Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Intel® Xeon® Processor E5-2403 (10M Cache, 1.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2403 (10M Cache, 1.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2403 (10M Cache, 1.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Giá: 4,680,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2407 (10M Cache, 2.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2407 (10M Cache, 2.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2407 (10M Cache, 2.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Giá: 5,967,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2420 (15M Cache, 1.90 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2420 (15M Cache, 1.90 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2420 (15M Cache, 1.90 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Giá: 9,360,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2418L (10M, 2.0 GHz, 6.4 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2418L (10M, 2.0 GHz, 6.4 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2418L (10M, 2.0 GHz, 6.4 GT/s Intel® QPI)

Giá: 9,734,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2430 (15M Cache, 2.20 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2430 (15M Cache, 2.20 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2430 (15M Cache, 2.20 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Giá: 13,408,200 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2428L (15M, 1.8 GHz, 7.2 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2428L (15M, 1.8 GHz, 7.2 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2428L (15M, 1.8 GHz, 7.2 GT/s Intel® QPI)

Giá: 15,912,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2430L (15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2430L (15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2430L (15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Giá: 16,146,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2440 (15M Cache, 2.40 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2440 (15M Cache, 2.40 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2440 (15M Cache, 2.40 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Giá: 20,475,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Select Intel® Xeon® Processor E5-2450 (20M Cache, 2.10 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Select Intel® Xeon® Processor E5-2450 (20M Cache, 2.10 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Select Intel® Xeon® Processor E5-2450 (20M Cache, 2.10 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Giá: 27,261,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2450L (20M Cache, 1.80 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2450L (20M Cache, 1.80 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2450L (20M Cache, 1.80 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Giá: 27,261,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2448L (20M, 1.8 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2448L (20M, 1.8 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2448L (20M, 1.8 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)

Giá: 29,484,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Intel® Xeon® Processor E5-2470 (20M Cache, 2.30 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2470 (20M Cache, 2.30 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2470 (20M Cache, 2.30 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Giá: 35,591,400 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Thế Thống
0935359257Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ