Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Intel Xeon Quad-Core E5405 2.0GHz/ 1333MHz /12MB L2 Cache

Intel Xeon Quad-Core E5405 2.0GHz/ 1333MHz /12MB L2 Cache

Intel Xeon Quad-Core E5405 2.0GHz/ 1333MHz /12MB L2 Cache

Giá: 1,661,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5472 (12M Cache, 3.00 GHz, 1600 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor E5472  (12M Cache, 3.00 GHz, 1600 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor E5472  (12M Cache, 3.00 GHz, 1600 MHz FSB)

Giá: 1,661,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5410 (12M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor E5410 (12M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor E5410 (12M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB)

Giá: 2,363,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel Xeon Quad-Core E5430 2.66GHz/1333MHz /12MB L2 Cache

Intel Xeon Quad-Core E5430 2.66GHz/1333MHz /12MB L2 Cache

Intel Xeon Quad-Core E5430 2.66GHz/1333MHz /12MB L2 Cache

Giá: 2,363,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel Xeon Quad-Core E5420 2.5GHz/ 1333MHz /12MB L2 Cache

Intel Xeon Quad-Core E5420 2.5GHz/ 1333MHz /12MB L2 Cache

Intel Xeon Quad-Core E5420 2.5GHz/ 1333MHz /12MB L2 Cache

Giá: 2,363,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor L5430 (12M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor L5430 (12M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor L5430 (12M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)

Giá: 2,363,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor L5420 (12M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor L5420 (12M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)
Intel® Xeon® Processor L5420 (12M Cache, 2.50 GHz, 1333 MHz FSB)

Giá: 2,363,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5440 (12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor E5440 (12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor E5440 (12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB)

Giá: 2,854,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel Xeon Quad-Core E5450 3.0GHz/ 1333MHz /12MB L2 Cache

Intel Xeon Quad-Core E5450 3.0GHz/ 1333MHz /12MB L2 Cache

Intel Xeon Quad-Core E5450 3.0GHz/ 1333MHz /12MB L2 Cache

Giá: 3,556,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor X5450 (12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor X5450 (12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor X5450 (12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB)

Giá: 3,556,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor X5460 (12M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor X5460 (12M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)

Intel® Xeon® Processor X5460 (12M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB)

Giá: 4,024,800 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Thế Thống
0935359257Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ