Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Máy chủ Intel S5520UR (2x Intel Xeon QC L5520 2.26Ghz/ Ram 8GB/ Raid 0,1,10/ 650watt)

Máy chủ Intel S5520UR (2x Intel Xeon QC L5520 2.26Ghz/ Ram 8GB/ Raid 0,1,10/ 650watt)

- CPU: 2x Intel Xeon QC L5520 2.26Ghz, 8MB, 1333Mhz

- MAIN: intel S5520UR, Support 2 CPU LA1366

- RAM: 8GB DDR3 PC3  ECC REG 1333Mhz (Max 128GB)

- HDD: Option (Suport 4x SSD/SATA )

- DVD: Optional

- RAID: Intel Embedded SATA RAID (0,1,10)

- NIC: Dual-port Gigabit Ethernet

- Power Supply: 600w Fix

- Rail kit: Thanh đỡ Inox

Giá: 9,360,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ Intel R1304GZ4GC - Rack 1U (1x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz/ Ram 8GB/ Raid 0,1,10/ 2x 750watt)

Máy chủ Intel R1304GZ4GC - Rack 1U (1x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz/ Ram 8GB/ Raid 0,1,10/ 2x 750watt)

- CPU: 1x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz, 20MB Cache

- RAM: 8GB (1x8GB) PC3-12800R ECC 1600Mhz 
- HDD: Option (Suport 8x HDD 2.5" Hotswap)
- Raid: Intel SATA Raid 0,1,10
- Ethernet: Intel Quad port Gigabit Ethernet

- PSU: 2x 750 Watt Hotswap Redundant

- Rail kit: Rack rail 1U

Hàng nhập trực tiếp, mới 100%, chính hãng.

Giá: 22,698,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Intel P4308IP4LHJC - Tower (1x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz/ Ram 8GB/ Raid 0,1,10/ 2x 1200watt)

Máy chủ Intel P4308IP4LHJC - Tower (1x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz/ Ram 8GB/ Raid 0,1,10/ 2x 1200watt)

- CPU: 1x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz, 20MB Cache

- RAM: 8GB (1x8GB) PC3-12800R ECC 1600Mhz 
- HDD: Option (Suport 8x HDD 2.5"/ 3.5" Hotswap)
- Raid: Intel SATA Raid 0,1,10
- Ethernet: Intel Quad port Gigabit Ethernet

- PSU: 2x 1200 Watt Hotswap Redundant

Hàng nhập trực tiếp, mới 100%, chính hãng.

Giá: 22,698,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Intel R2308IP4LHPC - Rack 2U (1x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz/ Ram 8GB/ Raid 0,1,10/ 1x 750watt)

Máy chủ Intel R2308IP4LHPC - Rack 2U (1x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz/ Ram 8GB/ Raid 0,1,10/ 1x 750watt)

- CPU: 1x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz, 20MB Cache

- RAM: 8GB (1x 8GB) PC3-12800R ECC 1600Mhz 
- HDD: Option (Suport 8x HDD 2.5"/ 3.5" Hotswap)
- Raid: Intel SATA Raid 0,1,10
- Ethernet: Intel Quad port Gigabit Ethernet

- PSU: 1x 750 Watt Hotswap PS

- Rail kit: Rack rail 2U

Hàng nhập trực tiếp, mới 100%, chính hãng.

Giá: 25,038,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Intel R1304GZ4GC - Rack 1U (2x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz/ Ram 16GB/ Raid 0,1,10/ 2x 750watt)

Máy chủ Intel R1304GZ4GC - Rack 1U (2x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz/ Ram 16GB/ Raid 0,1,10/ 2x 750watt)

- CPU: 2x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz, 20MB Cache

- RAM: 16GB (2x8GB) PC3-12800R ECC 1600Mhz 
- HDD: Option (Suport 8x HDD 2.5" Hotswap)
- Raid: Intel SATA Raid 0,1,10
- Ethernet: Intel Quad port Gigabit Ethernet

- PSU: 2x 750 Watt Hotswap Redundant

- Rail kit: Rack rail 1U

Hàng nhập trực tiếp, mới 100%, chính hãng.

Giá: 26,442,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Intel P4308IP4LHJC - Tower (2x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz/ Ram 16GB/ Raid 0,1,10/ 2x 1200watt)

Máy chủ Intel P4308IP4LHJC - Tower (2x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz/ Ram 16GB/ Raid 0,1,10/ 2x 1200watt)

- CPU: 2x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz, 20MB Cache

- RAM: 16GB (2x8GB) PC3-12800R ECC 1600Mhz 
- HDD: Option (Suport 8x HDD 2.5"/ 3.5" Hotswap)
- Raid: Intel SATA Raid 0,1,10
- Ethernet: Intel Quad port Gigabit Ethernet

- PSU: 2x 1200 Watt Hotswap Redundant

Hàng nhập trực tiếp, mới 100%, chính hãng.

Giá: 26,442,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Intel R2308IP4LHPC - Rack 2U (2x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz/ Ram 16GB/ Raid 0,1,10/ 1x 750watt)

Máy chủ Intel R2308IP4LHPC - Rack 2U (2x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz/ Ram 16GB/ Raid 0,1,10/ 1x 750watt)

- CPU: 2x Intel Xeon 8 Core E5-2670 2.6Ghz, 20MB Cache

- RAM: 16GB (2x 8GB) PC3-12800R ECC 1600Mhz 
- HDD: Option (Suport 8x HDD 2.5"/ 3.5" Hotswap)
- Raid: Intel SATA Raid 0,1,10
- Ethernet: Intel Quad port Gigabit Ethernet

- PSU: 1x 750 Watt Hotswap PS

- Rail kit: Rack rail 2U

Hàng nhập trực tiếp, mới 100%, chính hãng.

Giá: 28,782,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Thế Thống
0935359257Kế Toán
Hồng Thơ
0938568698

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ