Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS218+

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS218+

- CPU Model : Intel® Celeron® J3355 ( dual-core 2.0 GHz burst up to 2.5 GHz)
- System Memory : 2 GB DDR3
- Drive Bay(s) : Support 2 bayS 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1.
- USB 2.0 Port 2
- USB 3.0 Port 1
- eSATA Port 1
- RJ-45 1GbE LAN Port: 1
- Power Supply Unit / Adapter : 60W 

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 8,658,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS418J

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS418J

- CPU Model : Realtek RTD1293 (Dual Core 1.4 GHz)
- System Memory : 1GB DDR4
- Drive Bay(s) : Support 4 bays 3.5"/2.5” SATA HDD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port : 2
- Port LAN RJ-45 1GbE : 1
- Power Supply Unit / Adapter : 90W

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 9,009,000 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS216+II

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS216+II

- CPU Model : Intel Celeron N3060 (Dual Core 1.6 burst up to 2.48 GHz)
- System Memory : 1 GB DDR3
- Drive Bay(s) : Support 2 bayS 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1.
- USB 2.0 Port 2
- USB 3.0 Port 1
- eSATA Port 1
- RJ-45 1GbE LAN Port: 1
- Power Supply Unit / Adapter : 60W 

Giá: 9,523,800 VNĐ
Bảo hành: 24 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS718+

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS718+

- CPU Model : Intel Celeron J3455 (Quad-core 1.5GHz, burst up to 2.3GHz)
- System Memory : 2GB DDR3L
- - Drive Bay(s) : Support 2 bayS 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1.
- USB 3.0 Port: 3
- eSATA Port: 1
- RJ-45 1GbE LAN Port: 2 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 65W 

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 12,051,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS716+II

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS716+II

- CPU Model : Intel Celeron N3160 (Quad Core 1.6 burst up to 2.24 GHz)
- System Memory : 2 GB DDR3
- Drive Bay(s) : Support 2 bayS 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1.
- USB 3.0 Port: 3
- eSATA Port: 1
- RJ-45 1GbE LAN Port: 2 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 65W 

Giá: 12,589,200 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS918+ 4GB

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS918+ 4GB

- CPU Model : Quad-core Intel J3455 (Quad Core 1.6 burst up to 2.56 GHz)
- System Memory : 4GB DDR3L
- Drive Bay(s) : Support 4 bayS 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port: 3 
- eSATA Port : 1
- RJ-45 1GbE LAN Port: 2 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 100W 

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 14,742,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS916+ 2GB

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS916+ 2GB

- CPU Model : Intel Pentium N3710 (Quad Core 1.6 burst up to 2.56 GHz)
- System Memory : 2GB DDR3
- Drive Bay(s) : Support 4 bayS 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port: 3
- Expansion Port: 1
- RJ-45 1GbE LAN Port: 2 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 100W 

Giá: 14,835,600 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS916+ 8GB

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS916+ 8GB

- CPU Model : Intel Pentium N3710 (Quad Core 1.6 burst up to 2.56 GHz)
- System Memory : 8GB DDR3
- Drive Bay(s) : Support 4 bayS 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port: 3
- Expansion Port: 1
- RJ-45 1GbE LAN Port: 2 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 100W 

Giá: 15,584,400 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Lưu trữ mạng SYNOLOGY DS1019+

Thiết Bị Lưu trữ mạng SYNOLOGY DS1019+

- CPU Model : Intel Celeron J3455 (Quad Core 1.5 burst up to 2.3 GHz)
- System Memory : 8 GB (2 x 4GB) DDR3L
- Drive Bay(s) : Support 5 bayS 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD, M.2 2280 NVMe SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port 2
- eSATA Port 1
- RJ-45 1GbE LAN Port: 2 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 120W

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 18,603,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS1517+ 2GB

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS1517+ 2GB

--CPU Model : Intel Atom C2538 (Quad Core 2.4 GHz)
- System Memory : 2 GB DDR3
- Drive Bay(s) : Support 5 bayS 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port 4
- eSATA Port 2
- RJ-45 1GbE LAN Port: 4 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 200W 

Giá: 20,826,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS1515+

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS1515+

- CPU Model : Intel Atom C2538 (Quad Core 2.4 GHz)
- System Memory : 2 GB DDR3
- Drive Bay(s) : Support 5 bayS 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port 4
- eSATA Port 2
- RJ-45 1GbE LAN Port: 4 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 250W

Giá: 20,943,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS1618+

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS1618+

- CPU Model : Intel Atom C3538 (Quad Core 2.1 GHz)
- System Memory : 4 GB (1 x 4GB) DDR4
- Drive Bay(s) : Support 6 bayS 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port 3
- eSATA Port 2
- RJ-45 1GbE LAN Port: 4 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 250W

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 21,879,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS1517+ 8GB

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS1517+ 8GB

- CPU Model : Intel Atom C2538 (Quad Core 2.4 GHz)
- System Memory : 8 GB (2 x 4GB) DDR3
- Drive Bay(s) : Support 5 bayS 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port 4
- eSATA Port 2
- RJ-45 1GbE LAN Port: 4 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 200W 
Warranty : 3 Years

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 22,815,000 VNĐ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY RS815+

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY RS815+

- CPU Model : Intel Atom C2538 (Quad Core 2.4 GHz)
- System Memory : 2 GB DDR3
- Drive Bay(s) : Support 4 bayS 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port: 2
- Expansion Port: 1
- RJ-45 1GbE LAN Port: 4 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 250W 

Giá: 23,844,600 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS1815+

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS1815+

- CPU Model : Intel Atom C2538 (Quad Core 2.4 GHz)
- System Memory : 2 GB DDR3
- Drive Bay(s) : Support 8 bayS 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port 4
- eSATA Port 2
- RJ-45 1GbE LAN Port: 4 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 250W 

Giá: 24,757,200 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS1817+ 2GB

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS1817+ 2GB

- CPU Model : Intel Atom C2538 (Quad Core 2.4 GHz)
- System Memory : 2 GB DDR3
- Drive Bay(s) : Support 8 bayS 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port 4
- eSATA Port 2
- RJ-45 1GbE LAN Port: 4 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 250W 

Giá: 24,804,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY RS818+

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY RS818+

- CPU Model : Intel Atom C2538 Quad Core 2.4 GHz
- System Memory : 2GB (1 x 2GB) DDR3
- Drive Bay(s) : Support 4 bayS 3.5"/2.5” SAS/SATA/SSD
- Supported RAID Type :Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port: 2
- eSATA Port: 1
- RJ-45 1GbE LAN Port: 4 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 1 X 150W

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 24,804,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS1819+

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS1819+

- CPU Model : Intel Atom C3538 (Quad Core 2.1 GHz)
- System Memory : 4 GB (1 x 4GB) DDR4
- Drive Bay(s) : Support 8 bayS 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port 4
- eSATA Port 2
- RJ-45 1GbE LAN Port: 4 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 250W 

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 26,208,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS1817+ 8GB

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS1817+ 8GB

- CPU Model : Intel Atom C2538 (Quad Core 2.4 GHz)
- System Memory : 8 GB (2 x 4GB) DDR3
- Drive Bay(s) : Support 8 bayS 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port 4
- eSATA Port 2
- RJ-45 1GbE LAN Port: 4 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 250W 

Giá: 26,442,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY RS818RP+

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY RS818RP+

- CPU Model : Intel Atom C2538 Quad Core 2.4 GHz
- System Memory : 2GB (1 x 2GB) DDR3
- Drive Bay(s) : Support 4 bayS 3.5"/2.5” SAS/SATA/SSD
- Supported RAID Type :Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port: 2
- eSATA Port: 1
- RJ-45 1GbE LAN Port: 4 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 2 X 150W

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 33,228,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY RS815RP+

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY RS815RP+

- CPU Model : Intel Atom C2538 (Quad Core 2.4 GHz)
- System Memory : 2 GB DDR3
- Drive Bay(s) : Support 4 bayS 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port: 2
- Expansion Port: 1
- RJ-45 1GbE LAN Port: 4 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 2 x 250W 

Giá: 37,627,200 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS2415+

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY DS2415+

- CPU Model : Intel Atom C2538 (Quad Core 2.4 GHz)
- System Memory : 2 GB DDR3
- Drive Bay(s) : Support 12 bayS 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port 4
- eSATA Port 1
- RJ-45 1GbE LAN Port: 4 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 500W 

Giá: 39,078,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY RS2416+

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY RS2416+

- CPU Model : Intel Atom C2538 (Quad Core 2.4 GHz)
- System Memory : 2 GB DDR3
- Drive Bay(s) : Support 12 bays 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 2.0 Port: 2
- USB 3.0 Port: 2
- Expansion Port: 1
- RJ-45 1GbE LAN Port: 4 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 500W 

Giá: 44,249,400 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY RS2418+​

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY RS2418+​

- CPU Model : Intel Atom C3538 Quad Core 2.1 GHz
- System Memory : 4GB (1 x 4GB) DDR4
- Drive Bay(s) : Support 12 bayS 3.5"/2.5” SAS/SATA/SSD
- Supported RAID Type :Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port: 2
- Expansion Port: 1
- RJ-45 1GbE LAN Port: 4 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 1 x 500W / 2 X 500W (for RP model)

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 45,630,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY RS2416RP+

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY RS2416RP+

- CPU Model : Intel Atom C2538 (Quad Core 2.4 GHz)
- System Memory : 2 GB DDR3
- Drive Bay(s) : Support 12 bayS 3.5"/2.5” SATA HDD/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 2.0 Port: 2
- USB 3.0 Port: 2
- Expansion Port: 1
- RJ-45 1GbE LAN Port: 4 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 2 x 500W 

Giá: 56,885,400 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY RS2418RP+

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY RS2418RP+

- CPU Model : Intel Atom C3538 (Quad Core 2.1 GHz)
- System Memory : 4GB (1 x 4GB) DDR4
- Drive Bay(s) : Support 12 bayS 3.5"/2.5” SAS/SATA/SSD
- Supported RAID Type : Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 2.0 Port: 2
- USB 3.0 Port: 2
- Expansion Port: 2
- RJ-45 1GbE LAN Port: 4 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 2 x 500W

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 58,968,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY RS2818RP+

Thiết bị lưu trữ mạng SYNOLOGY RS2818RP+

- CPU Model : Intel Atom C3538 Quad Core 2.1 GHz
- System Memory : 4GB (1 x 4GB) DDR4
- Drive Bay(s) : Support 16 bayS 3.5"/2.5” SAS/SATA/SSD
- Supported RAID Type :Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10
- USB 3.0 Port: 2
- Expansion Port: 1
- RJ-45 1GbE LAN Port: 4 (with Link Aggregation / Failover support)
- Power Supply Unit / Adapter : 2 X 500W

Hàng chính hãng, mới 100%

Giá: 65,754,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Thế Thống
0935359257Kế Toán
Kế Toán
0903860983

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ