Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Máy chủ Dell Poweredge T30 - CPU E3-1225 V5

Máy chủ Dell Poweredge T30 - CPU E3-1225 V5

• CPU: Intel Xeon QC E3-1225 v5 3.3GHz, 8M
• RAM: 8GB 2133Mhz DDR4 UDIMM
• HDD: 1x HDD 1TB SATA 3.5" 7.2k rpm 
• Raid: Intel Rapid Storage Controller 12.0 Raid 0,1,5,10 
• NIC: Intel I219-LM GbE LAN 10/100/1000 1-port
• DVD: DVDRW

• PS: 290W Power supply

Hàng chính hãng, mới 100%

 

Giá: 17,242,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell Poweredge T130 - CPU E3-1220 V6

Máy chủ Dell Poweredge T130 - CPU E3-1220 V6

• CPU: Intel Xeon QC E3-1220 v6 3.0GHz, 8M
• RAM: 8GB 2133Mhz DDR4 UDIMM
• HDD: Option ( sp 4x Cable HDD)
• Raid: Dell Perc S130 raid 0,1,5,10
• NIC: Broadcom 5720 Dual Port Gigabit
• DVD: DVDRW

• PS: 290W Power supply

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 22,135,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell Poweredge T130 - CPU E3-1220 V5

Máy chủ Dell Poweredge T130 - CPU E3-1220 V5

• CPU: Intel Xeon QC E3-1220 v5 3.0GHz, 8M
• RAM: 8GB 2133Mhz DDR4 UDIMM
• HDD: 1x HDD 1TB SATA 3.5" 7.2k rpm NHS
• Raid: Dell Perc S130 raid 0,1,5,10
• NIC: Broadcom 5720 Dual Port Gigabit
• DVD: DVDRW

• PS: 290W Power supply

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 23,067,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell Poweredge T130 - CPU E3-1230 V6

Máy chủ Dell Poweredge T130 - CPU E3-1230 V6

• CPU: Intel Xeon QC E3-1230 v6 3.5GHz, 8M
• RAM: 8GB 2133Mhz DDR4 UDIMM
• HDD: Option ( sp 4x Cable HDD)
• Raid: Dell Perc S130 raid 0,1,5,10
• NIC: Broadcom 5720 Dual Port Gigabit
• DVD: DVDRW

• PS: 290W Power supply

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 23,067,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell Poweredge T130 - CPU E3-1240 V6

Máy chủ Dell Poweredge T130 - CPU E3-1240 V6

• CPU: Intel Xeon QC E3-1240 v6 3.7GHz, 8M
• RAM: 8GB 2133Mhz DDR4 UDIMM
• HDD: Option ( sp 4x Cable HDD)
• Raid: Dell Perc S130 raid 0,1,5,10
• NIC: Broadcom 5720 Dual Port Gigabit
• DVD: DVDRW

• PS: 290W Power supply

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 25,630,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell Poweredge T330 - CPU E3-1220 V6

Máy chủ Dell Poweredge T330 - CPU E3-1220 V6

• CPU: Intel Xeon QC E3-1220 v6 3.0GHz, 8M
• RAM: 8GB 2133Mhz DDR4 UDIMM
• HDD: Option ( SP 8x HDD 3.5" HS)
• Raid: Dell Perc H330 Raid 0,1,5,10,50
• NIC: Broadcom 5720 Dual-port Gigabit 
• DVD: DVDRW

• PS: 1x 495W Power supply

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 27,494,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell Poweredge T330 - CPU E3-1230 V6

Máy chủ Dell Poweredge T330 - CPU E3-1230 V6

• CPU: Intel Xeon QC E3-1230 v6 3.5GHz, 8M
• RAM: 8GB 2133Mhz DDR4 UDIMM
• HDD: Option ( SP 8x HDD 3.5" HS)
• Raid: Dell Perc H330 Raid 0,1,5,10,50
• NIC: Broadcom 5720 Dual-port Gigabit 
• DVD: DVDRW

• PS: 1x 495W Power supply

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 30,989,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell Poweredge T330 - CPU E3-1240 V6

Máy chủ Dell Poweredge T330 - CPU E3-1240 V6

• CPU: Intel Xeon QC E3-1240 v6 3.7GHz, 8M
• RAM: 8GB 2133Mhz DDR4 UDIMM
• HDD: Option ( SP 8x HDD 3.5" HS)
• Raid: Dell Perc H330 Raid 0,1,5,10,50
• NIC: Broadcom 5720 Dual-port Gigabit 
• DVD: DVDRW

• PS: 1x 495W Power supply

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 32,154,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell Poweredge T330 - CPU E3-1270 V6

Máy chủ Dell Poweredge T330 - CPU E3-1270 V6

• CPU: Intel Xeon QC E3-1270 v6 3.8GHz, 8M
• RAM: 8GB 2133Mhz DDR4 UDIMM
• HDD: Option ( SP 8x HDD 3.5" HS)
• Raid: Dell Perc H330 Raid 0,1,5,10,50
• NIC: Broadcom 5720 Dual-port Gigabit 
• DVD: DVDRW

• PS: 1x 495W Power supply

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 34,018,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge T430 - E5-2609 V4, 20MB Cache

Máy chủ Dell PowerEdge T430 - E5-2609 V4, 20MB Cache

- CPU: 1x Intel Xeon 8 Core E5-2609 V4 1.7Ghz, 20MB
- RAM: 8GB PC4-19200 2400Mhz RDIMM
- HDD:  Option ( Upto 8x HDD 3.5")
- DVD: DVDRW
- RAID: Dell Perc H330 Raid 0,1,5,10,50
- NIC: Broadcom Dual-port Gigabit Ethernet

- IDRAC 8 Basic
- Power Supply: 1x 495Watts HS (1/2)

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 41,124,500 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge T430 - E5-2609 V4

Máy chủ Dell PowerEdge T430 - E5-2609 V4

- CPU: 1x Intel Xeon 8 Core E5-2609 V4 1.7Ghz, 20MB Cache
- RAM: 8GB (1x8GB) PC4-19000 2400Mhz RDIMM
- HDD:  Option ( Suport 8xHDD SAS/SATA 3.5")
- DVD: DVDRW
- RAID: Dell Perc H330 Raid 0,1,5,10,50
- NIC: Broadcom Dual-port Gigabit Ethernet
- Power Supply: 1x 495Watts Power Supply

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 45,435,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge T430 - E5-2620 V4, 20MB Cache

Máy chủ Dell PowerEdge T430 - E5-2620 V4, 20MB Cache

- CPU: 1x Intel Xeon 8 Core E5-2620 V4 2.1Ghz, 20MB
- RAM: 8GB PC4-19200 2400Mhz RDIMM
- HDD:  Option ( Upto 8x HDD 3.5")
- DVD: DVDRW
- RAID: Dell Perc H330 Raid 0,1,5,10,50
- NIC: Broadcom Dual-port Gigabit Ethernet

- IDRAC 8 Basic
- Power Supply: 1x 495Watts HS (1/2)

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 47,532,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell Poweredge T440 ( Intel Xeon 8C Silver 4110 2.1Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 3.5" HS/ PERC H330/ 1x 495W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge T440 ( Intel Xeon 8C Silver 4110 2.1Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 3.5

- CPU: 1x Intel Xeon 8C Silver 4110 2.1Ghz, 11MB
- RAM: 16GB DDR4-2666 ECC RDIMM 
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 3.5" HS)
- DVD: DVDRW
- RAID: PERC H330 Raid 0,1,5,10
- NIC: Dual-port Gigabit Ethernet

- IDRAC 9 Basic
- Power Supply: 1x 495Watts HS (1/2)

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 51,726,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge T430 - E5-2630 V4, 25MB Cache

Máy chủ Dell PowerEdge T430 - E5-2630 V4, 25MB Cache

- CPU: 1x Intel Xeon 10 Core E5-2630 V4 2.2Ghz, 25MB
- RAM: 16GB PC4-19200 2400Mhz RDIMM
- HDD:  Option ( Upto 8x HDD 3.5")
- DVD: DVDRW
- RAID: Dell Perc H330 Raid 0,1,5,10,50
- NIC: Broadcom Dual-port Gigabit Ethernet

- IDRAC 8 Basic
- Power Supply: 1x 495Watts HS (1/2)

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 57,085,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell Poweredge T440 ( Intel Xeon 8C Bronze 3106 1.7Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 3.5"/ PERC H730P/ 1x 750W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge T440 ( Intel Xeon 8C Bronze 3106 1.7Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 3.5

- CPU: 1x Intel Xeon 8C Bronze 3106 1.7Ghz, 11MB
- RAM: 16GB DDR4-2666 ECC RDIMM 
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 3.5" HS)
- DVD: DVDRW
- RAID: PERC H730P Raid 0,1,5,10,50,60
- NIC: Dual-port Gigabit Ethernet

- IDRAC 9 Basic
- Power Supply: 1x 750Watts HS (1/2)

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 58,949,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell Poweredge T440 ( Intel Xeon 8C Silver 4110 2.1Ghz/ RAM 16GB /16x HDD 2.5"/ PERC H730P/ 1x 750W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge T440 ( Intel Xeon 8C Silver 4110 2.1Ghz/ RAM 16GB /16x HDD 2.5

- CPU: 1x Intel Xeon 8C Silver 4110 2.1Ghz, 11MB
- RAM: 16GB DDR4-2666 ECC RDIMM 
- HDD:  Option ( Suport 16x HDD 2.5" HS)
- DVD: DVDRW
- RAID: PERC H730P Raid 0,1,5,10,50,60
- NIC: Dual-port Gigabit Ethernet

- IDRAC 9 Basic
- Power Supply: 1x 750Watts HS (1/2)

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 67,570,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell Poweredge T440 ( Intel Xeon 8C Silver 4110 2.1Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 3.5" HS/ PERC H730P/ 1x 750W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge T440 ( Intel Xeon 8C Silver 4110 2.1Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 3.5

- CPU: 1x Intel Xeon 8C Silver 4110 2.1Ghz, 11MB
- RAM: 16GB DDR4-2666 ECC RDIMM 
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 3.5" HS)
- DVD: DVDRW
- RAID: PERC H730P Raid 0,1,5,10,50,60
- NIC: Dual-port Gigabit Ethernet

- IDRAC 9 Basic
- Power Supply: 1x 750Watts HS (1/2)

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 67,570,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell PowerEdge T630 - CPU Intel Xeon E5-2609 V4

Máy chủ Dell PowerEdge T630 - CPU Intel Xeon E5-2609 V4

CPU: 1x Intel Xeon 8 Core E5-2609 v4 (1.7GHz, 20M Cache)
RAM: 8GB RDIMM, PC4-2133MT/s ECC REG
HDD: Option ( Suport 8x HDD SAS/SATA 3.5")
DVD: DVD ROM
RAID: Dell PERC H730 Support Raid (0,1,5,10,50,60)
NIC: Broadcom Dual-port Gigabit Ethernet
Power Supply: 2x PS Hot-plug 750watt
Hàng chính hãng, có đủ CO, CQ

Giá: 69,900,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell Poweredge T640 ( Intel Xeon 8C Silver 4110 2.1Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 3.5"/ PERC H730P/ 2x 750W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge T640 ( Intel Xeon 8C Silver 4110 2.1Ghz/ RAM 16GB /8x HDD 3.5

- CPU: 1x Intel Xeon 8C Silver 4110 2.1Ghz, 11MB
- RAM: 16GB DDR4-2666 ECC RDIMM 
- HDD:  Option ( Suport 8x HDD 3.5" HS)
- DVD: DVDRW
- RAID: PERC H730P Raid 0,1,5,10,50,60
- NIC: Dual Ports 10GbE LOM

- IDRAC 9 Enterprise
- Power Supply: 2x 750Watts HS (2/2)

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 76,191,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ Dell Poweredge T640 ( Intel Xeon 8C Silver 4110 2.1Ghz/ RAM 16GB /16x HDD 2.5"/ PERC H730P/ 2x 750W PSU)

Máy chủ Dell Poweredge T640 ( Intel Xeon 8C Silver 4110 2.1Ghz/ RAM 16GB /16x HDD 2.5

- CPU: 1x Intel Xeon 8C Silver 4110 2.1Ghz, 11MB
- RAM: 16GB DDR4-2666 ECC RDIMM 
- HDD:  Option ( Suport 16x HDD 2.5" HS)
- DVD: DVDRW
- RAID: PERC H730P Raid 0,1,5,10,50,60
- NIC: Dual Ports 10GbE LOM

- IDRAC 9 Enterprise
- Power Supply: 2x 750Watts HS (2/2)

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 81,317,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Lê Lộc
0902860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Thế Thống
0935359257Kế Toán
Hồng Thơ
0938568698

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ