Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-24TS-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-24TS-L
Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 38,376,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-24PS-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-24PS-L
Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 47,502,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-24TS-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-24TS-S
Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 48,555,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-24PS-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-24PS-S
Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 57,564,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-48TS-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-48TS-L
Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 68,913,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-48PS-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-48PS-L
Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 85,878,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-24TS-E

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-24TS-E
Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Services

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 88,101,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-48TS-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-48TS-S
Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 89,271,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-48FS-L

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-48FS-L
Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x1G Uplink LAN Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 97,110,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750V2-24FS-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750V2-24FS-S

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 102,141,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-48PS-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-48PS-S
Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink IP Base

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 106,119,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-48FS-S

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-48FS-S
Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 4x1G Uplink IP Base

 

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

 

Giá: 117,468,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-48TS-E

Thiết bị mạng Cisco WS-C3650-48TS-E
Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Services

Hàng chính hãng. Có CO/CQ

Giá: 168,246,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Thế Thống
0935359257Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ