Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-24TS-S

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-24TS-S
Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x SFP LAN Lite Image                    

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 21,319,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-24TS-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-24TS-L

Catalyst 2960S 24 GigE, 4 x SFP LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 29,241,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-24PS-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-24PS-L
Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base             

Hàng chính hãng, mới 100%.

Giá: 35,998,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-48TS-S

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-48TS-S
Catalyst 2960S 48 GigE, 2 x SFP LAN Lite

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 38,212,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-24TD-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-24TD-L
Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x 10G SFP+ LAN Base                   

Hàng chính hãng, mới 100%.    

Giá: 42,755,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-48TS-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-48TS-L
Catalyst 2960S 48 GigE, 4 x SFP LAN Base                    

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 47,182,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-24PD-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-24PD-L
Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base        

Hàng chính hãng, mới 100%.

Giá: 51,726,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-48TD-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-48TD-L
Catalyst 2960S 48 GigE, 2 x 10G SFP+ LAN Base                         

Hàng chính hãng, mới 100%.

Giá: 62,910,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-48LPS-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-48LPS-L
Catalyst 2960S 48 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base                   

Hàng chính hãng, mới 100%.

Giá: 62,910,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-48FPS-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-48FPS-L
Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 4 x SFP LAN Base               

Hàng chính hãng, mới 100%.

Giá: 74,210,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-48LPD-L

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C2960S-48LPD-L
Catalyst 2960S 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base      

Hàng chính hãng, mới 100%.

Giá: 78,637,500 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960S-48FPD-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C2960S-48FPD-L
Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+ LAN Base      

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 89,938,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Quốc Việt
0903860583
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật
0988428779Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ