Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Mainboard DELL PowerEdge 1850 - P/N: D8266 / 0D8266 / RC130 / HJ859 / HH698

Mainboard DELL PowerEdge 1850 - P/N: D8266 / 0D8266 / RC130 / HJ859 / HH698

Manufacturer: Dell
Part #:  D8266 / 0D8266 / RC130 / HJ859 / HH698
Description: Dell Power Edge 1850
Type System Board: Dual socket mPGA604 for Intel Xeon processors

Giá: 4,427,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard DELL PowerEdge 2850 / 2800 (800MHZ FSB SYSTEM BOARD) - P/N: 0T7916 / T7916 / NJ023

Mainboard DELL PowerEdge 2850 / 2800 (800MHZ FSB SYSTEM BOARD) - P/N: 0T7916 / T7916 / NJ023

Manufacturer: Dell
Part #:  0T7916 / T7916 / NJ023
Description: Dell Power Edge 2850 / 2800

Giá: 4,427,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch Máy chủ Dell Motherboard for PowerEdge R210 II - 09T7VV

Bo mạch Máy chủ Dell Motherboard for PowerEdge R210 II - 09T7VV

Bo mạch Máy chủ Dell Motherboard for PowerEdge R210 II

P/N: 09T7VV / 9T7VV

Giá: 4,660,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard DELL PowerEdge 2650 - P/N: D5995 / 0D5995 / CN-0D599

Mainboard DELL PowerEdge 2650 - P/N: D5995 / 0D5995 / CN-0D599

Manufacturer: Dell
Part #:  D5995 / 0D5995 / CN-0D599
Description: Dell Power Edge 2650
Type System Board: Dual socket mPGA603 for Intel Xeon processors

Giá: 4,893,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard DELL PowerEdge 1750 - P/N: 0J3014 / J3014 / K2306 / 0K2306

Mainboard DELL PowerEdge 1750 - P/N: 0J3014 / J3014 / K2306 / 0K2306

Manufacturer: Dell
Part #:  J3014 / K2306
Description: Dell Power Edge 1750
Type System Board: Dual socket mPGA604 for Intel Xeon processors

Giá: 4,893,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Motherboard Dell PowerEdge 1800 - P/N: 0X7500 / X7500

Motherboard Dell PowerEdge 1800 - P/N: 0X7500 / X7500

Manufacturer: Dell
Part #:  0X7500 / X7500
Description: Dell Power Edge 1800

Giá: 5,359,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard DELL PowerEdge 840 - P/N: HY955 / XM091 / 0XM091 / RH822

Mainboard DELL PowerEdge 840 - P/N: HY955 / XM091 / 0XM091 / RH822

Sử dụng cho: Dell PE 840
Kiểu dạng thiết bị I/O mainboard FSB 800Mhz 1066Mhz ; LGA 775
P/N: HY955 / XM091 / RH822

Giá: 5,359,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard DELL PowerEdge 2950 III (Quad Core 54xx) - P/N: CU542 / G639G / M332H / H268G / J250G / H603H / CW954

Mainboard DELL PowerEdge 2950 III (Quad Core 54xx) - P/N: CU542 / G639G / M332H / H268G / J250G / H603H / CW954

Manufacturer: Dell
Part #:  CU542 / G639G / M332H / H268G / J250G / H603H / CW954
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard FSB 667Mhz 1066Mhz, 1333Mhz ; Dual LGA 771

Giá: 6,990,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard DELL PowerEdge 2950 G1(CPU Dual Core/ Quad Core) - P/N: CU542 / 0CU542 / NH278 / 0NH278

Mainboard DELL PowerEdge 2950 G1(CPU Dual Core/ Quad Core) - P/N: CU542 / 0CU542 / NH278 / 0NH278

Manufacturer: Dell
Part #:  CU542 / NH278
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard FSB 667Mhz 1066Mhz, 1333Mhz ; Dual LGA 771

Giá: 6,990,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard DELL PowerEdge 2900 III (Quad Core 54xx) - P/N: NX642 / 0NX642

Mainboard DELL PowerEdge 2900 III (Quad Core 54xx) - P/N: NX642 / 0NX642

Manufacturer: Dell
Part #:  NX642 / 0NX642
Description: Dell Power Edge 2900
Type System Board/Motherboard: Dual LGA771

Giá: 6,990,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard Dell PE 2900 G1, G2 - P/N: 0J7551 / J7551 / YM158 / 0YM158 / TM757 / 0TM757

Mainboard Dell PE 2900 G1, G2 - P/N: 0J7551 / J7551 / YM158 / 0YM158 / TM757 / 0TM757

Manufacturer: Dell
Part #:  0J7551 / J7551 / YM158 / 0YM158 / TM757 / 0TM757
Description: Dell Power Edge 2900
Type System Board/Motherboard: Dual LGA771

Giá: 6,990,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard DELL PowerEdge 1950 III (Quad Core 54xx) - P/N: TT740 / J243G

Mainboard DELL PowerEdge 1950 III (Quad Core 54xx) - P/N: TT740 / J243G

Manufacturer: Dell
Part #:  TT740 / J243G
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard FSB 667Mhz 1066Mhz, 1333Mhz ; Dual LGA 771

Giá: 6,990,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard DELL PowerEdge 1950 G1 (CPU Dual Core/ Quad Core 53xx) - P/N: D8635 / NK937 / NH278

Mainboard DELL PowerEdge 1950 G1 (CPU Dual Core/ Quad Core 53xx) - P/N: D8635 / NK937 / NH278

Manufacturer: Dell
Part #:  D8635 / NK937 / NH278
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard FSB 667Mhz 1066Mhz, 1333Mhz ; Dual LGA 771

Giá: 6,990,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard DELL PowerEdge R410 - P/N: 1V648 / N051F

Mainboard DELL PowerEdge R410 - P/N: 1V648 /  N051F

Manufacturer: Dell
Part #:  1V648 /  N051F
Description: Dell Power Edge R410
Type System Board/Motherboard: 2 x CPU Socket 1366

Giá: 8,155,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard DELL PowerEdge R610 - P/N: 86HF8 / K399H

Mainboard DELL PowerEdge R610 - P/N: 86HF8 / K399H

Manufacturer: Dell
Part #:  86HF8 / K399H
Description: Dell Power Edge R610
Type System Board/Motherboard: 2 x CPU Socket 1366

Giá: 8,155,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard DELL PowerEdge R510 - P/N: W844P / 0W844P/ DPRKF / 0DPRKF

Mainboard DELL PowerEdge R510 - P/N: W844P / 0W844P/ DPRKF / 0DPRKF

Manufacturer: Dell
Part #:  W844P / DPRKF
Description: Dell Power Edge R510
Type System Board/Motherboard: 2 x CPU Socket 1366

Giá: 8,621,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard Dell R710 - P/N: 0PV9DG / PV9DG

Mainboard Dell R710 - P/N: 0PV9DG / PV9DG

Manufacturer: Dell
Part #:  0PV9DG / PV9DG
Description: Dell Power Edge R710
Type System Board/Motherboard: 2 x CPU Socket 1366

Giá: 9,320,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard DELL PowerEdge T410 - P/N: H19HD / 0H19HD

Mainboard DELL PowerEdge T410 - P/N: H19HD / 0H19HD

Manufacturer: Dell
Part #:  H19HD
Description: Dell Power Edge T410
Type System Board/Motherboard: 2 x CPU Socket 1366

Giá: 10,485,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard DELL PowerEdge T610 - P/N: 9CGW2 / 09CGW2 / 0N028H

Mainboard DELL PowerEdge T610 - P/N: 9CGW2 / 09CGW2 /  0N028H

Manufacturer: Dell
Part #:  9CGW2
Description: Dell Power Edge T610
Type System Board/Motherboard: 2 x CPU Socket 1366

Giá: 11,650,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Mainboard DELL PowerEdge T710 - P/N: 1CTXG / 01CTXG / CN-01CTXG

Mainboard DELL PowerEdge T710 - P/N: 1CTXG / 01CTXG / CN-01CTXG

Manufacturer: Dell
Part #:  1CTXG / 01CTXG / CN-01CTXG
Description: Dell Power Edge T710
Type System Board/Motherboard: 2 x CPU Socket 1366

Giá: 11,650,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch máy chủ DELL POWEREDGE R430 / R530 # DYFC8 / 3XKDV / CN7X8 / HFG24

Bo mạch máy chủ DELL POWEREDGE R430 / R530 # DYFC8 / 3XKDV / CN7X8 / HFG24

Bo mạch máy chủ DELL POWEREDGE R430 / R530

Part#: DYFC8 / 3XKDV / CN7X8 / HFG24

Giá: 15,611,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch máy chủ Dell PowerEdge R720 R720XD Server Motherboard - C4Y3R VWT90 VRCY5 DCWD1

Bo mạch máy chủ Dell PowerEdge R720 R720XD Server Motherboard - C4Y3R VWT90 VRCY5 DCWD1

Bo mạch máy chủ Dell PowerEdge R720 R720XD Server Motherboard

P/N: C4Y3R / VWT90 / VRCY5 / DCWD1

Giá: 16,310,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Bo mạch chủ Dell PowerEdge R620 Mainboard System Board - 0KCKR5 / KCKR5 / PXXHP / 1W23F/ XWDCF

Bo mạch chủ Dell PowerEdge R620 Mainboard System Board - 0KCKR5 / KCKR5 / PXXHP / 1W23F/ XWDCF

Bo mạch chủ Dell PowerEdge R620 Mainboard System Board

P/N: 0KCKR5 / KCKR5 / PXXHP / 1W23F/ XWDCF

Giá: 16,310,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Quốc Việt
0903860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật
0988428779Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ