Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0T1RD7

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0T1RD7

Mã sản phẩm: N0T1RD7

Kích thước tủ (LxWxH): 750 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 04 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W631 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 03 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W631 x D433 x H120 mm

Hàng chất lượng cao cấp

Note: Tay cầm âm, không có khóa

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 9,686,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 1 kèm hộc có khóa N1T1RD7

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 1 kèm hộc có khóa N1T1RD7

Mã sản phẩm: N1T1RD7

Kích thước tủ (LxWxH): 900 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 04 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W380 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 03 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W380 x D433 x H120 mm
Kích thước hộc có khóa: W350xD450xH700 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, không có khóa

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 9,750,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0T1RD7B

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0T1RD7B

Mã sản phẩm: N0T1RD7B

Kích thước tủ (LxWxH): 750 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 05 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W631 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W631 x D433 x H120 mm
Số lượng ngăn lớn: 01  ngăn
Kích thước ngăn lớn: W631 x D433 x H180 mm

Hàng chất lượng cao cấp

Note: Tay cầm âm, không có khóa

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 9,995,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 2 kèm hộc có khóa N1T1RD7B

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 2 kèm hộc có khóa N1T1RD7B

Mã sản phẩm: N1T1RD7B

Kích thước tủ (LxWxH): 900 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 05 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W380 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W380 x D433 x H120 mm
Số lượng ngăn lớn: 01  ngăn
Kích thước ngăn lớn: W380 x D433 x H180 mm
Kích thước hộc có khóa: W350xD450xH700 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm âm, không có khóa

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 9,995,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 2 kèm hộc có khóa N1RD7B

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 2 kèm hộc có khóa N1RD7B

Mã sản phẩm: N1RD7B

Kích thước tủ (LxWxH): 900 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 05 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W380 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W380 x D433 x H120 mm
Số lượng ngăn lớn: 01  ngăn
Kích thước ngăn lớn: W380 x D433 x H180 mm
Kích thước hộc có khóa: W350xD450xH700 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm nhôm đúc, có khóa liên động

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 10,252,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 1 kèm hộc có khóa N1RD7

Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 1 kèm hộc có khóa N1RD7

Mã sản phẩm: N1RD7

Kích thước tủ (LxWxH): 900 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 04 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W380 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 03 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W380 x D433 x H120 mm
Kích thước hộc có khóa: W350xD450xH700 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm nhôm đúc, có khóa liên động

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 10,252,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0RD7

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0RD7

Mã sản phẩm: N0RD7

Kích thước tủ (LxWxH): 750 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 04 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W631 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 03 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W631 x D433 x H120 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm nhôm đúc, có khóa liên động

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 10,509,000 VNĐ
Bảo hành: tháng

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0RD7B

Tủ dụng cụ 7 ngăn N0RD7B

Mã sản phẩm: N0RD7B

Kích thước tủ (LxWxH): 750 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 05 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W631 x D433 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W631 x D433 x H120 mm
Số lượng ngăn lớn: 01  ngăn
Kích thước ngăn lớn: W631 x D433 x H180 mm

Hàng chất lượng cao

Note: Tay cầm nhôm đúc, có khóa liên động

Màu cơ bản: Đen | Trắng | Vàng | Đỏ | Xanh ghi

Giá: 10,818,000 VNĐ
Bảo hành: tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Quốc Việt
0903860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Kỹ Thuật
0988428779Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ