Tìm sản phẩm
     
Sắp xếp

Buffalo LS-XL/E-AP LinkStation Live Enclosure

Buffalo LS-XL/E-AP LinkStation Live Enclosure

Buffalo LinkStation Live Enclosure

Model: LS-XL/E-AP

Giá: 2,027,100 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LinkStation Pro Duo Enclosure LS-WXL/E-AP

Buffalo LinkStation Pro Duo Enclosure LS-WXL/E-AP

Buffalo LinkStation Pro Duo Enclosure LS-WXL/E-AP

Not include HDD

Giá: 3,331,900 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LinkStation Pro Duo Enclosure LS-WVL/E-AP

Buffalo LinkStation Pro Duo Enclosure LS-WVL/E-AP

Buffalo LinkStation Pro Duo Enclosure

Model: LS-WVL/E-AP

Not include HDD

Giá: 3,728,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LS-X1.0TL-AP LinkStation Live 1.0 TB

Buffalo LS-X1.0TL-AP LinkStation Live 1.0 TB

Buffalo LinkStation Live 1.0 TB

Model: LS-X1.0TL-AP

Cổng Kết Nối: 1 x RJ-45(LAN)

Giá: 3,774,600 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LS-X2.0TL-AP LinkStation Live 2.0 TB

Buffalo LS-X2.0TL-AP LinkStation Live 2.0 TB

Buffalo LinkStation Live 2.0 TB

Model: LS-X2.0TL-AP

Cổng Kết Nối: 1 x RJ-45(LAN)

Giá: 4,427,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo Linkstation 420 NAS 2BAY LS421DE-AP

Buffalo Linkstation 420 NAS 2BAY LS421DE-AP

Buffalo Linkstation 420 NAS 2BAY LS421DE-AP

Not Include HDD - Support 2 HDD SATA 3.5"

Giá: 4,427,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo NAS LinkStation Pro LS-V1.0TL-AP 1TB

Buffalo NAS LinkStation Pro LS-V1.0TL-AP 1TB

Buffalo NAS LinkStation Pro 1TB

Model: LS-V1.0TL-AP

Cổng Kết Nối: 1 x RJ-45(LAN), USB 2.0

Giá: 4,893,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LinkStation 410 1Bay 1.0TB - LS410D0101-AP

Buffalo LinkStation 410 1Bay 1.0TB - LS410D0101-AP

Buffalo LinkStation 410 1Bay 1.0TB

Model: LS410D0101-AP

Giá: 5,009,500 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LS-V2.0TL-AP LinkStation Pro 2TB

Buffalo LS-V2.0TL-AP LinkStation Pro 2TB

Dung lượng: 2TB
Cổng Kết Nối: 1 x RJ-45(LAN), USB 2.0
Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000 Mbps
Model: LS-V2.0TL-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 5,475,500 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LinkStation 410 1Bay 2.0TB - LS410D0201-AP

Buffalo LinkStation 410 1Bay 2.0TB - LS410D0201-AP

Buffalo LinkStation 410 1Bay 2.0TB

Model: LS410D0201-AP

Giá: 5,592,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LS-X3.0TL-AP LinkStation Live 3.0 TB

Buffalo LS-X3.0TL-AP LinkStation Live 3.0 TB

Buffalo LinkStation Live 3.0 TB

Model: LS-X3.0TL-AP

Cổng Kết Nối: 1 x RJ-45(LAN)

Giá: 5,592,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

BUFFALO LinkStation Pro Quad Chassis LS-QVL/E-AP

BUFFALO LinkStation Pro Quad Chassis LS-QVL/E-AP

BUFFALO LinkStation Pro Quad Chassis LS-QVL/E-AP

Not include HDD - Support 4 HDD SATA 3.5"

Giá: 5,941,500 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo 3.0 TB LinkStation Pro LS-V3.0TL-AP

Buffalo 3.0 TB LinkStation Pro LS-V3.0TL-AP

Buffalo 3.0 TB LinkStation Pro LS-V3.0TL-AP

Include: HDD 3TB

Cổng Kết Nối: 1 x RJ-45(LAN), USB 2.0

Giá: 6,640,500 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LinkStation 410 1Bay 3.0TB - LS410D0301-AP

Buffalo LinkStation 410 1Bay 3.0TB - LS410D0301-AP

Buffalo LinkStation 410 1Bay 3.0TB

Model: LS410D0301-AP

Giá: 6,757,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LS-V4.0TL-AP LinkStation Pro 4TB

Buffalo LS-V4.0TL-AP LinkStation Pro 4TB

Buffalo LinkStation Pro 4TB

Model: LS-V4.0TL-AP

Cổng Kết Nối: 1 x RJ-45(LAN), USB 2.0

Giá: 9,786,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LinkStation 410 1Bay 4.0TB - LS410D0401-AP

Buffalo LinkStation 410 1Bay 4.0TB - LS410D0401-AP

Buffalo LinkStation 410 1Bay 4.0TB

Model: LS410D0401-AP

Giá: 9,786,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LS-WX2.0TL/R1-AP LinkStation Duo 2.0 TB

Buffalo LS-WX2.0TL/R1-AP LinkStation Duo 2.0 TB

Số ổ Cứng: 2 (SATA 3 Gb/s)
Dung lượng: 2 TB – Chế độ RAID: 1, Normal
CPU:  600 MHz Single Issue ARM
Bộ nhớ Ram: 64MB  DDR2
Cổng mở rộng: 1 x USB 2.0
Kết Nối: 1 x RJ-45(LAN)
Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000 Mbps
Model: LS-WX2.0TL/R1-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 10,019,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LinkStation Pro Duo LS-WV2.0TL/R1-AP 2.0TB

Buffalo LinkStation Pro Duo LS-WV2.0TL/R1-AP 2.0TB

Dung lượng: 2TB
Chuẩn USB : 2.0
2 HDD, 7200 RPM hard drive, SecureLock,RAMDISK, Backup Utility, ECO Manager,TurboPC
Hỗ trợ Raid (0,1)
Model: LS-WV2.0TL/R1-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 10,485,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LinkStation 420 2Bay 2.0TB - LS420D0202-AP

Buffalo LinkStation 420 2Bay 2.0TB - LS420D0202-AP

Buffalo LinkStation 420 2Bay 2.0TB

Model: LS420D0202-AP

Giá: 11,184,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LS-WX4.0TL/R1-AP LinkStation Duo 4.0 TB

Buffalo LS-WX4.0TL/R1-AP LinkStation Duo 4.0 TB

Số ổ Cứng: 2 (SATA 3 Gb/s)
Dung lượng: 4 TB – Chế độ RAID: 1, Normal
CPU:  600 MHz Single Issue ARM
Bộ nhớ Ram: 64MB  DDR2
Cổng mở rộng: 1 x USB 2.0
Kết Nối: 1 x RJ-45(LAN)
Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000 Mbps
Model: LS-WX4.0TL/R1-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 12,698,500 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LinkStation Pro Duo LS-WV4.0TL/R1-AP 4.0TB

Buffalo LinkStation Pro Duo LS-WV4.0TL/R1-AP 4.0TB

Dung lượng: 4.0 TB
Chuẩn USB : 2.0
2 HDD, 7200 RPM hard drive, SecureLock,RAMDISK, Backup Utility, ECO Manager,TurboPC
Hỗ trợ Raid (0,1)
Model: LS-WV4.0TL/R1-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 13,164,500 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LinkStation 420 2Bay 4.0TB - LS420D0402-AP

Buffalo LinkStation 420 2Bay 4.0TB - LS420D0402-AP

Buffalo LinkStation 420 2Bay 4.0TB

Model: LS420D0402-AP

Giá: 13,747,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LS-WX6.0TL/R1-AP LinkStation Duo 6.0 TB

Buffalo LS-WX6.0TL/R1-AP LinkStation Duo 6.0 TB

Số ổ Cứng: 2 (SATA 3 Gb/s)
Dung lượng: 6 TB – Chế độ RAID: 1, Normal
CPU:  600 MHz Single Issue ARM
Bộ nhớ Ram: 64MB  DDR2
Cổng mở rộng: 1 x USB 2.0
Kết Nối: 1 x RJ-45(LAN)
Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000 Mbps
Model: LS-WX6.0TL/R1-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 15,378,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LinkStation Pro Duo LS-WV6.0TL/R1-AP 6TB

Buffalo LinkStation Pro Duo LS-WV6.0TL/R1-AP 6TB

Số ổ Cứng: 2 (SATA 3 Gb/s)
Dung lượng: 6TB – Chế độ RAID : 1, Normal
CPU : 1.6 GHz Single Issue ARM
Bộ nhớ Ram: 256 MB DDR3
Cổng mở rộng: 1 x USB 2.0
Kết Nối: 1 x RJ-45(LAN)
Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000 Mbps
Model: LS-WV6.0TL/R1-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 15,844,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LinkStation 420 2Bay 6.0TB - LS420D0602-AP

Buffalo LinkStation 420 2Bay 6.0TB - LS420D0602-AP

Buffalo LinkStation 420 2Bay 6.0TB

Model: LS420D0602-AP

Giá: 16,426,500 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LinkStation Pro Quad LS-QV4.0TL/R5-AP

Buffalo LinkStation Pro Quad LS-QV4.0TL/R5-AP

Số ổ Cứng: 4 x 1TB (SATA 3 Gb/s)
Dung lượng: 4TB – Chế độ RAID : 0/1/5/10/Normal
CPU : 1.6 GHz Single Issue ARM
Bộ nhớ Ram: 256 MB DDR3
Cổng mở rộng: 1 x USB 2.0
Kết Nối: 1 x RJ-45(LAN)
Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000 Mbps
Model: LS-QV4.0TL/R5-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 19,339,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo TS5400D-AP TeraStation 5000 4Bay Enclosure

Buffalo TS5400D-AP TeraStation 5000 4Bay Enclosure

Số khe ổ Cứng: 4 (SATA 3 Gb/s)
Dung lượng hỗ trợ: 4 TB, 8 TB, 12 TB – Chế độ RAID : 0/1/5/6/10/JBOD
CPU : Intel® Atom™ Processor D2550 (1.86 GHz Dual-Core)
Bộ nhớ Ram: 2 GB DDR3
Cổng mở rộng: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Kết Nối: 1 x RJ-45(LAN)
Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000 Mbps
Model: TS5400D-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 20,038,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LS-QV8.0TL/R5-AP LinkStation Pro Quad 8TB

Buffalo LS-QV8.0TL/R5-AP LinkStation Pro Quad 8TB

Số ổ Cứng: 4x 2TB (SATA 3 Gb/s)
Dung lượng: 8TB – Chế độ RAID : 0/1/5/10/Normal
CPU : 1.6 GHz Single Issue ARM
Bộ nhớ Ram: 256 MB DDR3
Cổng mở rộng: 1 x USB 2.0
Kết Nối: 1 x RJ-45(LAN)
Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000 Mbps
Model: LS-QV8.0TL/R5-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 24,698,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LS-WX8.0TL/R1-AP LinkStation Duo 8.0 TB

Buffalo LS-WX8.0TL/R1-AP LinkStation Duo 8.0 TB

Số ổ Cứng: 2 (SATA 3 Gb/s)
Dung lượng: 8 TB – Chế độ RAID: 1, Normal
CPU:  600 MHz Single Issue ARM
Bộ nhớ Ram: 64MB  DDR2
Cổng mở rộng: 1 x USB 2.0
Kết Nối: 1 x RJ-45(LAN)
Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000 Mbps
Model: LS-WX8.0TL/R1-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 26,096,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LinkStation Pro Duo LS-WV8.0TL/R1-AP 8TB

Buffalo LinkStation Pro Duo LS-WV8.0TL/R1-AP 8TB

Số ổ Cứng: 2 (SATA 3 Gb/s)
Dung lượng: 8TB – Chế độ RAID : 1, Normal
CPU : 1.6 GHz Single Issue ARM
Bộ nhớ Ram: 256 MB DDR3
Cổng mở rộng: 1 x USB 2.0
Kết Nối: 1 x RJ-45(LAN)
Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000 Mbps
Model: LS-WV8.0TL/R1-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 26,562,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LinkStation 420 2Bay 8.0TB - LS420D0802-AP

Buffalo LinkStation 420 2Bay 8.0TB - LS420D0802-AP

Buffalo LinkStation 420 2Bay 8.0TB

Model: LS420D0802-AP

Giá: 27,261,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo TS5600D-AP TeraStation 5000 6Bay Enclosure

Buffalo TS5600D-AP TeraStation 5000 6Bay Enclosure

Số khe ổ Cứng: 6 bay (SATA 3 Gb/s)
Dung lượng hỗ trợ: 6TB, 12 TB, 18 TB – Chế độ RAID : 0/1/5/6/10/JBOD
CPU : Intel® Atom™ Processor D2700(2.13 GHz Dual-Core)
Bộ nhớ Ram: 2 GB DDR3
Cổng mở rộng: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Kết Nối: 1 x RJ-45(LAN)
Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000 Mbps
Model: TS5600D-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 28,775,500 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo TS5800D-AP TeraStation 5000 8Bay Enclosure

Buffalo TS5800D-AP TeraStation 5000 8Bay Enclosure

Số ổ Cứng: 8 (SATA 3 Gb/s)
Hỗ trợ dung lượng: 8,16, 24, 32 TB – Chế độ RAID : 0/1/5/6/10/50/51/60/61/JBOD (Individual Disks)
CPU : Intel® Atom™ processor D2700 (2.13 GHz dual-core)
Bộ nhớ Ram: 2 GB DDR3 RAM
Cổng mở rộng: 3 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Kết Nối: 2 x RJ-45(LAN)
Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000 Mbps
Model: TS5800D3208-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 29,125,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LinkStation Pro Quad LS-QV12TL/R5-AP 12TB

Buffalo LinkStation Pro Quad LS-QV12TL/R5-AP 12TB

Số ổ Cứng: 4 (SATA 3 Gb/s)
Dung lượng: 12TB – Chế độ RAID : 0/1/5/10/Normal
CPU : 1.6 GHz Single Issue ARM
Bộ nhớ Ram: 256 MB DDR3
Cổng mở rộng: 1 x USB 2.0
Kết Nối: 1 x RJ-45(LAN)
Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000 Mbps
Model: LS-QV12TL/R5-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 30,057,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo TS5400D0404-AP TeraStation 5400

Buffalo TS5400D0404-AP TeraStation 5400

Số ổ Cứng: 4 (SATA 3 Gb/s)
Dung lượng: 4 TB – Chế độ RAID : 0/1/5/6/10/JBOD
CPU : Intel® Atom™ Processor D2550 (1.86 GHz Dual-Core)
Bộ nhớ Ram: 2 GB DDR3
Cổng mở rộng: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Kết Nối: 1 x RJ-45(LAN)
Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000 Mbps
Model: TS5400D0404-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 31,688,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng

Buffalo LinkStation Pro Quad LS-QV16TL/R5-AP 16TB

Buffalo LinkStation Pro Quad LS-QV16TL/R5-AP 16TB

Số ổ Cứng: 4 (SATA 3 Gb/s)
Dung lượng: 16TB – Chế độ RAID : 0/1/5/10/Normal
CPU : 1.6 GHz Single Issue ARM
Bộ nhớ Ram: 256 MB DDR3
Cổng mở rộng: 1 x USB 2.0
Kết Nối: 1 x RJ-45(LAN)
Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000 Mbps
Model: LS-QV16TL/R5-AP
Hãng sản xuất: BUFFALO

Giá: 42,872,000 VNĐ
Bảo hành: 36 tháng
Trang 1/1 <<1>>
Mail xin giá
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh
Thúy Kiều
0902860583
Nguyễn Huyền
0988845436
Nguyên Hoàng
0988428779Kỹ Thuật
Thế Thống
0935359257Kế Toán
Hồng Thơ
0938568698

Chúng tôi trên facebook
Dịch vụ