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+48TC-L
Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 28,076,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+48PST-S

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+48PST-S
Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite

Hàng chính hãng, mới 100%.

Giá: 34,833,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+48PST-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960+48PST-L
Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base

Hàng chính hãng, mới 100%.

Giá: 48,347,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Quốc Việt
0903860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật
0988428779Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ